เจาะลึกส่วนประกอบสำคัญของ Organic Content ให้ติดหน้าแรกบน Google Search

คอนเทนต์ที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยส่งเสริมความสำเร็จ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการตลาดได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ Organic Content หรือคอนเทนต์ที่ไม่เสียค่าโฆษณา ที่ส่งเสริมในการสร้าง Awareness ไปจนถึงการตัดสินใจของผู้อ่านที่นำมาสู่ Conversion ให้กับแบรนด์ได้ค่ะ

วันนี้ผู้เขียนจะพาทุกท่านมาเจาะลึกให้เข้าใจถึงองค์ประกอบสำคัญที่ Organic Content ควรมีกันค่ะ

 

องค์ประกอบของ Organic Content ควรมีอะไรบ้าง

 

ข้อมูลจาก Semrush Blog เว็บไซต์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการตลาดดิจิทัลได้ทำการศึกษาถึงองค์ประกอบสำคัญของ Organic Content ด้วยการนำข้อมูลจากคอนเทนต์ที่มีประสิทธิภาพมาหา Insight เบื้องหลังของคอนเทนต์นั้นๆ โดยมีองค์ประกอบหลักๆดังนี้ค่ะ

 • Headline หรือ หัวข้อบทความ
 • Structure หรือ โครงสร้างของบทความ
 • Visual Content หรือ ภาพหรือวิดีโอประกอบบทความ
 • Article Quality and Topic Coverage หรือ คุณภาพของบทความ

ต่อมาเรามาทำความเข้าใจในแต่ละรายละเอียดขององค์ประกอบกันดีกว่าค่ะ ว่านักการตลาดต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง

 

1. Headlines หรือ หัวข้อบทความ

หัวข้อบทความเป็นส่วนแรกที่ผู้อ่านเห็นเมื่อเข้ามาอ่านบทความของเรา และเป็นส่วนที่จะขึ้นอยู่บนหน้า SERPs (Search Engine Result Pages) ที่เชิญชวนให้ผู้อ่านคลิกเข้ามาอ่านคอนเทนต์ของเราค่ะ จึงถือเป็นองค์ประกอบที่นักเขียนควรให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ โดยจากการศึกษาพบว่าการเขียนหัวข้อบทความควรคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้

 

 • สามารถกระตุ้นให้ผู้อ่านคลิกเข้ามาอ่านคอนเทนต์ของเราได้
 • แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ผู้อ่านจะได้รับตั้งแต่ในหัวข้อบทความ
 • สื่อสารได้ถึง Brand Voice และ Mood and Tone ที่ต้องการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย
 • ความยาวของหัวข้อบทความหรือ Meta Title โดยสามารถตรวจสอบความยาวที่เหมาะสมได้ด้วยเครื่องมือ Google SERP Snippet Optimization Tool

 

2. Article Structure หรือ โครงสร้างของบทความ

โครงสร้างของบทความ และความซับซ้อนของบทความหรือ Heading Depth หมายถึงหัวข้อย่อยภายในบทความของเราค่ะ ยิ่งมีหัวข้อลึกมากเท่าไหร่ยิ่งหมายถึงความซับซ้อนของบทความที่เพิ่มมากขึ้นค่ะ

ความลึกของบทความส่งผลต่อประสิทธิภาพของบทความเช่นเดียวกันค่ะ โดยจากการศึกษาค้นพบว่า จำนวนของหัวข้อย่อยในบทความที่มากขึ้นส่งผลต่อประสิทธิภาพของคอนเทนต์ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็น ทั้งในแง่ของการทำให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และบทความมีความเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น  ซึ่งอาจเป็นส่วนที่ทำให้ผู้อ่านอยากอ่านบทความของเรามากยิ่งขึ้นด้วย และผลต่อการทำ SEO ค่ะ  โดยองค์ประกอบของโครงสร้างมีดังนี้

 Article-structure

ภาพจาก Semrush

 

 • H1 (Heading) หรือหัวข้อบทความ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญสุดที่ส่งผลต่อการทำ SEO 
 • H2 (Subheadline) หรือหัวข้อย่อยในบทความ ตัวอย่างเช่น หาก H1 ของบทความคือ แนวทางในการทำ Content Marketing ในปี 2022 H2 อาจจะประกอบด้วย Content Marketing คืออะไร และ 5 ตัวอย่างในการทำ Content Marketing ในปี 2022
 • H3 H4 H5 และอื่นๆ จึงเป็นหัวข้อย่อยที่ลึกลงไปในตัวบทความแต่ละหัวข้ออีกทีนั่นเองค่ะ

3. Visual Content หรือ ภาพหรือวิดีโอประกอบบทความ 

ส่วนประกอบของบทความอย่าง Visual Content ถือเป็นอีกองค์ประกอบสำคัญที่ไม่ใช่แค่เพียงเป็นส่วนช่วยในการอธิบายรายละเอียดของเนื้อหาให้ผู้อ่านเข้าใจมากยิ่งขึ้น แต่ยังส่งผลไปสู่ประเด็นอื่นๆ ดังต่อไปนี้

 • User Experience ส่งผลต่อประสบการณ์ของผู้อ่านให้ดีมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก Visual Content เปรียบเสมือนจุดพักสายตา เมื่อต้องอ่านข้อความยาวๆ
 • จากการศึกษาพบว่าจำนวนของภาพ หรือ วิดีโอที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นยังส่งผลต่อประสิทธิภาพของวิดีโอที่เพิ่มขึ้นตามมาเช่นกัน
Visual-content-in-longform

ข้อมูลจาก Semrush แสดงถึงประสิทธิภาพของคอนเทนต์เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนภาพในบทความ

 

โดยแนวทางในการทำ Visual Content มีดังต่อไปนี้

1 เปลี่ยนจากข้อมูลในรูปแบบ List มาอยู่ใน Visual Content

2 หาวิดีโอ หรือ Gifs ประกอบที่สามารถช่วยอธิบายสินค้าของแบรนด์ หรือ ข้อมูลที่ต้องการอธิบาย

3 นำข้อมูลที่เข้าใจได้ยากมาอธิบายให้อยู่ในรูปแบบของตาราง หรือ Infographic

4. Article Quality and Topic Coverage หรือ คุณภาพของบทความ

 

บทความที่ยาวขึ้นซึ่งครอบคลุมเนื้อหาในเชิงลึกมักจะส่งผลต่อ Organic Traffic และจำนวน Blacklink ที่เพิ่มขึ้นตามมาค่ะ โดยจากผลการศึกษาพบว่าคอนเทนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงจะมีจำนวนของคำอยู่ที่ 3,000 คำขึ้นไปค่ะ

 

อย่างไรก็ตามการพิจารณาถึงจำนวนคำภายในบทความของเรานั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้ง 

 • หัวข้อบทความ
 • ความน่าเชื่อถือของบทความ
 • ภาษาที่ใช้ในการเขียนมีความเหมาะสมในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย
 • ประเภทของบทความ หรือประเภทของธุรกิจนั้นๆ  

จึงกล่าวได้ว่าผู้เขียนจะต้องคำนึงถึงหลากหลายปัจจัยควบคู่ไปด้วย

 

สรุป

ในการทำความเข้าใจถึงองค์ประกอบสำคัญของการสร้าง Organic Content ให้ติดหน้าแรกบน Google Search จะต้องคำนึงถึงหลากหลายประเด็นควบคู่กันไม่ว่าจะเป็นทางเทคนิค และรูปแบบการเขียนที่เชิญชวนให้ผู้อ่านสามารถอ่านบทความของเราได้ไปจนจบ 

 

ที่มา

https://www.semrush.com

เรียนสอบถาม คอนเทนต์นี้ คุณชอบไหมคะ

ความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญกับเรา ขอบคุณนะคะ

Learn More

Emoji Marketing: ทำไมแบรนด์จึงควรใช้ Emoji และ Emoji เหมาะกับธุรกิจแบบไหน
Product Description คืออะไร เขียนอย่างไรให้เพิ่มยอดขายด้วยเทคนิค FAB Techniques