#Marketing Automation

7 วิธีการรับมือการเปลี่ยน Facebook Algorithm ปี 2018 (EP.2สำหรับการใช้ช่องทางอื่น)

7 วิธีการรับมือการเปลี่ยน Facebook Algorithm ปี 2018 (EP.2สำหรับการใช้ช่องทางอื่น)

เทรนด์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกนี้อาจจะเหมาะหรือไม่เหมาะกับธุรกิจของเราขึ้นอยู่กับการนำมาประยุกต์ใช้ แต่หากเราไม่ได้วางกลยุทธ์ก่อน เราจะขาดเป้าหมาย ทิศทางและแผนการในการทำงานแบบยั่งยืน

5 สิ่ง ที่ Digital Marketing ไทย ยังตามไม่ทัน Digital Marketing ของต่างประเทศ

Digital-marketing-thai-global

ความห่างของการตลาดประเทศไทยกับการตลาดประเทศชั้นนำอย่าง อเมริกา กลุ่มประเทศยุโรปหรือสิงคโปร์ ปัจจุบันมีความแตกต่างกันมากขนาดไหน? (การตลาดระดับโลกไปถึงไหน ใช้อะไรในการวัดผลทางการตลาด)

Marketing Automation เครื่องทุ่นแรงให้กับการตลาดของคุณ

Marketing Automation เครื่องทุ่นแรงให้กับการตลาดของคุณ

ด้วยวิวัฒนาการของเทคโนโลยีก็จะมีเครื่องมือที่คอยช่วยนักการตลาดให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำงานง่ายขึ้น ด้วย “Software” ผสานกับกลยุทธ์ต่างๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะหมายถึง การทำ Email Marketing (การตลาดผ่านอีเมล) ร่วมกับ Customer Relationship Management Systems (ระบบการจัดการดูแลลูกค้า)