#Marketing Automation

เพิ่มลูกค้าออนไลน์กับ Comment to Messenger Feature ในระบบ Chatbot (Facebook Messenger)

เพิ่มลูกค้าออนไลน์กับ Comment to Messenger Feature ในระบบ Chatbot (Facebook Messenger)

ปัจจุบันเป็นยุคของ Personalize มากกว่า Customize แล้ว เพราะฉะนั้น สิ่งที่คนเราคาดหวังมากขึ้นไม่ใช่สื่อที่พวกเขาได้รับผ่านโซเชี่ยลมีเดียอย่างเดียวอีกต่อไป

7 วิธีการรับมือการเปลี่ยน Facebook Algorithm ปี 2018 (EP.2สำหรับการใช้ช่องทางอื่น)

7 วิธีการรับมือการเปลี่ยน Facebook Algorithm ปี 2018 (EP.2สำหรับการใช้ช่องทางอื่น)

เทรนด์หลายๆอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกนี้อาจจะเหมาะหรือไม่เหมาะกับธุรกิจของเราขึ้นอยู่กับการนำมาประยุกต์ใช้ แต่หากเราไม่ได้วางกลยุทธ์ก่อน เราจะขาดเป้าหมาย ทิศทางและแผนการในการทำงานแบบยั่งยืน

5 สิ่ง ที่ Digital Marketing ไทย ยังตามไม่ทัน Digital Marketing ของต่างประเทศ

Digital-marketing-thai-global

ความห่างของการตลาดประเทศไทยกับการตลาดประเทศชั้นนำอย่าง อเมริกา กลุ่มประเทศยุโรปหรือสิงคโปร์ ปัจจุบันมีความแตกต่างกันมากขนาดไหน? (การตลาดระดับโลกไปถึงไหน ใช้อะไรในการวัดผลทางการตลาด)

Marketing Automation เครื่องทุ่นแรงให้กับการตลาดของคุณ

Marketing Automation เครื่องทุ่นแรงให้กับการตลาดของคุณ

ด้วยวิวัฒนาการของเทคโนโลยีก็จะมีเครื่องมือที่คอยช่วยนักการตลาดให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำงานง่ายขึ้น ด้วย “Software” ผสานกับกลยุทธ์ต่างๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะหมายถึง การทำ Email Marketing (การตลาดผ่านอีเมล) ร่วมกับ Customer Relationship Management Systems (ระบบการจัดการดูแลลูกค้า)

เรียนรู้การสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า ด้วยระบบการตลาดแบบอัตโนมัติ Artificial Intelligence Machine Learning

เรียนรู้การสร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า ด้วยระบบการตลาดแบบอัตโนมัติ Artificial Intelligence Machine Learning

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ข้อมูลปริมาณมหาศาลได้เข้ามามีบทบาททางด้านการตลาดเป็นอย่างมาก และก็หนีไม่พ้นบริษัทผู้นำทางด้านเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ทั้งหลายที่เริ่มสรรหาวิธีใหม่ๆ มาใช้เพื่อจัดการกับข้อมูลเหล่านี้ ซึ่งการแปลงสภาพข้อมูลเหล่านี้ให้กลายเป็นเม็ดเงิน จึงมีการนำ AI เข้ามาใช้ในการตลาด ตลอดจนการใช้ Machine Learning

3 บทสรุปพัฒนาการของ AI (Artificial Intelligence) ที่มีผลกระทบต่อนักการตลาดในปี 2017 ที่ผ่านมา

artificial-intelligence-trend-2017

AI (Artificial Intelligence) หรือหากแปลตรงตัวก็เรียกว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีที่มนุษย์สร้าง และพัฒนาจากประสบการณ์ของมนุษย์ ถือว่าเป็นการจำลองปัญญา และ ระบบความคิดของมนุษย์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันของเราให้สะดวกสบาย รวดเร็วและประหยัดเวลามากขึ้น

กระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ยืนยาว ด้วยระบบ CRM บนโลกออนไลน์

customer-relationship-management

สำหรับคนที่ทำการตลาดจะทราบดีว่า การทำการตลาด คือการนำพาลูกค้า(ที่ใช่)มาพบกับสินค้าของเราและเกิดการซื้อขาย นั้นเป็นสิ่งสำคัญ การตั้งใจจะหาลูกค้าใหม่มาเพิ่มเติมเรื่อยๆ เป็นสิ่งที่ดี แต่การที่ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ให้ลูกค้าเดิมนั้นเกิดความประทับใจจนกลับมาซื้อซ้ำ และบอกต่อให้กับคนใกล้ตัวมาซื้อสินค้าหรือบริการของคุณ