crm for sales

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของธุรกิจที่กำลังมองหาทางเลือกในการบริหารข้อมูลลูกค้าให้เกิดประโยชน์กับการขาย และระดับผู้จัดการขึ้นไปที่มีความรับผิดชอบในการวางแผนเกี่ยวกับการขาย หรือการตัดสินใจซื้อเครื่องมือการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อส่งเสริมการขาย

Martech marketer

ผู้บริหาร

(Directors, VPs)

Martech teamlead

ผู้จัดการฝ่ายขาย

(Sales Manager)

ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า

(Customer Service Manager)

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

(Marketing Manager)

CRM for Sales: Strategies for Success

หลังจากลงชื่อสำรองที่นั่งเรียน เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านกลับไป เพื่อพูดคุยอธิบายในรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมนะคะ

รายละเอียด

หลักสูตรCRM for Sales: Strategies for Success
รุ่น1
รูปแบบการเรียนสอนสดแบบออฟไลน์
ระยะเวลาอบรม1 วัน ตั้งแต่ 09:00 – 16:00 น. (พัก 1 ชั่วโมง)
วันที่เรียนTBC
เวลา09:00 – 16:00 น. (พัก 1 ชั่วโมง)
สถานที่Readyplanet Public Company Limited
  

หมายเหตุ: หลังจาก “สำรองที่นั่งเรียน” เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 8 ชั่วโมงค่ะ

เปิดกลยุทธ์การใช้ CRM for Sales พาธุรกิจสู่ความสำเร็จ

ในยุคนี้ CRM for Sales มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เพราะ CRM for Sales ช่วยให้เราเข้าใจลูกค้า พฤติกรรมการซื้อ และความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้ดีขึ้น ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การขายและการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น นักการตลาดทั้งหลายจึงควรเรียนรู้และเข้าใจการใช้ CRM for Sales ได้อย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการปิดการขายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว

หลักสูตร CRM for Sales: Strategies for Success

  • เจาะลึกความสำคัญและทำความเข้าใจการทำ Sale Process พร้อมตัวอย่างการออกแบบ Sale Process ให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ
  • ทำความรู้จักเครื่องมือที่ช่วยบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ทั้งกระบวนการทำงานและการวางแผนการใช้เครื่องมือ CRM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เรียนรู้การนำ ‘CRM CANVAS’ มาช่วยในการออกแบบภาพรวมและองค์ประกอบการใช้เครื่องมือ CRM ให้ตอบโจทย์เป้าหมายทางธุรกิจของคุณ
  • เรียนรู้การออกแบบ Sale Pipeline และเตรียมข้อมูลที่จำเป็นต่อเครื่องมือ CRM ให้ดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้
  • ทำความเข้าใจการทำงานของเครื่องมือ CRM เพื่อให้ได้เห็นผลลัพธ์ของกระบวนการทำงานที่ทำให้เกิดไอเดียและต่อยอดกับธุรกิจของคุณ

Course Outline

คอร์สนี้เน้นเรื่อง Sales Process และเครื่องมือการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ในธุรกิจ B2C และ B2B ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจ Sales Process และการใช้ CRM ให้เหมาะกับธุรกิจของคุณเพื่อเติบโตและเพิ่มโอกาสในการปิดการขาย รวมถึงการออกแบบ Sales Pipeline และการวางแผนการใช้ CRM อย่างมีประสิทธิภาพ

Martech Website Material Icon 1

Part 1 : Why Sales Process is IMPORTANT

เจาะลึกความสำคัญและทำความเข้าใจการทำ Sale Process พร้อมตัวอย่างการออกแบบ Sale Process ให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

1. Maximizing B2C & B2B Success with Sales Process
เจาะลึกทำไม ‘Sales Process’ จึงมีความสำคัญกับธุรกิจของคุณ และทำความเข้าใจ Sales Process ควรมีองค์ประกอบอะไรบ้างสำหรับธุรกิจ B2C และ B2B ที่ทำให้ธุรกิจสามารถเติบโต และแข่งขันในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้

2. B2C & B2B Sales Process Examples: Tailor and Thrive
ตัวอย่าง Sales Process ทั้งแบบ B2C และ B2B เพื่อให้คุณเข้าใจการออกแบบ Sales Process ให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ และสามารถเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหา หรืออุปสรรคที่มีโอกาสจะเกิดกับธุรกิจของคุณ รวมไปถึงตัวอย่างทางเลือกในการแก้ไขปัญาที่สามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณมีอะไรบ้าง

Martech Website Material Icon 2

Part 2 : Why CRM Matters for Sales

ทำความรู้จักเครื่องมือที่ช่วยบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ทั้งกระบวนการทำงานและการวางแผนการใช้เครื่องมือ CRM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. Efficient Tools for Customer Relations and Sales Success
ทำความรู้จักเครื่องมือที่ช่วยบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นเรื่องง่าย และนำเสนอสินค้า หรือบริการได้อย่างคนรู้ใจ เพื่อคุณสามารถเลือกใช้เครื่องมือ และฟีเจอร์ต่างๆ ได้ตรงกับเป้าหมายของธุรกิจ และขับเคลื่อนใน Sales Process ดำเนินการได้ตอบโจทย์เป้าหมายธุรกิจนั้นๆ อีกด้วย

2. CRM Tools Enhancing Sales and Targeted Presentations
ความเข้าใจในกระบวนการทำงานของเครื่องมือ CRM ที่ส่งเสริมให้ Sales Process ดำเนินการ และนำเสนอการขายได้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มโอกาสในการปิดการขายมากขึ้นอีกด้วย

3. Efficient CRM Tool Planning with ‘CRM CANVAS’ for Effective Sales Process
ทำความรู้จัก ‘CRM CANVAS’ ที่ทำให้คุณสามารถวางแผนการใช่เครื่องมือ CRM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้ Sales Process สามารถดำเนินการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คุณมุ่งหวัง

Martech Website Material Icon 3

Part 3 : STEPS to Design CRM CANVAS

เรียนรู้การนำ ‘CRM CANVAS’ มาช่วยในการออกแบบภาพรวมและองค์ประกอบการใช้เครื่องมือ CRM ให้ตอบโจทย์เป้าหมายทางธุรกิจของคุณ

1. CRM CANVAS: Designing Targeted CRM for Business Goals
ขั้นตอนในการใช้ ‘CRM CANVAS’ เข้ามาช่วยในการออกแบบภาพรวม และองค์ประกอบของการใช้งานเครื่องมือ CRM ให้ตอบโจทย์เป้าหมายทางธุรกิจของคุณ

2. Align Sales Process with ‘CRM CANVAS’ for Effective Design
การเริ่มต้นออกแบบการใช้งานเครื่องมือ CRM ให้เหมาะกับธุรกิจของตนเองด้วย ‘CRM CANVAS’ ที่จะช่วยให้คุณเห็นเป้าหมาย และผลลัพธ์จากการใช้เครื่องมือ CRM ที่เข้ามาส่งเสริม Sales Process ให้สามารถดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้

Martech Website Material Icon 4

Part 4 : Designing your Sales Pipeline

เรียนรู้การออกแบบ Sale Pipeline และเตรียมข้อมูลที่จำเป็นต่อเครื่องมือ CRM ให้ดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้

1. Designing Sales Pipeline: Vital Sales Process Components for Teams and Customers
ขั้นตอนการออกแบบ Sales Pipeline เพื่อให้คุณได้เห็นองค์ประกอบของ Sales Process ที่คุณให้ความสำคัญทั้งในส่วนของทีมเซลล์ และกลุ่มลูกค้า รวมไปถึงสามารถเตรียมความพร้อมของข้อมูลที่จำเป็นต่อเครื่องมือ CRM ให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้

Martech Website Material Icon 5

Part 5 : Implementation on Platform

ทำความเข้าใจการทำงานของเครื่องมือ CRM เพื่อให้ได้เห็นผลลัพธ์ของกระบวนการทำงานที่ทำให้เกิดไอเดียและต่อยอดกับธุรกิจของคุณ

1. CRM Functionality: Sales Management and Customization Insights
ทำความเข้าใจการทำงานของเครื่องมือ CRM ที่เข้ามาช่วยให้การบริหารการขายเป็นไปตามแผนที่วางไว้ และเข้าใจการทำงานของเครื่องมือจากข้อมูล และเงื่อนไขที่คุณได้กำหนด เพื่อให้คุณได้เห็นผลลัพธ์ของกระบวนการทำงานที่ทำให้เกิดไอเดียไปปรับใช้ให้เหมาะกับธุกิจของคุณ

Course Speakers

เรียนรู้แบบเจาะลึก จากผู้เชี่ยวชาญในสายงาน Data ตั้งแต่กระบวนการจัดการ Sales Process และการใช้เครื่องมือ CRM ในธุรกิจ B2C และ B2B

Martech Speaker Khun Burin

คุณบุรินทร์ เกล็ดมณี

Executive Vice President of Readyplanet Public Company Limited.

  • วิทยากรด้าน Digital Marketing, Marketing Tech, Website, Digital Advertising และการค้าออนไลน์ระหว่างประเทศ ร่วมกับภาครัฐและเอกชนมากมาย
  • อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรปริญญาโท วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) หลักสูตรปริญญาโท และตรี ด้าน E-commerce คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นักเขียนด้านการจัดการและการบริหารธุรกิจ มีผลงานอาทิ Tools to Win 30 เครื่องมือเพิ่มกำไร

What Benefits You Will Get

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากหลักสูตร CRM for Sales: Strategies for Success นี้

CRM CANVAS ที่จะทำให้คุณได้วางแผนการใช้เครื่องมือ CRM ได้อย่างครบวงจร และตอบโจทย์เป้าหมายธุรกิจ

การเลือกใช้เครื่องมือ CRM อย่างไรให้เหมาะกับธุรกิจ และลูกค้าของคุณที่สามารถส่งเสริมการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการออกแบบ Sales Pipeline ที่เข้ามาส่งเสริมให้การทำงานร่วมกับเครื่องมือ CRM ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และได้ผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์เป้าหมายของธุรกิจ

Course Questions

รวบรวมข้อสงสัย คำถามที่ถูกถามบ่อย หรือถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้นะคะ

จะมีทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์ของวิทยากรผู้สอน และกรณีศึกษาให้เข้าใจในทฤษฏีของ Data Marketing และวิธีการจัดการข้อมูล รวมไปถึงการทดลองใช้เครื่องมือในการจัดการข้อมูล (Data Analytics Tools) และการเรียนรู้แบบลงมือปฎิบัติผ่าน Workshop แบบกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนได้ลองคิด วางแผนกลยุทธ์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองได้ พร้อมโอกาสในการสร้างคอนเนคชันกับผู้เรียนคนอื่น ๆ

หลังจากเรียนจบ STEPS Academy มีใบประกาศนียบัตรประจำหลักสูตรออกให้กับทุกท่านที่เรียนนะคะ

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีพื้นฐานการทำธุรกิจที่มี Data มาบ้างแล้ว และหลักสูตรนี้จะส่งเสริมให้ใช้ Data ในการประกอบการตัดสินใจทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านการเรียนรู้ด้วย Workshop ให้ได้ลงมือปฏิบัติและเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น

เรามีบริการผ่อน 0% ผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคาร สามารถสำรองที่นั่งเรียนเข้ามา หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะ

สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อขอเอกสารได้เลยค่ะ ทาง STEPS Academy จะจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้อย่างครบถ้วน เพื่อให้คุณนำไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกับหน่วยงานของภาครัฐต่อไป

เป็นคอร์สสอนสดในรูปแบบออฟไลน์ค่ะ

หลักสูตรสอนเป็นภาษาไทยค่ะ

รุ่นละประมาณ 20-30 ท่านค่ะ

6 วัน ตั้งแต่เวลา 09:00 – 16:00 น. (พัก 1 ชั่วโมง)

ผู้เรียนมาจากหลากหลายประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมเช่น ธุรกิจการให้บริการ ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง ธุรกิจการเกษตร และธุรกิจการเงิน เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมประเภทใด ผู้เรียนก็สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้เรียนนำไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมของตนได้

วิทยากรเป็นผู้เชียวชาญที่มีความชำนาญในด้านการจัดการข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีประสบการณ์มากมายของทั้งฝั่งทางแบรนด์และ Agency สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากวิทยากรคือ ความรู้ ขั้นตอนการทำ รวมไปถึงวิธีคิดที่ตกผลึกจากประสบการณ์จริงผ่านการใช้งานจริงมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น การได้มาซึ่ง Data การจัดเก็บและวิเคราะห์ Data เพื่อต่อยอดในการวางแผนการตลาด แนวทางและการใช้เครื่องมือในการนำเสนอข้อมูลออกมาให้เข้าใจง่าย รวมไปถึงการใช้ Data มาวางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ธุรกิจมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

มี Workshop ในชั้นเรียน ผู้เรียนจะได้โอกาสนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการจัดการข้อมูลในทุกขั้นตอนตามกระบวนของ Data Anlytics โดยทาง STEPS ได้จัดเตรียม Mock-up data ไว้สำหรับ Workshop โดยเฉพาะ

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อติดต่อสอบถาม และสำรองที่นั่งในรุ่นถัดไปได้ค่ะ

ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับคำปรึกษาได้เลยคะ ทาง Program Consult จะพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้นะคะ

1. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (รายละเอียดบัญชี และการส่งหลักฐานการโอนเงินสามารถเข้าไปดูได้ตาม link นี้นะคะ Payment Details)
2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ สำหรับชำระผ่าน บัตรเครดิต และช่องทางอื่นๆ ค่ะ

สามารถติดต่อผ่านทางฟอร์ม Corporate Training ได้เลยนะคะ

CRM for Sales Strategies for Success Certificate
เพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ การขับเคลื่อนการตลาดด้วย ‘ข้อมูล’
ให้การทำการตลาดของคุณไปได้ไกลอย่างที่ไม่เคยไป ด้วยหลักสูตร CRM for Sales: Strategies for Success ของเรา

CRM for Sales: Strategies for Success

หลังจากลงชื่อสำรองที่นั่งเรียน เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านกลับไป เพื่อพูดคุยอธิบายในรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมนะคะ

รายละเอียด

หลักสูตรCRM for Sales: Strategies for Success
รุ่น1
รูปแบบการเรียนสอนสดแบบออฟไลน์
ระยะเวลาอบรม1 วัน ตั้งแต่ 09:00 – 16:00 น. (พัก 1 ชั่วโมง)
วันที่เรียนTBC
เวลา09:00 – 16:00 น. (พัก 1 ชั่วโมง)
สถานที่Readyplanet Public Company Limited
ราคา9,900 บาท (รวม VAT / มีบริการผ่อน 0% บัตรเครดิต)

หมายเหตุ: หลังจาก “สำรองที่นั่งเรียน” เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 8 ชั่วโมงค่ะ

How Registration Works

ขั้นตอนการสมัครเรียน ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร CRM for Sales: Strategies for Success นี้

Course Registration STEP #1

Reserve Your Seat

ผู้สนใจทำการสำรองที่นั่งเรียนผ่านทางเว็บไซต์ (สำรองที่นั่ง »)

Course Registration STEP #2

Take An Interview

Program Consult(ผู้ให้คำปรึกษาหลักสูตร) โทรสัมภาษณ์พูดคุยผู้ที่ทำการสำรองที่นั่งเข้ามา ว่ามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สามารถลงเรียนได้

Course Registration STEP #3

Confirm Your Seat

ผู้สมัครเรียนทำการคอนเฟิร์มที่นั่งเรียนกับ Program Consult หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงิน

คุณอาจไม่แน่ใจว่าหลักสูตรฯ นี้เหมาะกับคุณหรือเปล่า?

เราให้คำปรึกษาหลักสูตรฟรี! ว่า ณ เวลานี้คุณมีความเหมาะสมที่จะลงเรียนในหลักสูตรใดของเรา ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณ การพัฒนาของคุณ หรือหน้าที่การงานของคุณ ก้าวหน้าก้าวไกลมากที่สุด คุณสามารถติดต่อเข้ามาผ่านปุ่มด้านล่างนี้ได้นะคะ เราพร้อมที่จะไขข้อสงสัย พร้อมให้คำปรึกษาและมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆ ที่เหมาะสมให้กับคุณค่ะ

Have Any Questions?

หากมีคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรฯ สามารถติดต่อสอบถามผ่านทางช่องทางต่าง ๆ นี้ได้เลยนะคะ

People Also Trained

ผู้เรียนที่เคยลงเรียนในหลักสูตรฯ นี้แล้ว ยังได้ลงเรียนในหลักสูตรอื่น ๆ อย่างน้อยหนึ่งหลักสูตรด้านล่างนี้

หลักสูตร Digital Marketing Strategy

เรียน Digital Marketing

พัฒนาความรู้ด้าน ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง การตลาดออนไลน์

หลักสูตร Digital Content Marketing

เรียน Content Marketing

เพิ่มพูนความรู้ เรียนรู้กลยุทธ์ พัฒนาทักษะ Content Marketing