หลักสูตร Digital Content Marketing

หลักสูตรนี้เหมาะกับ: ผู้ที่ทำงาน หรือมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับงาน Content รวมถึงผู้บริหาร ผู้ประกอบการ นักการตลาดออนไลน์ Digital Marketer บุคคลทั่วไปที่สนใจ ที่ต้องการพัฒนางาน Content ให้ตอบโจทย์ธุรกิจและลูกค้า พร้อมทั้งสามารถออกแบบทิศทางกลยุทธ์งานเขียน Content ได้อย่างชัดเจน

Give Introduction

นักการตลาดในยุคดิจิทัลทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่า หัวใจหลักสำคัญในการทำการตลาดคือการสื่อสาร
หรือที่เราพูดกันติดปากว่าเราต้องมี Content Marketing
แต่ในยุคที่ทุกคนรู้จักความหมายของ Content Marketing เบื้องต้น ทำให้หลายธุรกิจ ผลิตคอนเทนต์
สำหรับจุดประสงค์การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักจำนวนมาก และเน้นจำนวน แต่ไม่ได้เน้นคุณภาพ
คำว่าคุณภาพในที่นี้ เราขอชี้ไปถึงการสร้างคอนเทนต์ต่อ 1 ครั้งสามารถผลิตผลลัพธ์ตาม เป้าหมายหรือ KPI
ทั้งในเรื่องของการรับรู้และในเรื่องของการขายได้หรือไม่ ซึ่งธุรกิจส่วนใหญ่ยังไม่ถึงตรงจุดนั้น

Content ณ ปัจจุบันจึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือในการสื่อสารแต่เป็นคุณค่าที่สามารถถูกผลิตได้โดยแบรนด์
และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจได้อย่างคาดไม่ถึง
และยังมีนักการตลาด ผู้ประกอบการอีกหลายต่อหลายคนที่พลาดโอกาสทางธุรกิจนี้ เพราะไม่รู้วิธีสร้างกลยุทธ์ Content Marketing ที่เหมาะสมกับธุรกิจของตน

STEPS ACADEMY จึงได้ร่วมมือกับ Zion Global Marketing ผู้ให้บริการทางด้านการฝึกอบรมสำหรับยุคดิจิทัลประเทศสิงคโปร์​และ DigitalMarketer.com แหล่งเว็บไซต์ผู้ให้ความรู้ในเรื่องของ Digital Marketing ระดับโลก ในการสร้างสรรค์ รวบรวมและแบ่งปัน ประสบการณ์ ความรู้ทางด้าน Content Marketing ในหลักสูตร Digital Content Marketing นี้

Certified Partners

คอร์สเรียน Content Marketing นี้เป็นความรวมมือระหว่าง DigitalMarketer.com, Zion Global Marketing และ STEPS Academy ร่วมกันสร้างสรรค์หลักสูตรขึ้นมา เพื่อให้คนไทยได้เรียนหลักสูตร Content Marketing ที่สอนกันในระดับโลก มาตรฐานเนื้อหาระดับสากล ในเนื้อหาภาษาไทยที่เข้าใจง่าย พร้อมนำไปใช้ได้จริง

DigitalMarketer
Zion Global Marketing

ใครคือ DigitalMarketer.com?

You'll learn in all these key subjects

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากหลักสูตร Digital Content Marketing นี้

Customer Avatar

วิธีการสร้าง Customer Avatar ที่จะเหมาะสำหรับการออกแบบกลยุทธ์ content ที่ใช่สำหรับลูกค้าที่ใช่จริง เพื่อป้องกันการเสียเวลาผลิตคอนเทนต์ที่ไม่นำมาสู่ลูกค้าคุณภาพสำหรับธุรกิจคุณ

Key Storyline

เทคนิคออกแบบ Key Storyline กุญแจสำคัญในการเล่าเส้นเรื่องของธุรกิจที่แตกต่างจากคู่แข่งผ่านกลยุทธ์ Content Marketing

TOFU / MOFU / BOFU

TOFU / MOFU / BOFU

เทคนิคในการเขียนคอนเทนต์ สำหรับในแต่ละช่วงของการเดินทางของลูกค้าตั้งแต่สร้างให้รู้จักจนกระทั่งทำให้ซื้อซํ้า และบอกต่อ

Match SEO Keyword

เทคนิคการ Match SEO keyword analysis ให้ตรงกับคอนเทนต์ที่ไม่ได้เน้นแค่ความคิดสร้างสรรค์ แต่ส่งผลเชิงบวกต่อยอดขายให้กับธุรกิจ

Quality Customer

Quality Customer

วิธีการสร้างฐานลูกค้าเชิงคุณภาพผ่าน Digital Content Marketing โดยปราศจาก Paid Media

Content Funnel

Content Funnel

การสร้าง Content Funnel เพื่อสร้างยอดธุรกิจ ให้ตรงกับเป้าหมายในยุคดิจิทัลที่วางไว้ และเพื่อให้ทีมการตลาดของคุณเดินทางถูกทางประหยัดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายในการลองผิดลองถูก

ทั้งหมดนี้คุณจะได้เรียนรู้ผ่าน Workshop และสไตล์การถ่ายทอดแบบ Gamification ที่จะทำให้คุณ เข้าใจได้เร็วขึ้น นำไปปฏิบัติได้จริง และเกิดผลลัพธ์ได้จริง หลังจากจบหลักสูตรทั้ง 2 วัน

Course Speaker

เรียนรู้จริง จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในสายงาน Content Marketing

คุณณัฐวีร์ ตันติสัจจธรรม

คุณณัฐวีร์ ตันติสัจจธรรม

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ให้กับบริษัทมหาชนและผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศ ผู้ก่อตั้ง STEPS ACADEMY (Digital Marketing Academy)

Students' Stories

ข้อมูลจากศิษย์เก่า

รับชมเสียงบอกเล่าจากบุคลากรจากหลากหลายบริษัทชั้นนำในไทย หลักสูตร Digital Content Marketing หลักสูตรที่ช่วยให้คุณทำ Content Marketing ได้อย่างมืออาชีพจาก framework ที่ใช้กันในต่างประเทศ สอนโดยคนไทย สามารถนำ framework ดังกล่าวมาใช้กับตลาดในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มศักยภาพแบรนด์และพัฒนาแผนสำหรับการตลาดยุคใหม่ไปกับเรา STEPS Academy

Course Outline

ภายใน 2 วันคุณจะได้รับความรู้ และเรียนรู้กลยุทธ์ต่างๆ ของ Content Marketing ในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. Content Marketing

ความสำคัญของคอนเทนต์ที่เป็นมากกว่าเครื่องมือ และวิธีการนำคอนเทนต์ที่มีอยู่ไปต่อยอดให้กับธุรกิจของคุณบนโลกดิจิทัล

2. 3-STEP Marketing Funnel

3 ขั้นตอนการทำการตลาดเพื่อเปลี่ยนคนแปลกหน้าให้เป็นลูกค้าผ่าน content marketing

3. Customer Avatar Exercise

9 เทคนิคการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเชิงลึกในโลกดิจิทัลเพื่อวางแผนกลยุทธ์คอนเทนต์และทำให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกต่อธุรกิจ

4. Content for Customers

วิธีการสร้างคอนเทนต์เพื่อตอบข้อโต้แย้งและความสงสัยของลูกค้าก่อนตัดสินใจซื้อผ่านช่องทางออนไลน์

5. Top of Funnel I

เทคนิคการสร้างคอนเทนต์ เพื่อดึงดูดความสนใจและสร้างความสงสัยเชิงบวกให้กับลูกค้าบนโลกดิจิทัล

6. Top of Funnel II

กรณีศึกษาและตัวอย่างคอนเทนต์สำหรับการทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักและเข้าสู่กลุ่มลูกค้าที่เราต้องการ

7. Winning Headlines

วิธีการเขียน headline เพื่อดึงดูดลูกค้าคุณภาพ บนโลกออนไลน์

8. Content Valuable and Trustworthy

โครงสร้างคอนเทนต์ที่จะทำให้แบรนด์ของคุณน่าเชื่อถือและน่าบอกต่อบนโลกออนไลน์

9. Middle of Funnel

วิธีการสร้างคอนเทนต์ที่จะทำให้คนสนใจกลายเป็นลูกค้าตัวจริงบนโลกออนไลน์ พร้อมกรณีศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ

10. Bottom of Funnel

เทคนิคการเพิ่มมูลค่าให้กับคอนเทนต์เพื่อกลายเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อซ้ำบนโลกออนไลน์

Historical Course

บุคลากรจากหลากหลายบริษัทชั้นนำในไทยไว้วางใจมาเรียนกับเราในคอร์สเรียน Content Marketing นี้

Students Say About Us

เสียงตอบรับและความประทับใจ จากนักเรียนที่ได้มาเรียนกับเรา

เข้าใจง่าย ตรงประเด็น

นำไปใช้ได้จริงๆ

ต่อยอดได้เยอะมาก

ประทับใจแบบ​ 360 องศา

พัฒนา Content ที่เคยทำอยู่ให้ดีขึ้น

เรียนรู้ถึงแก่นของ Content

บุคคลากรจากบริษัทชั้นนำต่างๆ ที่ไว้วางใจมาเรียนกับเรา

Course Questions

รวบรวมข้อสงสัย คำถามที่ถูกถามบ่อย หรือถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้นะคะ

หลังจากเรียนจบแล้ว ทางเรามีใบประกาศนียบัตรประจำหลักสูตรออกให้กับทุกท่านที่เรียน โดยประกาศนียบัตรนี้ ออกในนามความร่วมมือของทาง STEPS Academy ของเรา, Digital Marketer (DigitalMarketer.com) จากประเทศสหรัฐอเมริกา และ Zion Global Marketing จากประเทศสิงคโปร์

สามารถลงเรียนได้ เพราะจะมีการปูพื้นฐานในด้าน Content Marketing ตั้งแต่เริ่มต้นไปทีละสเต็ป สอนให้เข้าใจง่าย รวมถึงมีการทำ Workshop ซึ่งเป็นการตอกย้ำความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมาทั้งหมด ที่จะทำให้มุมมองทางด้าน Content ของผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไป เข้าใจศาสตร์ของ Content Marketing ในทุก Funnel

ในแต่ละรุ่นจะรับอยู่ที่ 30 หรือมากสุดไม่เกิน 40 ที่นั่งค่ะ

พร้อมแล้วหรือยังที่จะเรียนรู้การวางกลยุทธ์ พัฒนาทักษะ Content Marketing ไปกับเรา

หลักสูตร Digital Content Marketing หลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างก้าวกระโดด ในเรื่องของ Content Marketing เพื่อนำไปใช้ในองค์กรหรือหน้าที่การงานของท่าน

Content Marketing

STEPS Training

รายละเอียด

หลักสูตรDigital Content Marketing
รุ่น3
ระยะเวลา2 วัน
วันที่เสาร์-อาทิตย์ ที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่Grande Centre Point Ploenchit
ราคา12,900 บาท (รวม VAT / อาหารว่าง / อาหารกลางวัน)

หมายเหตุ: หลังจาก “ส่งใบสมัครเรียน” เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 8 ชั่วโมงค่ะ

How Registration Works

ขั้นตอนการสำรองที่นั่ง ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร Content Marketing นี้

Course Registration STEP #1

Reserve Your Seat

ผู้สนใจทำการสำรองที่นั่งเรียน ผ่านทางช่องทางต่างๆ

Course Registration STEP #2

Take An Interview

Program Consult(ผู้ให้คำปรึกษาหลักสูตร) โทรสัมภาษณ์ผู้ที่ทำการสำรองที่นั่งเข้ามา ว่ามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สามารถลงเรียนได้

Course Registration STEP #3

Confirm Your Seat

ทำการคอนเฟิร์มที่นั่งเรียน และหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงิน

Have Any Questions?

หากมีคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรฯ สามารถติดต่อสอบถามผ่านทางช่องทางต่างๆ ตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ