หลักสูตร Digital Content Marketing

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 ผู้ที่ทำงาน หรือมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับงาน Content รวมถึงผู้บริหาร ผู้ประกอบการ Digital Marketer บุคคลทั่วไปที่สนใจ ที่ต้องการพัฒนางาน Content ให้ตอบโจทย์ทั้งทางการตลาดและลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น เพิ่มการรับรู้ เพื่อให้เกิดการตัดสินใจ เพิ่มยอดขาย หรือการช่วยให้เกิดการซื้อซ้ำ

ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงาน Content

(Digital Marketers, Content Writer)

หัวหน้าทีม

(Team Leads, Managers)

ผู้บริหาร

(Directors, VPs)

ผู้ประกอบการ

(Founders, CEOs)

บุคคลทั่วไปที่สนใจ

(Freelancers, Student, General Public)

Give Introduction

นักการตลาดในยุคดิจิทัลทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่า หัวใจหลักสำคัญในการทำการตลาดคือการสื่อสาร
หรือที่เราพูดกันติดปากว่าเราต้องมี Content Marketing

แต่ในยุคที่ทุกคนรู้จักความหมายของ Content Marketing เบื้องต้น ทำให้หลายธุรกิจ ผลิตคอนเทนต์
สำหรับจุดประสงค์การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักจำนวนมาก และเน้นจำนวน แต่ไม่ได้เน้นคุณภาพ
คำว่าคุณภาพในที่นี้ เราขอชี้ไปถึงการสร้างคอนเทนต์ต่อ 1 ครั้งสามารถผลิตผลลัพธ์ตาม เป้าหมายหรือ KPI
ทั้งในเรื่องของการรับรู้และในเรื่องของการขายได้หรือไม่ ซึ่งธุรกิจส่วนใหญ่ยังไม่ถึงตรงจุดนั้น

Content ณ ปัจจุบันจึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือในการสื่อสารแต่เป็นคุณค่าที่สามารถถูกผลิตได้โดยแบรนด์
และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจได้อย่างคาดไม่ถึง
และยังมีนักการตลาด ผู้ประกอบการอีกหลายต่อหลายคนที่พลาดโอกาสทางธุรกิจนี้ เพราะไม่รู้วิธีสร้างกลยุทธ์ Content Marketing ที่เหมาะสมกับธุรกิจของตน

STEPS ACADEMY ได้ทำการสร้างสรรค์ รวบรวมและแบ่งปัน ประสบการณ์ ความรู้ทางด้าน Content Marketing ในหลักสูตร Digital Content Marketing นี้ ผ่านระบบการเรียนแบบเวิร์คชอปที่สามารถลงมือทำจริง ปฏิบัติจริง พร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชียวชาญ

Certified Partners

คอร์สเรียน Content Marketing นี้เป็นความรวมมือระหว่าง DigitalMarketer.com และ STEPS Academy ร่วมกันสร้างสรรค์หลักสูตรขึ้นมา เพื่อให้คนไทยได้เรียนหลักสูตร Content Marketing ที่สอนกันในระดับโลก มาตรฐานเนื้อหาระดับสากล ในเนื้อหาภาษาไทยที่เข้าใจง่าย พร้อมนำไปใช้ได้จริง

DigitalMarketer

ใครคือ DigitalMarketer.com?

What You Will Learn

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากหลักสูตร Digital Content Marketing นี้

เรียนรู้วิธีการสร้าง Customer Avatar ที่สามารถนำไปต่อยอดการวางกลยุทธ์ Content Marketing และ เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าของแบรนด์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีคุณภาพสำหรับธุรกิจคุณ

เทคนิคออกแบบ Key Storyline กุญแจสำคัญในการเล่าเส้นเรื่องของธุรกิจที่ชัดเจน และ แตกต่างจากคู่แข่งผ่านกลยุทธ์ Content Marketing

TOFU / MOFU / BOFU

เทคนิคในการเขียนคอนเทนต์ให้ตอบโจทย์สำหรับในแต่ละช่วงของการเดินทางของลูกค้าตั้งแต่ในระดับ TOFU, MOFU และ BOFU โดยเริ่มจากการเริ่มต้นสร้างการรับรู้แบรนด์ การเปลี่ยนจากกลุ่มเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้า ไปจนถึงกระบวนการที่ลูกค้าซื้อซํ้า และ เกิดการบอกต่อ

เทคนิคการ Match SEO Keyword Analysis ให้ตรงกับคอนเทนต์ที่ไม่ได้เน้นแค่ความคิดสร้างสรรค์ แต่ส่งผลเชิงบวกต่อยอดขายให้กับธุรกิจ

Quality Customer

วิธีการสร้างฐานลูกค้าเชิงคุณภาพ (Quality Customer) โดยใช้กลยุทธ์ Digital Content Marketing โดยปราศจาก Paid Media หรือการซื้อโฆษณา

Content Funnel

การสร้าง Content Funnel เพื่อสร้างยอดขาย ให้ตรงกับเป้าหมายในยุคดิจิทัลที่วางไว้ และ เพื่อให้ทีมการตลาดของคุณเดินทางถูกทางประหยัดเวลา และ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการลองผิดลองถูก

พร้อม Workshop พิเศษ ที่จะทำให้คุณ เข้าใจได้เร็วขึ้น นำไปปฏิบัติได้จริง และเกิดผลลัพธ์ได้จริง หลังจากจบหลักสูตร

Course Speaker

เรียนรู้จริง จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในสายงาน Content Marketing

คุณณัฐวีร์ ตันติสัจจธรรม

คุณณัฐวีร์ ตันติสัจจธรรม

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ให้กับบริษัทมหาชนและผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศ ผู้ก่อตั้ง STEPS ACADEMY (Digital Marketing Academy)

Student Video Reviews

รีวิว จากนักเรียนที่ได้มาเรียนกับเรา

รับชมเสียงบอกเล่าจากบุคลากรจากหลากหลายบริษัทชั้นนำในไทย หลักสูตร Digital Content Marketing หลักสูตรที่ช่วยให้คุณทำ Content Marketing ได้อย่างมืออาชีพจาก framework ที่ใช้กันในต่างประเทศ สอนโดยคนไทย สามารถนำ framework ดังกล่าวมาใช้กับตลาดในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มศักยภาพแบรนด์และพัฒนาแผนสำหรับการตลาดยุคใหม่ไปกับเรา STEPS Academy

Course Outline

ภายใน 2 วันคุณจะได้รับความรู้ และเรียนรู้กลยุทธ์ต่างๆ ในการทำ Content Marketing ผ่านการเรียนการสอนแบบ Virtual Course (คอร์สสด แบบออนไลน์ เรียนผ่านโปรแกรม Zoom) ในหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

Content Marketing - Day 1

ในวันแรก คุณจะได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการวางกลยุทธ์ Digital Marketing รวมไปถึงแนวทางการสร้างสรรค์คอนเทนต์ โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

1. 3-STEP Marketing Funnel
เรียนรู้เกี่ยวกับ ความสำคัญของคอนเทนต์ที่เป็นมากกว่าเครื่องมือ และแนะนำ 3 ขั้นตอนในการนำคอนเทนต์ที่มีอยู่ไปต่อยอดให้กับธุรกิจของคุณ

2. Customer Avatar
เทคนิคการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเชิงลึกในโลกดิจิทัลเพื่อวางแผนกลยุทธ์คอนเทนต์

3. Top of Funnel
เทคนิคการสร้างคอนเทนต์ เพื่อดึงดูดความสนใจและสร้างความสงสัยเชิงบวกให้กับลูกค้าบนโลกดิจิทัล

4. Winning Headlines
วิธีการเขียน Headline เพื่อดึงดูดลูกค้าคุณภาพ บนโลกออนไลน์

Content Marketing - Day 2

ในวันที่สอง คุณจะได้เรียนรู้เจาะลึกถึงเทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างคอนเทนต์ เพื่อเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดหัวข้อดังต่อไปนี้

1. Storytelling
เรียนรู้หลักการเล่าเรื่อง รวมทั้งเทคนิคการเล่าเรื่องเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ และ น่าติดตามให้กับคอนเทนต์

2. Middle of Funnel
วิธีการสร้างคอนเทนต์ที่จะทำให้คนสนใจกลายเป็นลูกค้าตัวจริงบนโลกออนไลน์ และ เทคนิคการออกแบบคอนเทนเต์เพื่อให้ลูกค้ายอมให้ข้อมูลกับทางแบรนด์ พร้อมกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการทำคอนเทนต์ทั้งไทย และ ต่างประเทศ

3. Bottom of Funnel
เทคนิคการเพิ่มมูลค่าให้กับคอนเทนต์ เพื่อกลายเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อซ้ำบนโลกออนไลน์

4. Copywriting for Sales
เรียนรู้โครงสร้างในการเขียนคอนเทนต์เพื่อขายให้น่าสนใจ เพิ่มโอกาสในการปิดการขายได้มากขึ้นบนโลกออนไลน์

Historical Course

บุคลากรจากหลากหลายบริษัทชั้นนำในไทยไว้วางใจมาเรียนกับเราในคอร์สเรียน Content Marketing นี้

ประวัติข้อมูลในหลักสูตรนี้

14

รุ่นที่เปิดสอนมาแล้ว

391+

ท่านที่ไว้วางใจลงเรียนกับเรา

Students Say About Us

เสียงตอบรับและความประทับใจ จากนักเรียนที่ได้มาเรียนกับเรา

เข้าใจง่าย ตรงประเด็น
นำไปใช้ได้จริงๆ
ต่อยอดได้เยอะมาก
ประทับใจแบบ​ 360 องศา
พัฒนา Content ที่เคยทำอยู่ให้ดีขึ้น
เรียนรู้ถึงแก่นของ Content
บุคคลากรจากบริษัทชั้นนำต่างๆ ที่ไว้วางใจมาเรียนกับเรา

Course Questions

รวบรวมข้อสงสัย คำถามที่ถูกถามบ่อย หรือถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้นะคะ

หลังจากเรียนจบ ทางเรามีใบประกาศนียบัตรประจำหลักสูตรออกให้กับทุกท่านที่เรียน โดยประกาศนียบัตรนี้ ออกในนามความร่วมมือของทาง STEPS Academy ของเรา และ Digital Marketer(DigitalMarketer.com) จากประเทศสหรัฐอเมริกา

สามารถลงเรียนได้ เพราะจะมีการปูพื้นฐานในด้าน Content Marketing ตั้งแต่เริ่มต้นไปทีละสเต็ป สอนให้เข้าใจง่าย รวมถึงมีการทำ Workshop ซึ่งเป็นการตอกย้ำความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมาทั้งหมด ที่จะทำให้มุมมองทางด้าน Content ของผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไป เข้าใจศาสตร์ของ Content Marketing ในทุก Funnel

หลักสูตรสอนเป็นภาษาไทยค่ะ

หลักสูตร Digital Marketing Content เปิดสอนในรูปแบบ Virtual Training โดยมีการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อให้ตอบโจทย์กับสถานการณ์ในปัจจุบัน และ ตามความสะดวกของผู้เรียน

จะเป็นลักษณะของการทำ Workshop จบในคลาสเรียนค่ะ ในบางสัปดาห์บางหลักสูตรอาจมี template หรือ guideline ให้กลับไปทบทวนหรือลองทำดูนะคะ

เพื่อที่วิทยากรสามารถเข้าหาผู้เข้าอบรมได้อย่างทั่วถึง ในแต่ละรุ่นจะรับอยู่ที่ราว 40 ท่านค่ะ

ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับคำปรึกษาได้เลยคะ ทาง Program Consult จะพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้นะคะ

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อติดต่อสอบถาม และสำรองที่นั่งในรุ่นถัดไปได้ค่ะ

มีค่ะ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ

1. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (รายละเอียดบัญชี และการส่งหลักฐานการโอนเงินสามารถเข้าไปดูได้ตาม link นี้นะคะ Payment Details)
2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ สำหรับชำระผ่าน บัตรเครดิต และช่องทางอื่นๆ ค่ะ

หลักสูตร Digital Content Marketing
พร้อมแล้วหรือยังที่จะ เรียนรู้การวางกลยุทธ์ พัฒนาทักษะ Content Marketing ไปกับเรา
หลักสูตรเรียน Digital Content Marketing พร้อมเปิดรับผู้ที่ต้องการก้าวกระโดด และพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ของ Content Marketing เพื่อนำไปใช้ในหน้าที่การงานและบริษัทของท่าน

Content Marketing

หลังจากลงชื่อสำรองที่นั่งเรียน เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านกลับไป พูดคุยในรายละเอียด รวมถึงสอบถามถึงรูปแบบการเรียนที่ท่านเลือก

รายละเอียด

หลักสูตรDigital Content Marketing
รุ่น15
รูปแบบการเรียนVirtual Training (เรียนผ่านโปรแกรม Zoom)
ระยะเวลา2 วัน วันละ 3 ชั่วโมง, 09:00 – 12:00 น.
วันที่พุธ พฤหัสบดี ที่ 27 – 28 ตุลาคม 2564
ราคาปกติ8,900 บาท (รวม VAT)
หมายเหตุ: หลังจาก “สำรองที่นั่งเรียน” เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 8 ชั่วโมง

How Registration Works

ขั้นตอนการสมัครเรียน ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร Content Marketing นี้

Course Registration STEP #1

Reserve Your Seat

ผู้สนใจทำการสำรองที่นั่งเรียนผ่านทางเว็บไซต์ (สำรองที่นั่ง »)

Course Registration STEP #2

Take An Interview

Program Consult(ผู้ให้คำปรึกษาหลักสูตร) โทรสัมภาษณ์ผู้ที่ทำการสำรองที่นั่งเข้ามา ว่ามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สามารถลงเรียนได้

Course Registration STEP #3

Confirm Your Seat

ผู้สมัครเรียนทำการคอนเฟิร์มที่นั่งเรียนกับ Program Consult หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงิน

คุณอาจไม่แน่ใจว่าหลักสูตรฯ นี้เหมาะกับคุณหรือเปล่า?

เราให้คำปรึกษาหลักสูตรฟรี! ว่า ณ เวลานี้คุณมีความเหมาะสมที่จะลงเรียนในหลักสูตรใดของเรา ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณ การพัฒนาของคุณ หรือหน้าที่การงานของคุณ ก้าวหน้าก้าวไกลมากที่สุด คุณสามารถติดต่อเข้ามาผ่านปุ่มด้านล่างนี้ได้นะคะ เราพร้อมที่จะไขข้อสงสัย พร้อมให้คำปรึกษาและมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆ ที่เหมาะสมให้กับคุณค่ะ

Have Any Questions?

หากมีคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรฯ สามารถติดต่อสอบถามผ่านทางช่องทางต่าง ๆ นี้ได้เลยนะคะ

People Also Trained

ผู้เรียนที่เคยลงเรียนในหลักสูตรฯ นี้แล้ว ยังได้ลงเรียนในหลักสูตรอื่น ๆ อย่างน้อยหนึ่งหลักสูตรด้านล่างนี้

หลักสูตร SEO Content Marketing

เรียน SEO Content Marketing

เรียนรู้การนำ ‘ข้อมูล’ มาขับเคลื่อนคอนเทนต์ ต่อยอดแผนการตลาดออนไลน์

หลักสูตร Digital Marketing Strategy

เรียน Digital Marketing

พัฒนาความรู้ด้าน ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง การตลาดออนไลน์

หลักสูตรเรียน Ads Optimization 101 (For Management)

เรียน Ads Optimization 101 (For Management)

รู้ลึก รู้จริง การบริหาร การปรับปรุง โฆษณาออนไลน์