หลักสูตร Digital Content Marketing
ออกแบบมาเพื่อนักการตลาดออนไลน์ ผู้สนใจทั่วไป ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่หลงใหลใน Content Marketing เพื่อนำความรู้ที่ได้มาใช้ในงานเขียน Content ในการตอบโจทย์ทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็น เพิ่มการรับรู้(Awareness) เพื่อให้ตัดสินใจ(Consideration) หรือเพิ่มยอดขาย(Sales)
www.zionglobalmarketing.com

Give Introduction

นักการตลาดในยุคดิจิทัลทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่า หัวใจหลักสำคัญในการทำการตลาดคือการสื่อสาร
หรือที่เราพูดกันติดปากว่าเราต้องมี Content Marketing
แต่ในยุคที่ทุกคนรู้จักความหมายของ Content Marketing เบื้องต้น ทำให้หลายธุรกิจ ผลิตคอนเทนต์
สำหรับจุดประสงค์การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักจำนวนมาก และเน้นจำนวน แต่ไม่ได้เน้นคุณภาพ
คำว่าคุณภาพในที่นี้ เราขอชี้ไปถึงการสร้างคอนเทนต์ต่อ 1 ครั้งสามารถผลิตผลลัพธ์ตาม เป้าหมายหรือ KPI
ทั้งในเรื่องของการรับรู้และในเรื่องของการขายได้หรือไม่ ซึ่งธุรกิจส่วนใหญ่ยังไม่ถึงตรงจุดนั้น

Content ณ ปัจจุบันจึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือในการสื่อสารแต่เป็นคุณค่าที่สามารถถูกผลิตได้โดยแบรนด์
และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจได้อย่างคาดไม่ถึง
และยังมีนักการตลาด ผู้ประกอบการอีกหลายต่อหลายคนที่พลาดโอกาสทางธุรกิจนี้ เพราะไม่รู้วิธีสร้างกลยุทธ์ Content Marketing ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

STEPS ACADEMY จึงได้ร่วมมือกับ Zion Global Marketing ผู้ให้บริการทางด้านการฝึกอบรมสำหรับยุคดิจิทัลประเทศสิงคโปร์​และ DigitalMarketer.com แหล่งเว็บไซต์ผู้ให้ความรู้ในเรื่องของ Digital Marketing ระดับโลก ในการสร้างสรรค์ รวบรวมและแบ่งปัน ประสบการณ์ ความรู้ทางด้าน Content Marketing ในหลักสูตร Digital Content Marketing นี้

In this content class, you'll learn

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากหลักสูตร Digital Content Marketing นี้

Customer Avatar

วิธีการสร้าง Customer Avatar ที่จะเหมาะสำหรับการออกแบบกลยุทธ์ content ที่ใช่สำหรับลูกค้าที่ใช่จริง เพื่อป้องกันการเสียเวลาผลิตคอนเทนต์ที่ไม่นำมาสู่ลูกค้าคุณภาพสำหรับธุรกิจคุณ

Key Storyline

เทคนิคออกแบบ Key Storyline กุญแจสำคัญในการเล่าเส้นเรื่องของธุรกิจที่แตกต่างจากคู่แข่งผ่านกลยุทธ์ Content Marketing

TOFU / MOFU / BOFU

เทคนิคในการเขียนคอนเทนต์ สำหรับในแต่ละช่วงของการเดินทางของลูกค้าตั้งแต่สร้างให้รู้จักจนกระทั่งทำให้ซื้อซํ้า และบอกต่อ

Match SEO Keyword

เทคนิคการ Match SEO keyword analysis ให้ตรงกับคอนเทนต์ที่ไม่ได้เน้นแค่ความคิดสร้างสรรค์ แต่ส่งผลเชิงบวกต่อยอดขายให้กับธุรกิจ

Quality Customer

วิธีการสร้างฐานลูกค้าเชิงคุณภาพผ่าน Digital Content Marketing โดยปราศจาก Paid Media

Content Funnel

การสร้าง Content Funnel เพื่อสร้างยอดธุรกิจ ให้ตรงกับเป้าหมายในยุคดิจิทัลที่วางไว้ และเพื่อให้ทีมการตลาดของคุณเดินทางถูกทางประหยัดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายในการลองผิดลองถูก

ทั้งหมดนี้คุณจะได้เรียนรู้ผ่าน Workshop และสไตล์การถ่ายทอดแบบ Gamification ที่จะทำให้คุณเข้าใจได้เร็วขึ้น นำไปปฏิบัติได้จริง และเกิดผลลัพธ์ได้จริง หลังจากจบหลักสูตร 2 วัน

Course Speaker

เรียนรู้จริง จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในสายงาน Content Marketing

คุณณัฐวีร์ ตันติสัจจธรรม

คุณณัฐวีร์ ตันติสัจจธรรม

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ให้กับบริษัทมหาชนและผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศ ผู้ก่อตั้ง STEPS ACADEMY (Digital Marketing Academy)

Course Outline

ภายใน 2 วันคุณจะได้รับความรู้ และเรียนรู้กลยุทธ์ต่างๆ ของ Content Marketing ในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. Content Marketing

ความสำคัญของคอนเทนต์ที่เป็นมากกว่าเครื่องมือ และวิธีการนำคอนเทนต์ที่มีอยู่ไปต่อยอดให้กับธุรกิจของคุณบนโลกดิจิทัล

2. 3-STEP Marketing Funnel

3 ขั้นตอนการทำการตลาดเพื่อเปลี่ยนคนแปลกหน้าให้เป็นลูกค้าผ่าน content marketing

3. Customer Avatar Exercise

9 เทคนิคการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเชิงลึกในโลกดิจิทัลเพื่อวางแผนกลยุทธ์คอนเทนต์และทำให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกต่อธุรกิจ

4. Content for Customers

วิธีการสร้างคอนเทนต์เพื่อตอบข้อโต้แย้งและความสงสัยของลูกค้าก่อนตัดสินใจซื้อผ่านช่องทางออนไลน์

5. Top of Funnel I

เทคนิคการสร้างคอนเทนต์ เพื่อดึงดูความสนใจและสร้างความสงสัยเชิงบวกให้กับลูกค้าบนโลกดิจิทัล

6. Top of Funnel II

กรณีศึกษาและตัวอย่างคอนเทนต์สำหรับการทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักและเข้าสู่กลุ่มลูกค้าที่เราต้องการ

7. Winning Headlines

วิธีการเขียน headline เพื่อดึงดูดลูกค้าคุณภาพ บนโลกออนไลน์

8. Content Valuable and Trustworthy

โครงสร้างคอนเทนต์ที่จะทำให้แบรนด์ของคุณน่าเชื่อถือและน่าบอกต่อบนโลกออนไลน์

9. Middle of Funnel

วิธีการสร้างคอนเทนต์ที่จะทำให้คนสนใจกลายเป็นลูกค้าตัวจริงบนโลกออนไลน์ พร้อมกรณีศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ

10. Bottom of Funnel

เทคนิคการเพิ่มมูลค่าให้กับคอนเทนต์เพื่อกลายเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อซ้ำบนโลกออนไลน์

Course Questions

รวบรวมข้อสงสัย คำถามที่ถูกถามบ่อย หรือถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้นะคะ

นักการตลาดออนไลน์มือใหม่ ไม่มีประสบการณ์ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาใช้ในงานเขียน Content เพื่อตอบโจทย์ทางการตลาด (เช่น เพิ่มการรับรู้, เพื่อให้ตัดสินใจ หรือ เพื่อเพิ่มยอดขาย)

ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ เพื่อนำไปกำหนดทิศทางกลยุทธ์ Content ในภาพรวมขององค์กร

หลังจากเรียนจบแล้ว ทางเรามีใบประกาศนียบัตรประจำหลักสูตรออกให้กับทุกท่านที่เรียน โดยประกาศนียบัตรนี้ ออกในนามความร่วมมือของทาง STEPS Academy ของเรา, Digital Marketer (DigitalMarketer.com) จากประเทศสหรัฐอเมริกา และ Zion Global Marketing จากประเทศสิงคโปร์

สามารถเรียนได้ เพื่อนำไปใช้ต่อยอดงานเขียนสำหรับนักการตลาดที่เขียนงานเองโดยตรง หรือผู้จัดการ/ผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ เพื่อนำไปกำหนดแนวทางการเขียน Content เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทั้งด้านการรับรู้ การตัดสินใจ หรือเพิ่มยอดขายจากลูกค้า

พร้อมแล้วหรือยังที่จะเรียนรู้การวางกลยุทธ์ พัฒนาทักษะ Content Marketing ไปกับเรา

หลักสูตร Digital Content Marketing หลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างก้าวกระโดด ในเรื่องของ Content Marketing เพื่อนำไปใช้ในองค์กรหรือหน้าที่การงานของท่าน

สมัครเรียน

STEPS Training

รายละเอียด

หลักสูตรDigital Content Marketing
ระยะเวลา2 วัน
วันที่เสาร์-อาทิตย์ ที่ 25 – 26 สิงหาคม 2561
สถานที่Grande Centre Point Ploenchit
ราคา12,900 บาท (รวม VAT / อาหารว่าง / อาหารกลางวัน)
ผู้เรียนรับจำนวนจำกัด

หมายเหตุ: หลังจาก “ส่งใบสมัครเรียน” เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 8 ชั่วโมงค่ะ