#Data

ทำความรู้จักกับ “First-Party Data, Second-Party Data และ Third-Party Data” เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำความรู้จักกับ “First-Party Data, Second-Party Data และ Third-Party Data” เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Data ในปัจจุบันมีความแตกต่างกันในเรื่องของ ปริมาณ และ คุณภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การตัดสินใจในการทำแคมเปญการตลาดได้ในอนาคต

10 ข้อดีที่แบรนด์ควรใช้ระบบ CRM (Customer Relationship Management) 

ประโยชน์ 10 ข้อที่คุณจะได้รับจาก CRM

ระบบ CRM เป็นเครื่องมือที่ช่วยผู้ประกอบการ และ นักการตลาดวิเคราะห์ข้อมูลการขายในอดีต รวมทั้งยังสามารถนำข้อมูลมาประเมินหาจุดบกพร่อง และ จุดเด่นของสินค้า หรือ บริการ เพื่อนำมาปรับปรุงการขายในอนาคต

4 วิธีการจัดการข้อมูลลูกค้าให้เป็นระบบ (Customer Data Management)

4 วิธีการจัดการข้อมูลลูกค้าให้เป็นระบบ

Data เข้ามาช่วยในการทำการตลาด แต่นักการตลาดจะนำ Data มาปรับใช้อย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์และ ตอบโจทย์ต่อการทำการสร้างแคมเปญ อันดับแรกของการทำ Data Marketing หลังการรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ และ โซเชียลมีเดียของแบรนด์แล้ว คือการจัดการข้อมูลให้เป็นระเบียบ มีระบบ เพื่อดึงมาใช้ในอนาคตได้ง่ายขึ้น

รวม 5 Case Studies จากแบรนด์ดังที่นำ Data Analytics มาใช้ทำการตลาดดิจิทัล

5 กรณีศึกษาจากแบรนด์ดังที่ใช้ Data Analytics เพื่อธุรกิจดิจิทัล

Data Analytics สามารถช่วยนักการตลาดวิเคราะห์ข้อมูลได้ตรงจุด ตัดสินใจได้ถูกต้องและ รสดเร็ว จากตัวอย่างแบรนด์ที่ยกตัวอย่างนี้ คุณผู้อ่านจะเห็นว่า ระบบ AI หรือ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถทำได้หลายรูปแบบ และ สร้างประโยชน์ได้มหาศาล

ทำความรู้จักกับ Large Language Models (LLM)

Large Language Models คืออะไร

LLM นั้นพัฒนามาจากระแบบซอฟต์แวร์ที่ผ่านการฝึกฝน และ ทดสอบความสามารถ มาอย่างต่อเนื่องโดยการวิเคราะห์ Data ขนาดใหญ่ และ ประมวลภาษาให้ได้มีความเป็นธรรมชาติเหมือนคนทั่วไปใช้

อัปเดตอัลกอริทึม Instagram ปี 2023 

อัปเดตอัลกอริทึม Instagram ปี 2023

Instagram algorithm วิเคราะห์หาคอนเทนต์ที่เราชอบจากพฤติกรรมที่เราเคยทำในอดีต รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ เพื่อเลือกคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์มานำเสนอ

รวม 4 Data Visualization Tools น่าใช้เพื่อนำเสนอข้อมูลแบบมือโปรในปี 2023

รวม 4 Data Visualization Tools น่าใช้เพื่อนำเสนอข้อมูลแบบมือโปรในปี 2023

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ และ ความสำคัญกันก่อนว่า Data Visualization คืออะไร และ มีความสำคัญอย่างไรกับการทำการตลาดดิจิทัลในปี 2023

ขั้นตอนการติดตั้ง Google Analytics ที่ทำตามได้ง่ายบนเว็บไซต์

ขั้นตอนการติดตั้ง Google Analytics ที่ทำตามได้ง่ายบนเว็บไซต์

Google Analytics 4 ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายได้ในเชิงลึกจากช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งเทรนด์การตลาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และ การคาดการณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

4 ไอเดียตัวอย่าง Report จาก Google Analytics 4

4 ไอเดียตัวอย่าง Report จาก Google Analytics 4

การทำรายงาน จาก Google Analytics 4 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าได้ในเชิงลึก ทำให้นักการตลาดสามารถตัดสินใจได้เร็ว แม่นยำและช่วยพัฒนา SEO เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้น

Google Analytics4 (GA4) คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรกับธุรกิจ

Google Analytics 4 (หรือที่เราเรียกกันสั้น ๆ ว่า GA4) คือเครื่องมือฟรีจาก Google เวอร์ชันล่าสุดที่ได้พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นเพื่อให้แบรนด์สามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการวิเคราะห์ Data หรือ ข้อมมูลเชิงลึกหลังบ้านจากเว็บไซต์ของแบรนด์