#Content

เจาะลึกส่วนประกอบสำคัญของ Organic Content ให้ติดหน้าแรกบน Google Search

คอนเทนต์ที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยส่งเสริมความสำเร็จ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการตลาดได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะคอนเทนต์ที่ไม่เสียค่าโฆษณา

Product Description คืออะไร เขียนอย่างไรให้เพิ่มยอดขายด้วยเทคนิค FAB Techniques

Prodect Description ไม่ได้เป็นเพียงการเขียน Copy ธรรมดาทั่วไปแต่จำเป็นต้องมีเทคนิคและรูปแบบในการเขียนให้เหมาะสมกับสินค้า

6 แนวทางในการทำ Digital Content Marketing ในปี 2022 พร้อมตัวอย่างคอนเทนต์ที่น่าสนใจ

6-way-to-do-digital-content-marketing

Content Marketing มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาสอดคล้องกับความต้องการผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยแนวทางที่ควรหันมาให้ความสำคัญในปี2022 ดังนี้

5 ไอเดียในการเริ่มต้นทำ Video Marketing สำหรับธุรกิจ SME

5 ไอเดียในการเริ่มต้นทำ Video Marketing สำหรับธุรกิจ SME

ในบทความนี้เราจะแสดงให้เห็นว่า การทำ Video Marketing สามารถเลือกทำในรูปแบบที่ใช้ต้นทุนต่ำให้เหมาะสมกับธุรกิจ SME กันค่ะ

10 ข้อผิดพลาดในการยิงแอดบน Instagram และวิธีการแก้ไขเพื่อเพิ่มยอด Conversion

10 ข้อผิดพลาดในการยิงแอดบน Instagram และวิธีการแก้ไขเพื่อเพิ่มยอด Conversion

การยิงแอดบน Instagram ให้รอบครอบด้วยการคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมาย และการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาปรับปรุงโฆษณาให้ดีขึ้นอยู่เสมอจะสามารถปิดช่องว่างของข้อผิดพลาดได้ดีขึ้น

5 สิ่งที่ควรทำสำหรับการเขียน Copywriting  ให้โดนใจผู้อ่าน

5 สิ่งที่ควรทำสำหรับการเขียน Copywriting ให้โดนใจผู้อ่าน

ในการเขียน Copywriting เพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายต้องอาศํยเทคนิคต่างๆ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ทางการตลาด โดยมีข้อนึงดังต่อไปนี้

เปรียบเทียบจุดเด่นคอนเทนต์วิดีโอสั้น จาก IG Reels, TikTok และ YouTube Shorts

เปรียบเทียบจุดเด่นคอนเทนต์วิดีโอสั้น

รูปแบบของการสื่อสารของวีดีโอสั้นๆ สามารถทำลายรูปแบบการสื่อสารในแบบเดิมได้ สามารถทำให้ผู้บริโภครู้สึกใกล้ชิด และมีส่วนร่วมกับแบรนด์มากยิ่งขึ้น

Music Marketing คืออะไร แบรนด์สามารถทำการตลาดอย่างไรให้คนติดใจด้วยเสียงเพลง

ทำการตลาดด้วยเสียงเพลง

การทำการตลาดด้วยเสียงเพลง เป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการสื่อสารของแบรนด์ให้เห็นถึงมิติใหม่ๆ ที่สามารถสื่อสารอารมณ์ และ ความรู้สึก ไปยังกลุ่มเป้าหมาย