เข้าใจ DATA ก่อนเลือกเครื่องมือ CDP สำหรับธุรกิจ

understand data before choosing a cdp tool for your business

CDP คืออะไร และมีความเกี่ยวข้องกับ Data ได้ยังไง?

▪️ CDP ย่อมาจาก Customer Data Platform คือกระบวนการสําคัญที่ควรคํานึงถึง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการตลาดและธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

ก่อนจะนํา CDP เข้ามาใช้ในธุรกิจ เราจําเป็นต้องเข้าใจ Data หรือชุดข้อมูลก่อนว่าต้องดําเนินการจัดการชุดข้อมูลยังไงโดยการคํานึงถึง 2 ประเด็นนี้

  1. ตั้งวัตถุประสงค์ของการใช้ CDP ในธุรกิจ เช่น ต้องการใช้ CDP ในการบริหารข้อมูลลูกค้า หรือต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการตลาด การสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้น
  2. ต้องประเมินปริมาณและคุณภาพของข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ ก่อนนํามาประมวลผลใน CDP โดยให้ความสําคัญกับความถูกต้องของข้อมูล

เมื่อเข้าใจความสําคัญของชุดข้อมูลที่มีต่อ CDP ก็มาถึงการเข้าใจหน้าที่การทํางานของ CDP

▪️ ความสามารถในการรวบรวมข้อมูลของ CDP มีความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลได้หลายแห่ง เช่น จากเว็บไซต์ จากแอปพลิเคชันมือถือ จากโซเชียลมีเดีย จากระบบ CRM และอื่นๆ ได้

ส่วนหน้าที่การทํางานของ CDP ที่มีความเกี่ยวข้องกับ Data นั้น เริ่มจากกระบวนการการทํางานของ CDP

  1. CDP จะเริ่มรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น จากเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าชมเว็บไซต์ของลูกค้า จากแอปพลิเคชั่น จากอีเมล์ จากโซเชียลมีเดีย จากระบบ CRM จากระบบสั่งซื้อ ประวัติการซื้อของลูกค้า และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. CDP จะทําการเชื่อมต่อข้อมูล เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล โดยใช้รหัสและรหัสของลูกค้า เพื่อระบุความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ สร้างข้อมูลลุกค้าในรูปแบบรายบุคคล
  3. จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลต่อเป็นขั้นตอนต่อไป CDP จะจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่ใช้งานง่าย นําข้อมูลไปสู่การวิเคราะห์ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้า รวมถึงวิเคราะห์แนวโน้มของพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า
  4. ข้อมูลที่เก็บใน CDP นํามาสางร้แผนกลยุทธ์ทางการตลาดและการสื่อสารต่อได้
  5. จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการติดตามและการวัดผล CDP จะช่วยติดตามและวัดผลของกิจกรรม แคมเปญการตลาดที่จัดขึ้น เพื่อวัดความสําเร็จและการรับรู้ของลูกค้า
สรุปได้ว่า CDP ทําหน้าที่สร้างฐานข้อมูลลูกค้าที่แม่นยําและมีประสิทธิภาพให้กับนักการตลาด เพื่อช่วยในการสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้นและเพิ่มยอดขายให้กับองค์กร

เรียนรู้การใช้ Data กับเครื่องมือ CDP กันต่อได้ในคอร์ส Data Analytics for Marketing Management เปิดรับสมัครรอบสุดท้าย!

ดูรายละเอียดของคอร์สและลงทะเบียนเรียนได้ที่: bit.ly/3RaSbsK

เรียนสอบถาม คอนเทนต์นี้ คุณชอบไหมคะ

ความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญกับเรา ขอบคุณนะคะ

Learn More

Recommended Topics

รวม 4 Data Visualization Tools นำเสนอข้อมูลแบบมือโปรในปี 2024
4 วิธีเก็บข้อมูล (Data Collection) ให้มีประสิทธิภาพ