Global SEO Strategy Update 2024 กลยุทธ์ SEO ระดับโลก ฉบับปี 2024

global seo strategy update 2024

กลยุทธ์ SEO ระดับโลก ที่ให้ความสําคัญกับแพลตฟอร์มอื่นๆ ไม่แพ้การจัดอันดับบนหน้าการเสิร์ช Google

วงการการทํา SEO จะต้องสั่นสะเทือน..
เพราะไม่ใช่แค่กระตุ้นให้ SEO สมบูรณ์ที่สุดแค่บนแพลตฟอร์มเว็บไซต์
การมองเห็นและชื่อเสียงของธุรกิจในแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่นๆ ก็มีความสําคัญต่อความสําเร็จของ SEO เช่นกัน

SEO หรือ Search Engine Optimization เป็นหนึ่งในแนวทางที่ทําให้เว็บไซต์เป็นที่มองเห็นได้มากขึ้นในหน้าเครื่องมือค้นหา ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพองค์ประกอบต่างๆ ของเว็บไซต์ รวมถึงคอนเทนต์ คําสําคัญ Backlink เพื่อให้มีความเกี่ยวข้องกับอัลกอริทึมของเครื่องมือค้นหามากขึ้น

แล้วการทํา SEO จะประกอบด้วยอะไรบ้าง

องค์ประกอบของการทํา Search Engine Optimization (SEO)

1. Keywords หรือคําหลัก 

การกําหนดคําหลักที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่คํานั้นจะได้รับการค้นหาสูง ซึ่งเป็นคําที่มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของแบรนด์ด้วย ดังนั้นควรมีการวางแผนกลยุทธ์การใช้ keywords ในชื่อเรื่อง หัวข้อ และเนื้อหา 

2. คุณภาพของคอนเทนต์

High-quality ยังเป็นคีย์หลักของการสร้างสรรค์คอนเทนต์ พยายามสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่คัดมาแล้วว่ามีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้ค้นหาได้จริง เพราะคุณภาพของคอนเทนต์เป็นสิ่งสําคัญสําหรับการทํา SEO เช่นกัน

3. การเพิ่มประสิทธิภาพบนหน้าเว็บไซต์

ส่วนนี้จะพูดถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในแต่ละหน้าของเว็บไซต์เพื่อปรับปรุงอันดับของเครื่องมือค้นหา รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของ Meta tags

Meta Tags (เมตา แท็ก) คือ ตัวอย่างข้อความที่อธิบายเนื้อหาของหน้าเว็บ ที่ไม่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์โดยตรงแต่จะฝังอยู่ในโค้ด HTML ซึ่งแท็กเหล่านี้ให้ข้อมูลแก่เครื่องมือค้นหาเกี่ยวกับชื่อหน้า คำอธิบาย คำสำคัญ ผู้แต่ง และข้อมูลเมตาอื่นๆ โดยเมตาแท็กมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา (SEO) โดยช่วยให้เครื่องมือค้นหาเข้าใจเนื้อหาของหน้าเว็บและพิจารณาความเกี่ยวข้องกับคำค้นหาที่เฉพาะเจาะจง 

และการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้าง URL และ Internal Link ก็สําคัญ

นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการทํา SEO หากอยากรู้ทางลัดเทคนิคการสร้าง SEO ด้วย AI

how to use chatgpt for analyzing seo

อ่านต่อได้ที่: https://stepstraining.co/how-to-use-chatgpt-analyzing-seo

เราจะมาเจาะลึกกลยุทธ์การทํา SEO ระดับโลก ที่บอกก่อนเลยว่า ให้ความสําคัญกับแพลตฟอร์มอื่นๆ ไม่แพ้การจัดอันดับบนหน้าการเสิร์ช Google แล้วนับจากปี 2024 นี้

การพัฒนากลยุทธ์ SEO ระดับโลก

1. รู้จักลูกค้าอย่างเเท้จริง

ไม่ว่าจะเป็น นิสัยการค้นหาของลูกค้าคืออะไร ใช้คําไหนในการค้นหาบ้าง รวมถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมออนไลน์ของลูกค้า

2. Think Globally, Act Locally 

ส่วนนี้เป็นการให้ความสําคัญกับการ Research คําหลักหรือ Keywords อย่างละเอียด สําหรับกลุ่มตลาดเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ รวมถึงให้พิจารณาถึงรูปแบบของภาษา ความเฉพาะเจาะจงของเครื่องมือค้นหา

3. สร้างคอนเทนต์ที่เกิดการเชื่อมโยง

ส่วนนี้เราพูดถึงการที่ได้ Reference เนื้อหาจากต่างประเทศ แล้วนักเขียนคอนเทนต์ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการแปลภาษามาโต้งๆ ซึ่งเราแนะนําว่าให้ใช้วิธีการแปลภาษาผสมผสานการปรับคําปรับเนื้อหาให้เกิดการเชื่อมโยงถึงลูกค้าแต่ละกลุ่มด้วยก็เป็นวิธีที่ดีกว่า และลองใช้การอุปมาอุปไมย คือการใช้ข้อความเชิงเปรียบเทียบหรือการคิดหาความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงของคําที่ใช้ ให้ภาษามีความน่าสนใจมากขึ้นแทนที่จะแปลภาษามาแบบตรงไปตรงมา

4. Structure and Schema  

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างของเว็บไซต์เพื่อให้เข้าถึงได้ในระดับสากลมากขึ้น และให้ความสําคัญกับเวอร์ชั่นบนมือถือมากกว่าบน Desktop สร้างเวอร์ชั่นมือถือให้ Friendly ที่สุด 

5. สร้างความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่แค่ Backlink 

สร้าง Backlink ให้มีคุณภาพที่สูงจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องในตลาดกลุ่มเป้าหมาย ร่วมมือกับ Influencer และสร้างความสัมพันธ์กับสังคมบนโลกออนไลน์เพื่อสร้างลิงค์ให้ย้อนกลับมาที่บล็อคที่เราสร้างบนเว็บไซต์ อีกทั้งยังสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นได้อีกด้วย

6. ติดตามและวิเคราะห์ผล 

ตรวจสอบประสิทธิภาพของ SEO ในตลาดกลุ่มเป้าหมาย และใช้ Data-driven นําข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อนในการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม

บทสรุป 

การพัฒนากลยุทธ์ SEO ประกอบด้วย 

  1. การรู้จักลูกค้าอย่างแท้จริง
  2. Think Globally, Act Locally 
  3. สร้างคอนเทนต์ที่เกิดการเชื่อมโยง
  4. Structure & Schema  
  5. สร้างความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่แค่ Backlink
  6. ติดตามและวิเคราะห์ผล 

ฝากติดตามบทความต่อๆไป ที่อัพเดทเทรนด์ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดดิจิทัลแบบรอบด้าน 360 องศา

จากทีมงาน STEPS ด้วยนะคะ

เรียนสอบถาม คอนเทนต์นี้ คุณชอบไหมคะ

ความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญกับเรา ขอบคุณนะคะ

Learn More

Recommended Topics

Digital Marketing 101: 4 ขั้นตอนเข้าใจการตลาดดิจิทัลขั้นพื้นฐาน
3 กลยุทธ์สร้างความแตกต่างสําหรับธุรกิจ SME ปี 2024