อนาคตของแบรนด์ในปี 2024: การตลาดสู่ผู้บริโภคในอนาคต

brand time future: marketing to future consumers

ลองนึกภาพการก้าวเข้าสู่ตลาดที่มีรายล้อมไปด้วยคําที่คุ้นหูกันอย่าง “Metaverse Marketing” หรือ “AI-Powered Personalization” “Gen Alpha Loyalty” มาถึงตอนนี้ทุกคนจะรู้สึกว่าทุกอย่างเยอะไปหมดเหมือนต้องโฟกัสการทําการตลาดในหลายๆ เรื่องไปพร้อมๆ กันอยู่ใช่ไหม เราว่าคุณไม่ได้เป็นอยู่คนเดียวแน่นอนท่ีสับสนกับอะไรหลายอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้น 

ในฐานะของนักการตลาดเรากําลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและแพลตฟอร์มใหม่ๆ ที่มีเปิดกันอย่างต่อเนื่อง ให้ทุกคนลองคิดซะว่านี่เป็นการเริ่มต้นใหม่ของการทําการตลาดที่น่าตื่นเต้น มีลูกเล่นใหม่ๆ ในการทําการตลาดมาอยู่เสมอ มีโอกาสในการกําหนด อนาคตของแบรนด์ที่เชื่อมต่อกับผู้บริโภคที่เป็นรุ่นต่อไป 

Gen Alpha กลุ่มผู้คนที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับดิจิทัลและมีความตระหนักรู้

ตามเทรนด์สังคมได้อย่างรวดเร็วติดสปีด

 

Gen Alpha 

คือผู้ที่เกิดระหว่างปี 2010 ถึงปี 2025 เรียกว่าเป็นคนเจเนอเรชันดิจิทัล (Generation Digital) กลุ่มแรกอย่างแท้จริง ซึ่งต่างจากรุ่นก่อนอย่าง Gen X รุ่นพ่อแม่หรือลุงป้าน้าอา ที่ไม่คุ้นชินกับโลกที่มีสมาร์ทโฟน โซเชียล มีเดีย และการเชื่อมต่อสิ่งต่างๆ ผ่านดิจิทัล ซึ่งส่งผลให้เกิดความคาดหวังในการทําสิ่งต่างๆ ของกลุ่ม Gen Alpha อย่างเช่น

  • Hyper-informed การมีข้อมูลที่ครบถ้วนด้วยการค้นหาข้อมูลเพียงแค่ปลายนิ้ว ทําการ research อย่างถี่ถ้วนละเอียดก่อนที่จะเริ่มมีส่วนร่วมกับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง
  • Purpose-driven ความคาดหวังที่มีต่อแบรนด์ว่าจะสอดคล้องกับค่านิยมของตัวเอง โดยให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและหลักปฏิบัติด้านจริยธรรม 
  • Experience-hungry ส่วนนี้เรียกว่ามีความกระหายใจประสบการณ์ ต้องการความสมจริงและประสบการณ์ที่เหนือการโฆษณาแบบเดิมๆ และพยายามแสวงหาความเชื่อมโยงกับความบันเทิง เสมือนต้องการได้รับประสบการณ์ที่เหนือจริงแถมยังต้องเพิ่มความสนุกเป็นที่น่าจดจําอีกด้วย

คําถามคือ แล้วเราจะ

ทําการตลาดกับกลุ่มลูกค้าที่ลํ้าหน้าโลกแห่งความเป็นจริงเหล่านี้ได้ยังไง?

 

มีวิธี 3 ข้อ ดังนี้

alpha generation

1. AI for Personalization

การใช้ AI สําหรับการปรับเปลี่ยนเฉพาะบุคคล เป็นการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ AI เพื่อทําความเข้าใจในการตั้งค่าส่วนบุคคลและนําเสนอเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องตามช่องทางต่างๆ แต่การปรับเปลี่ยนเฉพาะบุคคลควรใส่ความเป็น humanity เข้าไป ผ่านข้อความ

2. Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality (VR)

สํารวจประสบการณ์ที่ได้รับความรู้สึกเสมือนจริง เช่น การทดลองผลิตภัณฑ์ที่เสมือนจริงหรือการโต้ตอบที่ขับเคลื่อนด้วย AR เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจของ Gen Alpha ที่ชื่นชอบความตื่นเต้น และมีส่วนร่วมกับลูกค้ากลุ่มนี้ด้วยวิธีที่แตกต่างออกไป

3. Micro-Influencers over Mega-Stars

ร่วมมือกับ Micro-Influencers เพื่อนําเสนอแบรนด์อย่างเป็นธรรมชาติด้วยการนําเสนอคุณค่าของแบรนด์ในรูปแบบที่ Gen Alpha ชอบ

 

sustainability is non-negotiable

Sustainability is Non-Negotiable

เพราะความยั่งยืนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้

 

การรวมเรื่องของความยั่งยืนเข้ากับ Brand Identity สะท้อนให้เห็นจากบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดําเนินงานที่ปราศจากคาร์บอน เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่มีต่อสิ่งแวดล้อม Gen Alpha สามารถมองเห็นถึงความไม่จริงใจของแบรนด์ได้ เพราะฉะนั้นให้ทําด้วยความจริงใจและอย่าสร้างภาพ

1. Support Social Cause 

การสนับสนุนสังคมในการการร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนหรือโครงการริเริ่มของชุมชนที่มีความสอดคล้องกับแบรนด์และการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก 

2. ทําการสื่อสารด้านความยั่งยืนอย่างโปร่งใส 

ทําการนําเสนอความคืบหน้า ความท้าทาย และเป้าหมายขององค์ด้วยข้อความที่ชัดเจนไม่เกินจริง

 

Content is King, but Storytelling is Queen

เล่าเรื่องที่เน้นไปในส่วนของสินค้าเป็นหลัก

content is king, but storytelling is queen

1. ในส่วนนี้เป็นการสร้างสรรค์เรื่องราวที่กระตุ้นอารมณ์ 

เพื่อให้สอดคล้องกับคุณค่าของ Gen Alpha และสร้างแรงบันดาลใจให้คนกลุ่มนี้รู้สึก connect กับแบรนด์ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

2. ลองใช้แพลตฟอร์มวิดีโอแบบสั้น 

อย่างแพลตฟอร์มหลัก TikTok และ Instagram Reels นําเสนอเรื่องราวที่มีผลกระทบในรูปแบบขนาดสั้น เป็นรูปแบบที่ถูกใจกลุ่ม Gen Alpha มากๆ ในส่วนนี้

3. Focus on User-generated content

เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มลูกค้า โดยไม่จํากัดแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานอย่าง Gen Alpha และแบ่งปันประสบการณ์ที่มีต่อแบรนด์ในมุมมองของตนเอง

 

 the future of your brand in 2024 is up to you

อนาคตของแบรนด์ในปี 2024 อยู่ที่คุณกําหนด..

เราอยากให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าการทําตลาดกับผู้บริโภคในอนาคตไม่ใช่แค่การนําเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้หรือการวิ่งไล่ตามเทรนด์เท่านั้น แต่หมายถึงการทําความเข้าใจค่านิยม ความคาดหวังที่มีต่อแบรนด์ ความไว้วางใจที่ลูกค้ากลุ่มนี้จะมอบให้

ดังนั้นแบรนด์จําเป็นต้องสร้างสื่อสิ่งต่างๆ ที่จริงใจและดําเนินการด้วยวัตถุประสงค์ความตั้งใจหลักของแบรนด์ หากแบรนด์ของคุณพร้อมที่จะเดินทางไปกําหนดอนาคตของการตลาดแล้ว เริ่มลงมือวางแผนกลยุทธ์และทําความเข้าใจกลุ่มลูกค้าอย่างลึกซึ้งตั้งแต่วันนี้กันเลยค่ะ

 

บทสรุป 

ผู้บริโภคในอนาคตที่ว่าคือ Gen Alpha 

และมีวิธีการทําการตลาดกลับลูกค้ากลุ่มนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก 

  1. AI for Personalization
  2. Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality (VR)
  3. Micro-Influencers over Mega-Stars

และยํ้าเตือนเรื่องความยั่งยืน เป็นเรื่องที่แบรนด์ต้องสร้างการมีส่วนร่วมแบบธรรมชาติ และสื่อสารออกสู่สาธารณะในเรื่องนี้เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเกิดการรับรู้

สุดท้ายคือการนําเสนอคอนเทนต์ในเชิงการตลาด มีวิธีการมากมายที่น่าสนใจและดึงดูดให้ลูกค้ากลุ่ม Gen Alpha สนใจ ไม่ว่าจะเป็น 

  1. การสร้างเรื่องราวที่เกิดความรู้สึกสอดคล้องกับแบรนด์
  2. การใช้วิดีโอสั้นบนแพลตฟอร์มที่ Gen Alpha ชอบ เช่น TikTok 
  3. และให้โฟกัสกับ USG

 

ฝากติดตามเนื้อหาความรู้ที่อัพเดทจากทีมงาน STEPS Academy ในบล็อกถัดไปด้วยนะคะ 🙂

เรียนสอบถาม คอนเทนต์นี้ คุณชอบไหมคะ

ความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญกับเรา ขอบคุณนะคะ

Learn More

Recommended Topics

เจาะลึกกลยุทธ์ E-E-A-T: ทําให้เว็บไซต์กลายเป็นเว็บโปรดของ Google ได้ยังไง
5 แนวทางที่นักการตลาดควรเริ่มใช้ Generative AI ได้แล้วตั้งแต่วันนี้