PM Cover Image

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 หลักสูตรนี้เหมาะกับ ผู้จัดการ และผู้บริหารฝ่ายการตลาด ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลทั้งทางตรง และทางอ้อมเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจทางการตลาด หรือการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

PM Customer Persona 1

ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ

(Business Owners)

PM Character 1

ผู้ที่อยู่ในสายงานด้านการตลาด

(Digital & Performance Marketing)

PM Customer Persona 2

ผู้จัดการการตลาด

(Marketing Manager)

PM Customer Persona 3

นักวางแผนกลยุทธ์

(Strategic Planner)

เปิดกลยุทธ์การใช้ Performance Marketing for Unlocking Growth พาธุรกิจสู่ความสำเร็จ

เนื่องจากปัจจุบันการทําการตลาดด้านออนไลน์บนแพลตฟอร์ม เช่น Facebook, Google, TikTok, Line

หลักสูตร Performance Marketing for Unlocking Growth

  • การวางแผนกลยุทธ์การทำการตลาดด้วยการเลือกใช้แพลตฟอร์มให้เชื่อมโยงกัน และสอดคล้องกับ Customer Journey
  • แนวทางการพัฒนาแคมเปญโฆษณาให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม 
  • เทคนิคการออกแบบโฆษณาให้สามารถนำเสนอสินค้า หรือบริการให้มีความโดดใจกลุ่มเป้าหมาย
  • เทคนิคการอ่าน Report ที่ทำให้แผนการพัฒนาแคมเปญมีความเฉียบคมมากขึ้น และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การทำการตลาด 

Performance Marketing for Unlocking Growth

หลังจากลงชื่อสำรองที่นั่งเรียน เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านกลับไป เพื่อพูดคุยอธิบายในรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมนะคะ

รายละเอียด

หลักสูตรPerformance Marketing for Unlocking Growth
รุ่น1
รูปแบบการเรียนสอนสดแบบออฟไลน์
ระยะเวลาอบรม2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง)
วันที่เรียน11 – 12 กรกฎาคม 2567
เวลา09:00 – 16:00 น. (พัก 1 ชั่วโมง)
สถานที่TBC

หมายเหตุ: หลังจาก “สำรองที่นั่งเรียน” เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 8 ชั่วโมงค่ะ

Course Outline

ตลอดทั้งหลักสูตร คุณจะได้เรียนรู้กลยุทธ์และเทคนิคการทำโฆษณาบน Facebook, TikTok, Google, Line อย่างครบวงจร

PM Topic Icon 1

Day 1 : The Starter of Bidding World

เรียนรู้กลยุทธ์และเทคนิคการทำโฆษณาบน Facebook และ TikTok อย่างครบวงจร

1. The Starter of Bidding World
เปิดโลก Bidding การวางรากฐานการทําโฆษณาและกลยุทธ์การวางแผนวัตถุประสงค์การตลาดให้สอดคล้องกับ Marketing Funnels เพื่อให้ทําโฆษณาให้เป็นตามเป้าหมายที่ต้องการ

2. Platform Character: Facebook Ads
เจาะลึกโครงสร้างและการเลือกใช้งบประมาณในการทำโฆษณาบน Facebook พร้อมทริคการติดตามพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย ที่จะทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงกลุ่มมากขึ้น

3. Facebook Ads Optimization & Measurement
เทคนิคการเลือกใช้รูปแบบโฆษณาบน Facebook และโฆษณาที่เหมาะกับ Device ผู้ใช้งาน รวมถึงเทคนิคการเลือกใช้ตัวชี้วัด วัดผลโฆษณาบน Facebook ให้ตอบโจทย์วัตถุประสงค์

4. TikTok Ads Structure
เทคนิคการทำการตลาดบน TikTok และทำความเข้าใจการทำงานของ TikTok Ads Manager เกี่ยวกับการออกแบบองค์ประกอบต่างๆ

PM Topic Icon 2

Day 2 : Ads Optimisation and Creativity

ปลดล็อกศักยภาพการทำการตลาดบนโลกดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

1. LINE Ads Structure

เรียนรู้ประโยชน์ของการทำโฆษณาบน LINE OA และปูพื้นฐานตั้งแต่ ประเภทของ Audience การเซ็ตโฆษณา ไปจนถึงรูปแบบโฆษณาต่างๆ

2. Google Ads Optimization & Measurement
เทคนิค Push & Pull ที่ช่วยเลือกวิธีการวางแผนการทำการตลาดบน Google และการทำ GTM ที่ทำให้ติดตามพฤติกรรมการเข้าถึงเว็บไซต์ของกลุ่มเป้าหมายได้ รวมถึงเทคนิคการเลือกใช้ตัวชี้วัด วัดผลโฆษณาบน Google

3. Google World Opening
เปิดโลกการทำการตลาดบนโลก Google ทั้งการวิเคราะห์ Keyword และเลือกรูปแบบการทำโฆษณาที่เข้าถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

4. Platform Connection and Creativity
แนวทางการออกแบบกลยุทธ์การตลาดที่สามารถเลือกใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ให้ตอบโจทย์วัตถุประสงค์การทำการตลาด และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย

Course Speakers

เรียนรู้แบบเจาะลึก จากผู้เชี่ยวชาญในสายงาน Performance Marketing เปิดโลกวางแผนกลยุทธ์การ Bidding บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ทั้ง Facebook, TikTok, Google และ LINE ทั้งหมด 3 ท่าน

PM Speaker 1

1. คุณชาญวิทย์ กิ่งเทียน

BUSINESS SOLUTION & CO-FOUNDER

ผู้ก่อตั้งบริษัทดิจิทัลเอเจนซี่ PA-D มีประสบการณ์อยู่ในวงการสื่อสารและการตลาดมากกว่า 10 ปี  

PM Speaker 2

2. คุณสมาธิญา แซ่ตั้ง

STRATEGIC SOLUTION & CO-FOUNDER

ผู้ก่อตั้งบริษัทดิจิทัลเอเจนซี่ PA-D มีประสบการณ์ตรง ทำงานจริง ด้าน Digital กว่า 10 ปี 

PM Speaker 3

3. คุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์

Chief Executive Officer

CEO, บริษัท สมอลเวิลด์ฟอร์คิดส์ จำกัด
และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
LINE CERTIFIED COACH 2022-2024

What Benefits You Will Get

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากหลักสูตร Performance Marketing for Unlocking Growth นี้

PM What you will learn icon 1

การวางแผนกลยุทธ์การทำการตลาดด้วยการเลือกใช้แพลตฟอร์มให้เชื่อมโยงกัน และสอดคล้องกับ Customer Journey

PM What you will learn icon 2

แนวทางการพัฒนาแคมเปญโฆษณาให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม

PM What you will learn icon 3

เทคนิคการออกแบบโฆษณาให้สามารถนำเสนอสินค้า หรือบริการให้มีความโดดใจกลุ่มเป้าหมาย

PM What you will learn icon 4

เทคนิคการอ่าน Report ที่ทำให้แผนการพัฒนาแคมเปญมีความเฉียบคมมากขึ้น และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การทำการตลาด

Course Questions

รวบรวมข้อสงสัย คำถามที่ถูกถามบ่อย หรือถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้นะคะ

จะมีทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์ของวิทยากรผู้สอน ได้เรียนตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์การทำการตลาดด้วยการเลือกใช้แพลตฟอร์มให้เชื่อมโยงกัน และสอดคล้องกับ Customer Journey ตลอดจนแนวทางการพัฒนาแคมเปญโฆษณาให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม รวมถึงได้เรียนรู้เทคนิคการออกแบบโฆษณาให้สามารถนำเสนอสินค้า หรือบริการให้มีความโดดใจกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งเทคนิคการอ่าน Report ที่ทำให้แผนการพัฒนาแคมเปญมีความเฉียบคมมากขึ้น และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การทำการตลาด เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการตลาดสูงสุด

หลังจากเรียนจบ STEPS Academy มีใบประกาศนียบัตรประจำหลักสูตรออกให้กับทุกท่านที่เรียนนะคะ

หลักสูตรนี้เหมาะกับพนักงานการตลาดที่ดูแลด้านโฆษณาออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่างๆ ตั้งแต่การสร้างโฆษณา ไปจนถึงพัฒนาโฆษณาให้ได้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ผู้จัดการการตลาดที่ดูแลเรื่องกลยุทธ์การทำการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการทำโฆษณาในแต่ละแพลตฟอร์ม

นักวางแผนกลยุทธ์หรือ Stratetic Planner ที่ต้องดูแล และพัฒนาผลลัพธ์การทำโฆษณาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ให้กับบริษัท หรือลูกค้า

ผู้ประกอบการ/ เจ้าของธุรกิจที่ดูแลเรื่องกลยุทธ์การทำการตลาด และโฆษณา เพื่อพัฒนาผลลัพธ์ให้ตอบโจทย์ธุรกิจ

สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อขอเอกสารได้เลยค่ะ ทาง STEPS Academy จะจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้อย่างครบถ้วน เพื่อให้คุณนำไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกับหน่วยงานของภาครัฐต่อไป

เรามีบริการรับชำระผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคาร สามารถสำรองที่นั้งเข้ามา หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะ

เป็นคอร์สสอนสดในรูปแบบออฟไลน์ค่ะ

หลักสูตรสอนเป็นภาษาไทยค่ะ

รุ่นละประมาณ 20-30 ท่านค่ะ

2 วัน ตั้งแต่เวลา 09:00 – 16:00 น. (พัก 1 ชั่วโมง)

ผู้เรียนมาจากหลากหลายประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมเช่น ธุรกิจการให้บริการ ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง ธุรกิจการเกษตร และธุรกิจการเงิน เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมประเภทใด ผู้เรียนก็สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้เรียนนำไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมของตนได้

วิทยากรเป็นคุณชาญวิทย์ กิ่งเทียน BUSINESS SOLUTION & CO-FOUNDER ผู้ก่อตั้งบริษัทดิจิทัลเอเจนซี่ PA-D มีประสบการณ์อยู่ในวงการสื่อสารและการตลาดมากกว่า 10 ปี, คุณสมาธิญา แซ่ตั้ง STRATEGIC SOLUTION & CO-FOUNDER ผู้ก่อตั้งบริษัทดิจิทัลเอเจนซี่ PA-D มีประสบการณ์ตรง ทำงานจริง ด้านDigital กว่า 10 ปี และคุณประภาส ศรีสุมะ (Special Speaker) CEO & Co Founder, Spark Factor และ LINE Certified Coach 2023

มี Workshop ในชั้นเรียน ผู้เรียนจะได้โอกาสลองทํางานร่วมกับ Platform ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, TikTok, Youtube และ Platform Connection and Creativity

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อติดต่อสอบถาม และสำรองที่นั่งในรุ่นถัดไปได้ค่ะ

ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับคำปรึกษาได้เลยคะ ทาง Program Consult จะพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้นะคะ

1. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (รายละเอียดบัญชี และการส่งหลักฐานการโอนเงินสามารถเข้าไปดูได้ตาม link นี้นะคะ Payment Details)
2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ สำหรับชำระผ่าน บัตรเครดิต และช่องทางอื่นๆ ค่ะ

สามารถติดต่อผ่านทางฟอร์ม Corporate Training ได้เลยนะคะ

เพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ การขับเคลื่อนการตลาดด้วย ‘ข้อมูล’
ให้การทำการตลาดของคุณไปได้ไกลอย่างที่ไม่เคยไป ด้วยหลักสูตร Performance Marketing for Unlocking Growth ของเรา

Performance Marketing for Unlocking Growth

หลังจากลงชื่อสำรองที่นั่งเรียน เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านกลับไป เพื่อพูดคุยอธิบายในรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมนะคะ

รายละเอียด

หลักสูตรPerformance Marketing for Unlocking Growth
รุ่น1
รูปแบบการเรียนสอนสดแบบออฟไลน์
ระยะเวลาอบรม2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง)
วันที่เรียน11 – 12 กรกฎาคม 2567
เวลา09:00 – 16:00 น. (พัก 1 ชั่วโมง)
สถานที่TBC
ราคา16,900 บาท (รวม VAT / มีบริการผ่อน 0% บัตรเครดิต)

หมายเหตุ: หลังจาก “สำรองที่นั่งเรียน” เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 8 ชั่วโมงค่ะ

How Registration Works

ขั้นตอนการสมัครเรียน ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร Data Marketing Strategy นี้

Course Registration STEP #1

Reserve Your Seat

ผู้สนใจทำการสำรองที่นั่งเรียนผ่านทางเว็บไซต์ (สำรองที่นั่ง »)

Course Registration STEP #2

Take An Interview

Program Consult(ผู้ให้คำปรึกษาหลักสูตร) โทรสัมภาษณ์พูดคุยผู้ที่ทำการสำรองที่นั่งเข้ามา ว่ามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สามารถลงเรียนได้

Course Registration STEP #3

Confirm Your Seat

ผู้สมัครเรียนทำการคอนเฟิร์มที่นั่งเรียนกับ Program Consult หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงิน

คุณอาจไม่แน่ใจว่าหลักสูตรฯ นี้เหมาะกับคุณหรือเปล่า?

เราให้คำปรึกษาหลักสูตรฟรี! ว่า ณ เวลานี้คุณมีความเหมาะสมที่จะลงเรียนในหลักสูตรใดของเรา ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณ การพัฒนาของคุณ หรือหน้าที่การงานของคุณ ก้าวหน้าก้าวไกลมากที่สุด คุณสามารถติดต่อเข้ามาผ่านปุ่มด้านล่างนี้ได้นะคะ เราพร้อมที่จะไขข้อสงสัย พร้อมให้คำปรึกษาและมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆ ที่เหมาะสมให้กับคุณค่ะ

Have Any Questions?

หากมีคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรฯ สามารถติดต่อสอบถามผ่านทางช่องทางต่าง ๆ นี้ได้เลยนะคะ

People Also Trained

ผู้เรียนที่เคยลงเรียนในหลักสูตรฯ นี้แล้ว ยังได้ลงเรียนในหลักสูตรอื่น ๆ อย่างน้อยหนึ่งหลักสูตรด้านล่างนี้

หลักสูตร Digital Marketing Strategy

เรียน Digital Marketing

พัฒนาความรู้ด้าน ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง การตลาดออนไลน์

หลักสูตร Digital Content Marketing

เรียน Content Marketing

เพิ่มพูนความรู้ เรียนรู้กลยุทธ์ พัฒนาทักษะ Content Marketing