#Google Analytics

ขั้นตอนการติดตั้ง Google Analytics ที่ทำตามได้ง่ายบนเว็บไซต์

ขั้นตอนการติดตั้ง Google Analytics ที่ทำตามได้ง่ายบนเว็บไซต์

Google Analytics 4 ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายได้ในเชิงลึกจากช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งเทรนด์การตลาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และ การคาดการณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

4 ไอเดียตัวอย่าง Report จาก Google Analytics 4

4 ไอเดียตัวอย่าง Report จาก Google Analytics 4

การทำรายงาน จาก Google Analytics 4 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าได้ในเชิงลึก ทำให้นักการตลาดสามารถตัดสินใจได้เร็ว แม่นยำและช่วยพัฒนา SEO เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้น

คำศัพท์พื้นฐานในการเริ่มต้นใช้งาน Google Analytics

คำศัพท์พื้นฐานในการเริ่มต้นใช้งาน Google Analytics

แนะนำคำศัพท์พื้นฐานในการเริ่มต้นการใช้งาน Google Analytics เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน report ของทาง Google ได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น