หลักสูตรเรียน Digital Marketing Strategy
Play Video

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 นักการตลาด นักการตลาดออนไลน์ Digital Marketer ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ ที่ต้องการพัฒนา ความรู้ในด้านต่างๆ ของ Digital Marketing สามารถวางกลยุทธ์ ทำการตลาดออนไลน์ ได้อย่างถูกวิธี แข็งแกร่ง และยั่งยืน

นักการตลาด

(Marketers, Digital Marketers)

หัวหน้าทีม

(Team Leads, Managers)

ผู้บริหาร

(Directors, VPs)

ผู้ประกอบการ

(Founders, CEOs)

บุคคลทั่วไปที่สนใจ

(Freelancers, Student, General Public)

Digital Marketing

หลังจากลงชื่อสำรองที่นั่งเรียน เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านกลับไป เพื่อพูดคุยอธิบายในรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมนะคะ

รายละเอียด

หลักสูตร Digital Marketing Strategy Certification
รุ่น 32
รูปแบบการเรียน สอนสดแบบออนไลน์ via Zoom
ระยะเวลาอบรม 30 ชั่วโมง ภายใน 5 สัปดาห์ (เรียนทุกวันศุกร์)
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2567
เวลา 09:00 – 16:00 น. (พัก 1 ชั่วโมง)
หมายเหตุ: หลังจาก “สำรองที่นั่งเรียน” เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 8 ชั่วโมงค่ะ

ปี 2023 ความสำคัญของ Digital Marketing ต่อการเติบโตของธุรกิจในยุคการตลาดออนไลน์

ท่ามกลางการฟื้นตัวอย่างล่าช้าของเศรษฐกิจไทยจากผลกระทบของการระบาดของ COVID-19 เทรนด์ในโลกการตลาดออนไลน์ยังคงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ การเรียนรู้เกี่ยวกับ Digital Marketing เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ และหลักการวางแผนการตลาด นับเป็นโอกาสล้ำค่าเพื่อคว้าแต้มต่อในการเอาชนะคู่แข่ง ไม่ใช่เพียงดำเนินธุรกิจให้อยู่รอด แต่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง

36 ชั่วโมงใน 6 สัปดาห์ กับการถ่ายทอดความรู้ผ่านประสบการณ์ที่อัดแน่นของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing มากถึง 6 ท่าน พร้อมด้วย

  • Class Interaction (Q&A Session) เปิดโอกาสในการซักถามภายในคลาสกับวิทยากร และ TA
  • Connection Building เพิ่มช่วงเวลาพิเศษให้ผู้เรียนได้ทำความรู้จักผู้เรียนท่านอื่น ๆ ภายในคลาส
  • Class Checkpoint ช่วง Check point เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียนทุกท่านมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างครบถ้วน และการแนะนำให้คำปรึกษาแบบฝึกหัดแบบตัวต่อตัว

ในหลักสูตร Digital Marketing Strategy Certification พร้อมแล้วสำหรับคุณ สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญกว่า 6 ด้านนั้น มีเนื้อหาดังต่อไปนี้….

Course Outline

ภายใน 36 ชั่วโมง 6 สัปดาห์ ทั้งหมด 6 วัน คุณจะได้เรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ของ Digital Marketing ดังต่อไปนี้

Day 1 : Digital Marketing & Trends

เรียนรู้เข้าใจภาพรวมการตลาดออนไลน์ พฤติกรรมผู้บริโภค และกลยุทธ์การทำการตลาดออนไลน์ในแต่ละแพลตฟอร์ม

1. Digital Marketing Foundation
วางพื้นฐานการทำการตลาดออนไลน์ เพื่อนำเสนอสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค พร้อมคำศัพท์ที่นำไปใช้ในการทำการตลาดได้อย่างถูกต้อง

2. Digital Marketing Trends
อัปเดตเทรนด์การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึงกรณีศึกษาจากไทยและต่างประเทศ

3. Digital Marketing Platform
ทำความรู้จักแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เพื่อทำการตลาดให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคในแต่ละแพลตฟอร์ม

Day 2 : Campaign Planning & Key Communication

ทำความรู้จักและเรียนรู้ช่องทางการเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการทำการตลาดด้วย Influencer ให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมาย

1. Customer Analysis
ทำความรู้จักกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำมาปรับกลยุทธ์การทำการตลาดให้ตอบโจทย์มากขึ้น

2. Key Communication
การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายด้วย Key Communication เพื่อทำคอนเทนต์ให้ไปในทิศทางเดียวกัน

3. Campaign Planning
การวางแผนการทำการตลาด และกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้

4. Influencer Marketing
เข้าใจภาพรวมการทำการตลาดด้วย Influencer ในการโปรโมตสินค้าและบริการ

Day 3 : E-Commerce & Social Commerce

เรียนรู้ทำความเข้าใจประเภทของ E-Commerce เพื่อนำมาทำแคมเปญการตลาด และแนวทางการทำการตลาดบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้น

1. The World of E-Commerce

ศึกษาพฤติกรรมการซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์ และเรียนรู้ประเภทของ E-Commerce

2. Facebook E-Commerce
แนวทางการกำหนดเป้าหมายและทำความเข้าใจการทำ Targeting ผ่าน Facebook E-Commerce เพื่อวางกลยุทธ์ให้เข้าถึง Audience ในแต่ละประเภท

3. Social Commerce
ขยายฐานลูกค้าด้วยการทำการตลาดบนโซเชียลมีเดียของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น Shopee, Lazada, TikTok

4. Measurement
แนวทางการวัดผลโฆษณา SEM และแนวทางการอ่านรายงานการวัดผลของ Facebook เพื่อนำไปพัฒนาโฆษณาให้ได้ผลลพธ์ตามที่คาดหวัง

Day 4 : Google Ads

เรียนรู้และทำความรู้จักภาพรวมการทำการตลาดบนผลิตภัณฑ์ของ Google การเลือกใช้ Keyword ให้เหมาะสมกับการทำโฆษณา

1. Google Ads Overview
รู้จักภาพรวมของการทำการตลาดบน Google ที่สร้างโอกาสให้แบรนด์เป็นที่รู้จักและปิดการขายได้ง่ายขึ้น

2. Google Marketing : SEM
ทำความรู้จัก Search Engine ในแต่ละแบบ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ พร้อมเทคนิคการวางแผนการตลาดและงบประมาณให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง

3. The Important of Keywords
เทคนิคการทำคีย์เวิร์ดและโฆษณา เพื่อส่งเสริมการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Day 5 : SEO & Google Analytics 4

เรียนรู้การทำงานของ SEO เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก สามารถนำไปต่อยอดการทำการตลาดบนเว็บไซต์ได้

1. SEO Overview
รู้จักภาพรวมของการทำ SEO ด้วยคีย์เวิร์ด และเครื่องมือที่ช่วยเพิ่ม Traffic ให้เว็บไซต์ของแบรนด์มากขึ้น

2. The 6 Gems of SEO
เข้าใจกลไกการทำงานของ SEO เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเว็บไซต์ห้ดียิ่งขึ้น

3. Google Analytics 4 Introduction
ทำความรู้จักเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกไปต่อยอดการทำการตลาดบนเว็บไซต์

Course Speakers

เรียนรู้จริง จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในสายงานดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งถึง 6 ท่าน!

ณัฐวีร์ ตันติสัจจธรรม

1. คุณณัฐวีร์ ตันติสัจจธรรม

Founder

ผู้ก่อตั้งบริษัท STEPS ACADEMY (Digital Marketing Academy) ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ให้กับบริษัทมหาชนและผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศ และ Co-founder บริษัท Digital SetUp ที่ให้บริการเกี่ยวกับ Digital Service ให้กับบริษัทชั้นนำมากมาย

DMS_Speaker-Pol

2. คุณพล วรรณชนะ

COO & Co-Founder STEPS Academy

Chief Operating Officer (COO), Co-Founder STEPS ACADEMY (Digital Marketing Academy) และเป็นสมาชิกสมาคม MarTech Association (Thailand)

ศตพรรณ ตั้งสมบูรณ์

3. คุณศตพรรณ ตั้งสมบูรณ์

Managing Director

Managing Director บริษัท Smoothgraph Connect ที่ให้บริการด้านการตลาดออนไลน์และพัฒนาระบบอีคอมเมิร์ซให้บริษัทชั้นนำ มามากกว่า 8 ปี

เรียนรู้ รู้ลึก รู้จริง กับผู้ที่ทำงานในสายงาน Digital Marketing โดยตรง ถึง 6 ท่าน

รู้จักผู้สอนมากขึ้น คุณอนุพงศ์ และคุณณัฐวีร์ ผ่านทางคลิปวิดีโอความรู้ ที่ได้เคยเผยแพร่ออกมา

What You Will Learn

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากหลักสูตรฯ นี้

What You Will Learn 01

เรียนรู้และปรับพื้นฐานความเข้าใจในการทำการตลาดบนโลกออนไลน์

What You Will Learn 02

เข้าใจกระบวนการคิด ค้นหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ตรงตามที่แบรนด์ต้องการมากขึ้น

What You Will Learn 03

ได้ไอเดียการสร้างคอนเทนต์เพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด

What You Will Learn 04

รู้ช่องทางที่ใช้สื่อสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่วงของการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

What You Will Learn 05

เรียนรู้กลยุทธ์การทำโฆษณาผ่าน Search Engine

What You Will Learn 06

เรียนรู้กระบวนการคิดและหลักการในการทำ Website ให้ติดอันดับต้นๆในการค้นหา

What You Will Learn 07

เข้าใจภาพรวมการทำงาน และการจัดหาทีมในการทำงานด้าน Digital Marketing

What You Will Learn 08

เรียนรู้หลักการทำงาน วิธีการสื่อสาร ในการทำงานร่วมกับ Agency ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

What You Will Learn 09

เข้าใจ KPI การวัดผลการทำการตลาดบนโลกออนไลน์

Student Video Reviews

Digital Marketing Course Review
Play Video

รีวิว จากนักเรียนที่ได้มาเรียนกับเรา

รับชมเสียงบอกเล่าจากบุคลากรจากหลากหลายบริษัทชั้นนำในไทย หลักสูตรเรียน Digital Marketing Strategy Certification Course หลักสูตรที่จะช่วยติดปีกให้คุณพร้อมลุยโลกการตลาดออนไลน์ Digital Marketing อย่างถูกวิธี แข็งแกร่ง และยั่งยืน

เพิ่มศักยภาพแบรนด์และพัฒนาแผนสำหรับการตลาดยุคใหม่ไปกับเรา STEPS Academy

Historical Course

หลักสูตรอบรม Digital Marketing Strategy ของเราเปิดสอนมาตั้งแต่ปี 2559 มีบุคลากรจากหลากหลายบริษัทชั้นนำในไทยที่ไว้วางใจมาเรียนกับเรา วิทยากรผู้สอนมาจากสายงาน Digital Marketing สลับสับเปลี่ยนมาให้ความรู้จากประสบการณ์โดยตรงกับผู้เรียน

ประวัติข้อมูลในหลักสูตรนี้

31

รุ่นที่เปิดสอนมาแล้ว

1,067+

ท่านที่ไว้วางใจลงเรียนกับเรา

12+

ผู้เชียวชาญในสาขาของ Digital Marketing สลับสับเปลี่ยนมาถ่ายทอดความรู้

Students Say About Us

เสียงตอบรับและความประทับใจ จากนักเรียนที่ได้มาเรียนกับเรา

นำไปใช้ได้จริง
เนื้อหาเข้มข้น
ประยุกต์ใช้งานได้โดยตรง
ลดระยะเวลาเรียนรู้
ได้รู้ลึก รู้จริง
ศักยภาพของวิทยากร
บุคคลากรจากบริษัทชั้นนำ และเอเจนซี่ต่างๆ มากกว่า 800 บริษัท ไว้วางใจลงเรียนกับเรา
Grab
SET
Woody World
Central Marketing Group
Power Buy
Bangkok Airways
The Mall
CP All
Major Cineplex
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Ananda
QHouse
Sansiri
Mono 29
KTAM

Course Questions

รวบรวมข้อสงสัย คำถามที่ถูกถามบ่อย หรือถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้นะคะ

จะมีทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์ของวิทยากรผู้สอน และกรณีศึกษาให้เข้าใจในทฤษฏีของ Digital Marketing รวมไปถึงการทดลองใช้เครื่องมือทางการตลาด (Digital Marketing Tools) และการเรียนรู้แบบลงมือปฎิบัติผ่าน Workshop แบบกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนได้ลองคิด วางแผนกลยุทธ์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองได้ พร้อมโอกาสในการสร้างคอนเนคชันกับผู้เรียนคนอื่น ๆ

หลังจากเรียนจบ STEPS Academy มีใบประกาศนียบัตรประจำหลักสูตรออกให้กับทุกท่านที่เรียนนะคะ

สามารถลงเรียนได้ โดย Program Consult(ผู้ให้คำปรึกษาหลักสูตร) ของเราจะโทรศัพท์สัมภาษณ์ผู้ที่ทำการสำรองที่นั่งเรียนเข้ามา ว่ามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สามารถลงเรียนร่วมกับเพื่อนๆ ในชั้นได้

สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อขอเอกสารได้เลยค่ะ ทาง STEPS Academy จะจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้อย่างครบถ้วน เพื่อให้คุณนำไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกับหน่วยงานของภาครัฐต่อไป

เรามีบริการรับชำระผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคาร สามารถสำรองที่นั้งเข้ามา หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะ

เป็นคอร์สสอนสดในรูปแบบออฟไลน์ค่ะ

หลักสูตรสอนเป็นภาษาไทยค่ะ

เพื่อที่วิทยากรสามารถเข้าหาผู้เข้าอบรมได้อย่างทั่วถึง ในแต่ละรุ่นจะรับอยู่ที่ราว 40 ท่านค่ะ

เรียน 09.00 – 16.00 (หรืออาจเป็น 17.00 นะคะ เวลา Workshop)

ผู้เรียนมาจากหลากหลายประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมเช่น ธุรกิจการให้บริการ ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง ธุรกิจการเกษตร และธุรกิจการเงิน เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมประเภทใด ผู้เรียนก็สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้เรียนนำไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมของตนได้

วิทยากรเป็นผู้เชียวชาญที่มีความชำนาญในด้าน Digital Marketing และมีประสบการณ์มากมายของทั้งฝั่งทางแบรนด์และ Agency สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากวิทยากรคือ ความรู้ ขั้นตอนการทำ รวมไปถึงวิธีคิดที่ตกผลึกจากประสบการณ์จริงผ่านการใช้งานจริงมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น การวางแผนกลยุทธ์การตลาดบนโลกออนไลน์ การใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น การสร้างทีมการตลาดออนไลน์และการสื่อสารกับ Agency ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

จะเป็นลักษณะของการทำ Workshop จบในคลาสเรียนค่ะ ในบางสัปดาห์บางหลักสูตรอาจมี template หรือ guideline ให้กลับไปทบทวนหรือลองทำดูนะคะ

หากสัปดาห์ไหนผู้เรียนติดธุระ ไม่สามารถมาเรียนได้ สามารถมาเรียนชดเชยหัวข้อเดียวกันได้ โดยจะต้องมีการแจ้งกับเจ้าหน้าที่ก่อนวันเรียน เพื่อนัดวัน และ เวลาในการรีรันเนื้อหาที่ท่านได้ขาดเรียนไป

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อติดต่อสอบถาม และสำรองที่นั่งในรุ่นถัดไปได้ค่ะ

ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับคำปรึกษาได้เลยคะ ทาง Program Consult จะพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้นะคะ

1. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (รายละเอียดบัญชี และการส่งหลักฐานการโอนเงินสามารถเข้าไปดูได้ตาม link นี้นะคะ Payment Details)
2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ สำหรับชำระผ่าน บัตรเครดิต และช่องทางอื่นๆ ค่ะ

สามารถติดต่อผ่านทางฟอร์ม Corporate Training ได้เลยนะคะ

Digital Marketing Strategy Certification
พร้อมแล้วหรือยังที่จะ พัฒนาทักษะดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ไปกับเรา
หลักสูตรเรียน Digital Marketing Strategy Certification Course พร้อมเปิดรับผู้ที่ต้องการก้าวกระโดด และพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ของ Digital Marketing เพื่อนำไปใช้ในหน้าที่การงานและบริษัทของท่าน

Digital Marketing

หลังจากลงชื่อสำรองที่นั่งเรียน เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านกลับไป เพื่อพูดคุยอธิบายในรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมนะคะ

รายละเอียด

หลักสูตร Digital Marketing Strategy Certification
รุ่น 32
รูปแบบการเรียน สอนสดแบบออนไลน์ via Zoom
ระยะเวลาอบรม 30 ชั่วโมง ภายใน 5 สัปดาห์ (เรียนทุกวันศุกร์)
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2567
เวลา 09:00 – 16:00 น. (พัก 1 ชั่วโมง)
ราคา 39,900 บาท (รวม VAT / มีบริการผ่อน 0% บัตรเครดิต)
หมายเหตุ: หลังจาก “สำรองที่นั่งเรียน” เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 8 ชั่วโมงค่ะ

How Registration Works

ขั้นตอนการสมัครเรียน ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร Digital Marketing นี้

Course Registration STEP #1

Reserve Your Seat

ผู้สนใจทำการสำรองที่นั่งเรียนผ่านทางเว็บไซต์ (สำรองที่นั่ง »)

Course Registration STEP #2

Take An Interview

Program Consult(ผู้ให้คำปรึกษาหลักสูตร) โทรสัมภาษณ์พูดคุยผู้ที่ทำการสำรองที่นั่งเข้ามา ว่ามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สามารถลงเรียนได้

Course Registration STEP #3

Confirm Your Seat

ผู้สมัครเรียนทำการคอนเฟิร์มที่นั่งเรียนกับ Program Consult หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงิน

คุณอาจไม่แน่ใจว่าหลักสูตรฯ นี้เหมาะกับคุณหรือเปล่า?

เราให้คำปรึกษาหลักสูตรฟรี! ว่า ณ เวลานี้คุณมีความเหมาะสมที่จะลงเรียนในหลักสูตรใดของเรา ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณ การพัฒนาของคุณ หรือหน้าที่การงานของคุณ ก้าวหน้าก้าวไกลมากที่สุด คุณสามารถติดต่อเข้ามาผ่านปุ่มด้านล่างนี้ได้นะคะ เราพร้อมที่จะไขข้อสงสัย พร้อมให้คำปรึกษาและมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆ ที่เหมาะสมให้กับคุณค่ะ

Have Any Questions?

หากมีคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรฯ สามารถติดต่อสอบถามผ่านทางช่องทางต่าง ๆ นี้ได้เลยนะคะ

People Also Trained

ผู้เรียนที่เคยลงเรียนในหลักสูตรฯ นี้แล้ว ยังได้ลงเรียนในหลักสูตรอื่น ๆ อย่างน้อยหนึ่งหลักสูตรด้านล่างนี้

หลักสูตร Data Analytics for Marketing Management

Data Analytics for Marketing Management

สร้างการเติบโตและแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหรือแผนการตลาดของคุณด้วย ‘ข้อมูล’

หลักสูตร Digital Content Marketing

เรียน Content Marketing

เพิ่มพูนความรู้ เรียนรู้กลยุทธ์ พัฒนาทักษะ Content Marketing