5 สูตรลับใช้ Data ที่มียังไงให้ธุรกิจยั่งยืน

5 secret formulas for using data to make sustainability business

ทําธุรกิจแล้ว จะยั่งยืนได้ยังไง? 

Data จะเข้ามาเกี่ยวกับความยั่งยืนได้ด้วยวิธีไหนบ้าง Post นี้มีคําตอบ

ความลับของความยั่งยืน คือ หลักการ ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่จําเป็นต้องมีในทุกๆ ประเภทของธุรกิจ และนําข้อมูล หรือ Data เข้ามาใช้อย่างถูกต้องและถูกวิธี เพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ส่วนสูตรลับในการใช้ Data หรือชุดข้อมูล นํามาปรับใช้ในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนได้ จะมีอะไรบ้าง

1. เริ่มต้นด้วยชุดข้อมูลที่เหมาะสมและมีคุณภาพ

ไม่ว่าจะเป็นส่วนของข้อมูลลูกค้า ข้อมูลทางการตลาด ที่มาของชุดข้อมูลที่มีคุณภาพ ก็เกิดจากการเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพเช่นกัน เราแนะนําให้ใช้เครื่องมือการเก็บข้อมูลลูกค้าไม่ว่าจะเป็น ระบบจัดการ CRM , ระบบ CDP หรือจะเป็นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มออนไลน์ก็เป็นสิ่งที่สามารถเก็บข้อมูลลูกค้าได้ดีเช่นกัน

2. วิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด

เพื่อทําความเข้าใจแนวโน้มและโอกาสในตลาดของธุรกิจเรา โดยการวิเคราะห์นี้จะนําข้อมูลทั้งหมดมาทําสรุปเป็น Data Visualization เพื่อการประเมินผลที่ดูได้อย่างง่าย พิจารณาถึงความสัมพันธ์ (Correlation Analysis) เพื่อทําการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ต่างกัน ในส่วนนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าตัวแปรใดที่มีผลต่อกัน และอาจจะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อผลลัพธ์ของธุรกิจ

3. สร้างกลยุทธ์การตลาดที่ถูกต้อง

จากพื้นฐานของข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในข้อ2 นํามาสร้างกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม สําหรับธุรกิจของเรา และให้ตรงกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าด้วย

4. ติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ  

เพื่อการปรับเปลี่ยนได้เท่าทันสถานการณ์

5. การปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเป็นส่วนสุดท้ายที่สําคัญ

ที่ทําให้ธุรกิจจะยั่งยืนได้ ในส่วนนี้หากเรามีข้อมูล จะช่วยให้สามารถปรับตัวเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและตอบสนองตามโอกาสใหม่ในตลาดได้มากขึ้น

การสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน ไม่เพียงแค่มีข้อมูล แต่จําเป็นต้องนําข้อมูลใช้ในการตัดสินใจและปรับกลยุทธ์อย่างชาญฉลาด การวิเคราะห์ข้อมูลและการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในตลาด เป็นสิ่งสําคัญ ที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตและรักษาความยั่งยืนในระยะยาว

———————————————————

DECODING THE BLUEPRINT FOR A DATA-DRIVEN MARKETING TRANSFORMATION ถอดรหัสแผนกลยุทธ์ สู่การตลาดยุคใหม่ 

ส่งท้ายปีด้วยความรู้เรื่อง Data ที่อัดแน่นกันแบบ 360 องศา ที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้การนําข้อมูลหรือที่เรียกว่า Data เข้ามาผสมผสานกับการทําการตลาดแนวใหม่ที่ให้ผลลัพธ์ยั่งยืน

งานสัมมนาฟรีแห่งปี 2023 สําหรับนักเรียนและลูกค้าคนพิเศษของ STEPS Academy 

6 สิ่งที่คุณจะได้จากงานสัมมนาฟรีในครั้งนี้

  1. ออกแบบการบริหารทีมการตลาดที่เกี่ยวข้องกับ Data 
  2. แนวคิดเชิงยกระดับในการใช้ Data (Rethink, Reframe, Refocus) 
  3. เรียนรู้คุณค่าของ Data เพื่อค้นหาโอกาสใหม่ๆ สู่ความสําเร็จทางการตลาด
  4. ลงมือปฏิบัติจริงจากการทํา Workshop สําหรับการสร้าง Blueprint (พิมพ์เขียว) จาก Data
  5. ทราบถึงกระบวนการเลือกเครื่องมือ (MarTech) อย่างคุ้มค่างบประมาณ พร้อมสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืน
  6. ปรึกษาและแบ่งปันประสบการณ์จริงจากผู้ร่วมสัมมนาและวิทยากร

สําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนได้ที่  https://form.typeform.com/to/QqToIqct

เรียนสอบถาม คอนเทนต์นี้ คุณชอบไหมคะ

ความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญกับเรา ขอบคุณนะคะ

Learn More

เลือกใช้กราฟอย่างไรให้เหมาะสมกับงาน Data Visualization Bar Chart vs Pie Chart
รวม 4 Data Visualization Tools นำเสนอข้อมูลแบบมือโปรในปี 2024