อีกหนึ่งบริการที่ทาง STEPS ACADEMY ทำมายาวนานติดต่อกันเป็นระยะเวลา 8 ปี ทำให้เรามีประสบการณ์ในการเข้าใจปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และออกแบบทางแก้ไข บวกกับหนทางการพัฒนา ให้องค์ความรู้ทางด้านดิจิทัล ถูกเผยแพร่ออกไปในองค์กรต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ และใช้งานได้จริง

ความมุ่งมั่น ความตั้งใจของ STEPS ACADEMY

ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์ คงทราบดีว่า เทรนด์การบริโภคของคนรุ่นใหม่ และ วิธีการทำธุรกิจไม่เคยอยู่นิ่ง ทาง STEPS ACADEMY ก็มีการพัฒนา และ ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการบริการ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรต่าง ๆ ที่สนใจวางแผนทำการตลาด เพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้า และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งการทำการตลาดออนไลน์ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่แบรนด์สามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดี เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนอยู่ตลอด

โดยทางเรา ไม่หยุดยั้งที่จะแบ่งปันความรู้ ซึ่งเป็นความตั้งใจตั้งแต่เริ่มก้าวแรกของ STEPS ACADEMY ที่ต้องการให้คำปรึกษาแก่องค์กรธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้า

Why You Need an In-House Training

บริการ In-House Training จัดฝึกอบรมของเรา เหมาะสำหรับองค์กรที่ผู้นำ และผู้บริหารองค์กร เล็งเห็นความสำคัญของทักษะและองค์ความรู้ทางด้าน ‘ดิจิทัล’ ไม่ว่าจะเป็นการตลาด หรือด้านการพัฒนาองค์กร ซึ่งมีความต้องการที่จะดำเนินการหรือแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้

What You Will Learn 01

Digital Goal Setting and Strategy Planning

การตั้งเป้าหมายและการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาดฝั่งดิจิทัล

What You Will Learn 02

Digital Content Marketing & PR

การวางแผนสร้างคอนเทนต์ และสื่อสารองค์กรทางฝั่งดิจิทัล

What You Will Learn 03

Digital Selling Channel

การใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อสร้างยอดขายให้กับองค์กร

What You Will Learn 04

Digital Team Development

การวางผังองค์กรในการสร้างทีมดิจิทัล

How We Teach & Train Our Clients

ปัญหาและหัวข้อในการฝึกอบรมเพื่อคลายปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นในหัวข้อก่อนหน้านี้ จะถูกถ่ายทอดในรูปแบบตามรายละเอียดด้านล่างนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชน์สูงสุดในการนำองค์ความรู้ไปปฏิบัติ และติดตามผลได้จริง

How We Teach & Train - 360 Degree Workshop

360 Degree Workshop

เราเชื่อในการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ การจำลองสถานการณ์จริง และเรียนรู้จากทั้งผู้ถ่ายทอด (วิทยากร), ผู้เข้าฝึกอบรมท่านอื่น, Workshop Facilitator (ผู้ช่วยสอน), กรณีศึกษาทั้งไทยและเทศ, และจากตัวผู้เข้าอบรมเอง เราจึงออกแบบ Workshop ในเชิงกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ผู้เข้าร่วมได้ระดมความคิด ลงมือทำ พัฒนา สร้างตัววัดผล และผลลัพธ์ภายในระยะเวลาของการฝึกอบรม

How We Teach & Train - Simply Understand

Simply Understand

‘ดิจิทัล’ เป็นสิ่งที่หลายองค์กรยังหวาดกลัว และอาจจะมีความคิดเห็นว่าเข้าใจยาก ซับซ้อน เพราะภาษาที่เรียกว่าภาษาดิจิทัล มีตัวแปลที่ส่งผลกระทบให้กับงาน ธุรกิจ และพฤติกรรมของลูกค้ามากกว่า เรา STEPS ACADEMY มีหน้าที่ทำให้ง่าย ผ่านการถ่ายทอดของวิทยากรที่นอกจากมากประสบการณ์ทางฝั่ง ‘ดิจิทัล’ (วิทยากรของเรามีประสบการณ์ อย่างน้อย 9 - 15 ปีในโลกดิจิทัล เรียกได้ว่าตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของ Social Media) ยังประกอบกับทักษะการถ่ายทอด ที่ไม่ได้ทำให้เรื่องเทคนิคเป็นเรื่องซับซ้อน และสร้างมาตรฐานให้เข้าใจว่า ‘ดิจิทัล’ เป็นเรื่องง่ายที่อยู่ใกล้ตัว เรียกได้ว่า นอกจากจะเข้าใจเนื้อหาแล้ว วิธีการคิด มุมมอง ที่เคยมองว่าดิจิทัลเป็นเรื่องยากก็จะง่ายขึ้นทันที

Customized Solutions

เราไม่ได้ทำให้การฝึกอบรมเป็นเพียงแค่การสอนแค่ครั้งเดียว แต่พลาดเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงขององค์กร กระบวนการทำงานก่อนจะออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับองค์กรของคุณ เริ่มต้นจากการเข้าใจปัญหาขององค์กร เข้าใจเป้าหมาย และผลลัพธ์ที่ท่านอยากจะได้ให้กับบุคลากรของท่าน รวมถึงการให้คำปรึกษาเบื้องต้น แบบไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย

Our Training Programs

หลักสูตรที่ STEPS Academy เปิดอบรมให้กับองค์กรต่าง ๆ ได้แก่

Digital Marketing Fundamental

01

Digital Goal Setting and Strategy Planning

02

Digital Content Marketing & PR

03

SEO Content Marketing

04

Ads Optimization

05

Facebook Ads Optimization

06

Facebook Marketing For Implementer

07

Google Ads Optimization

08

Google Ads For Implementer

09

Data Marketing

10

Digital Selling Channel

11

Digital Team Development

12

Customized For Your Organization's Unique Training Needs

CUSTOM

In-House Training ของเรา ถูกออกแบบมาสำหรับ

หลักสูตรการอบรมด้านการตลาดออนไลน์ภายในองค์กร ไม่เพียงแค่ออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจ และ แนะนำหลักสูตรให้กับหัวหน้าทีม ผู้บริหาร และ เจ้าของกิจการ หรือ ผู้ประกอบการ เพียงเท่านั้น แต่ยังเหมาะสมกับทีมงานภายในองค์กรเพื่อ ให้เกิดความเข้าใจในการการทำการตลาดดิจิทัลในภาพรวม และ สามารถนำไปต่อยอดได้ในเชิงกลยุทธ์ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายขาย และฝ่ายโฆษณา ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนองค์กรของท่าน

สำหรับองค์กรที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำการตลาดดิจิทัลเฉพาะด้าน เพื่อนำความรู้ และเทคโนโลยีด้านการตลาดใหม่ ๆ ไปปรับใช้ รวมทั้งองค์กรที่ต้องการจัดอบรมหลักสูตร Digital Marketing เพื่อกลุ่มลูกค้าเฉพาะของท่าน เพื่อนำเทคนิคทางการตลาดด้านต่าง ๆ ไปใช้ก็สามารถเรียนรู้ และ เข้าอบรมได้เช่นเดียวกันค่ะ

Why Training With Us

เราเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญตัวจริงสอนเอง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ จนสามารถนำไปใช้ในงานของตนได้จริง

Flexible Training : Offline / Online

1. Flexible Training : Offline / Online

นอกจากการจัดอบรมภายในองค์กร STEPS Academy ยังมีช่องทางในการจัดอบรมผ่าน Live Streaming อีกตัวเลือกหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น ระบบ Zoom, ระบบ MS Team, ระบบ Facebook Group หรือ ระบบอื่นๆ ภายในองค์กรของคุณ

เรามีทีมที่เชี่ยวชาญการถ่ายทอด ทุกระบบ พร้อมอุปกรณ์ Production ที่ทำให้สามารถ ถ่ายทอดประสบการณ์ และมอบความรู้ให้กับผู้เรียนได้แบบครบจบที่เดียว

2. Interactive Workshop

ปัญหาของการเรียนรู้ออนไลน์ คือ การที่ผู้เรียนไม่สามารถโฟกัสการเรียนได้นาน สิ่งสำคัญการสอนแบบออนไลน์อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ คือ การสร้างปฎิสัมพันธ์ และ การลงมือปฏิบัติ มากกว่า lecturer หรือ ทฤษฎี

เพราะการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ สามารถ สร้างการจดจำได้มากถึง 75% ซึ่งเปรียบเทียบกับการเรียนรู้โดยการฟังอย่างเดียวจะสร้างการจดจำได้เพียง 5% เรายังคงคอนเซปต์ในการถ่ายทอดว่า ทฤษฎีเนื้อหาอยู่ที 30% และ อีก 70 % เป็น Workshop ทั้งหมด โดย Workshop ของเราจะมีกิจกรรมตัวอย่างดังต่อไปนี้

  • Group Brainstorming
  • Interactive Gaming
  • Engagement Activities
  • Online Quiz

ที่จะทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้แบบเต็มๆ ในรูปแบบที่น่าสนใจ และน่าติดตามในเวลาเดียวกัน

Interactive Workshop
Trainers’ Assistant Team

3. Trainers’ Assistant Team

หลายครั้งที่เราได้รับโจทย์ที่ผู้เรียนมีระดับความรู้ที่แตกต่างกัน อาจทำให้ความสามารถในการเรียนรู้ช้าหรือเร็วแตกต่างกันไป การมีผู้ช่วยระหว่างการเรียนการสอน ด้วย Trainers’ Assistants ที่จะช่วยให้ความช่วยเหลือผู้เรียนและองค์กรของท่านเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ได้มากขึ้น ตั้งแต่ก่อนเข้าเรียน เพื่อทำความเข้าใจบทเรียน ก่อนเข้าเรียน ระหว่างเรียนและหลังจบการเรียน พร้อมกัน บริการ Follow Up จากทีม Trainers’ Assistant ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Digital Marketing อีกด้วย

4. Pre-Test, Post-Test & Assignment

คำถามที่มักจะได้รับหลายๆครั้งจากทีมผู้จัด คือเรียนสิ่งนี้แล้วได้อะไร หรือเรียนสิ่งนี้แล้วจะส่งผลลัพธ์กับองค์กรอย่างไรบ้าง

เพื่อเป็นการวัดผลลัพธ์ สิ่งที่เราได้ทำคือการทดสอบความรู้ทักษะ และ ความเข้าใจในเนื้อหาของผู้เรียน ทั้งก่อนเรียน และ หลังเรียน และพร้อมกับมี Workshop ให้ได้ลงมือปฏิบัติหลังจากจบการเรียนแล้ว จะมีการ ติดตามผลและให้คำแนะนำ เพื่อพัฒนาผลงานอีกด้วย

จุดเด่นของการจัดอบรมจากทาง STEPS Academy ที่ตั้งใจมอบให้กับองค์กรนั่นก็คือ การลงมือปฏิบัติจริง จากการเรียนรู้ผ่านเนื้อหา และ สื่อต่าง ๆ โดยภาพด้านบนนี้มาจากทฤษฎีของ NTL Institute of Applied Behavioral Science Learning Pyramid ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมาจากการนั่งเรียนเพียง 5% และ การอ่าน 10%

หากผู้เรียนต้องการจดจำ และ สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้ประโยชน์ได้จริง จะต้องผ่านการอภิปรายพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อนั้น ๆ รวมทั้งการลงมือปฏิบัติจริง หรือการทำ Workshop เพื่อให้เกิดประสบการณ์ ซึ่งได้ผลมากถึง 75 % ดังนั้น การฝึกอบรมที่ STEPS Academy ออกแบบมาให้ธุรกิจองค์กรของท่านได้ใช้ จะเพิ่มโอกาสให้ท่านเกิดความเข้าใจในเนื้อหา และสามารถนำไปต่อยอดได้ในธุรกิจ

Pre-Test, Post-Test & Assignment
Consultation

5. Consultation

เพิ่มเติมจากทุกข้อ สถานการณ์และบริบทของแต่ละบริษัท มีความแตกต่างหลากหลายตามปัจจัยต่างๆมากมาย ทาง STEPS Academy มีคำปรึกษาแนะแนวการต่อยอด เพราะเราไม่อยากให้คุณได้รับแค่ Training และจบไป ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือ เอาไปใช้งานไม่ได้จริง

Historical In-House Training

ภาพบรรยากาศที่เราได้เคยไปจัด In-House Training ให้กับบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ตั้งแต่ SME ไปจนถึงบริษัทมหาชน

ให้เราช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรของท่าน

หากคุณกำลังเป็นหนึ่งในผู้นำองค์กร ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ฝ่ายการตลาด เจ้าของธุรกิจ นักการตลาด ที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง และคว้าโอกาสทางธุรกิจบนโลกออนไลน์ บริการ In-House Training จาก STEPS ACADEMY จะทำให้การวางแผน การสื่อสาร และการลงมือปฏิบัติ เกิดขึ้นได้จริง และรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพอย่างที่คุณได้ตั้งใจไว้

บริการจัดฝึกอบรม In-House Training

เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านกลับไป เพื่อพูดคุยในรายละเอียดของ การจัดฝึกอบรมเพิ่มเติมนะคะ