อีกหนึ่งบริการที่ทาง STEPS ACADEMY ทำมายาวนานติดต่อกันเป็นระยะเวลา 8 ปี ทำให้เรามีประสบการณ์ในการเข้าใจปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และออกแบบทางแก้ไข บวกกับหนทางการพัฒนา ให้องค์ความรู้ทางด้านดิจิทัล ถูกเผยแพร่ออกไปในองค์กรต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ และใช้งานได้จริง

What In-House Give To Your Organization

บริการ In-House Training ของเราเหมาะสำหรับ องค์กรที่ผู้นำ และผู้บริหารองค์กร เล็งเห็นความสำคัญของทักษะและองค์ความรู้ทางด้าน ‘ดิจิทัล’ ไม่ว่าจะเป็นการตลาด หรือด้านการพัฒนาองค์กร ซึ่งมีความต้องการที่จะดำเนินการหรือแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้

What You Will Learn 01

Digital Goal Setting and Strategy Planning

การตั้งเป้าหมายและการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาดฝั่งดิจิทัล

What You Will Learn 02

Digital Content Marketing & PR

การวางแผนสร้างคอนเทนต์ และสื่อสารองค์กรทางฝั่งดิจิทัล

What You Will Learn 03

Digital Selling Channel

การใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อสร้างยอดขายให้กับองค์กร

What You Will Learn 04

Digital Team Development

การวางผังองค์กรในการสร้างทีมดิจิทัล

How We Teach & Train Our Clients

ปัญหาและหัวข้อในการฝึกอบรมเพื่อคลายปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น (ใน Section ก่อนหน้า) จะถูกถ่ายทอดในรูปแบบตามรายละเอียดด้านล่างนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชน์สูงสุดในการนำองค์ความรู้ไปปฏิบัติ และติดตามผลได้จริง

How We Teach & Train - 360 Degree Workshop

360 Degree Workshop

เราเชื่อในการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ การจำลองสถานการณ์จริง และเรียนรู้จากทั้งผู้ถ่ายทอด (วิทยากร), ผู้เข้าฝึกอบรมท่านอื่น, Workshop Facilitator (ผู้ช่วยสอน), กรณีศึกษาทั้งไทยและเทศ, และจากตัวผู้เข้าอบรมเอง เราจึงออกแบบ Workshop ในเชิงกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ผู้เข้าร่วมได้ระดมความคิด ลงมือทำ พัฒนา สร้างตัววัดผล และผลลัพธ์ภายในระยะเวลาของการฝึกอบรม

How We Teach & Train - Simply Understand

Simply Understand

‘ดิจิทัล’ เป็นสิ่งที่หลายองค์กรยังหวาดกลัว และอาจจะมีความคิดเห็นว่าเข้าใจยาก ซับซ้อน เพราะภาษาที่เรียกว่าภาษาดิจิทัล มีตัวแปลที่ส่งผลกระทบให้กับงาน ธุรกิจ และพฤติกรรมของลูกค้ามากกว่า เรา STEPS ACADEMY มีหน้าที่ทำให้ง่าย ผ่านการถ่ายทอดของวิทยากรที่นอกจากมากประสบการณ์ทางฝั่ง ‘ดิจิทัล’ (วิทยากรของเรามีประสบการณ์ อย่างน้อย 9 - 15 ปีในโลกดิจิทัล เรียกได้ว่าตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของ Social Media) ยังประกอบกับทักษะการถ่ายทอด ที่ไม่ได้ทำให้เรื่องเทคนิคเป็นเรื่องซับซ้อน และสร้างมาตรฐานให้เข้าใจว่า ‘ดิจิทัล’ เป็นเรื่องง่ายที่อยู่ใกล้ตัว เรียกได้ว่า นอกจากจะเข้าใจเนื้อหาแล้ว วิธีการคิด มุมมอง ที่เคยมองว่าดิจิทัลเป็นเรื่องยากก็จะง่ายขึ้นทันที

Customized Solutions

เราไม่ได้ทำให้การฝึกอบรมเป็นเพียงแค่การสอนแค่ครั้งเดียว แต่พลาดเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงขององค์กร กระบวนการทำงานก่อนจะออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับองค์กรของคุณ เริ่มต้นจากการเข้าใจปัญหาขององค์กร เข้าใจเป้าหมาย และผลลัพธ์ที่ท่านอยากจะได้ให้กับบุคลากรของท่าน รวมถึงการให้คำปรึกษาเบื้องต้น แบบไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย

Historical In-House

ภาพบรรยากาศที่เราได้เคยไปจัด In-House Training ให้กับบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ตั้งแต่ SME ไปจนถึงบริษัทมหาชน

ให้เราช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรของท่าน

หากคุณกำลังเป็นหนึ่งในผู้นำองค์กร ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ฝ่ายการตลาด เจ้าของธุรกิจ นักการตลาด ที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง และคว้าโอกาสทางธุรกิจบนโลกออนไลน์ บริการ In-House Training จาก STEPS ACADEMY จะทำให้การวางแผน การสื่อสาร และการลงมือปฏิบัติ เกิดขึ้นได้จริง และรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพอย่างที่คุณได้ตั้งใจไว้

บริการจัดฝึกอบรม In-House Training