ทั้งการเรียนรูปแบบ On-site, Virtual Training, และระบบ E-Learning

อีกหนึ่งบริการที่ทาง STEPS ACADEMY ทำมายาวนานติดต่อกันเป็นระยะเวลา 8 ปี ทำให้เรามีประสบการณ์ในการเข้าใจปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และออกแบบทางแก้ไข บวกกับหนทางการพัฒนา ให้องค์ความรู้ทางด้านดิจิทัล ถูกเผยแพร่ออกไปในองค์กรต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ และใช้งานได้จริง

STEPS ผู้ให้บริการ Learning Solutions แบบครบองค์ของการเรียนรู้

เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรในองค์กรของคุณให้พร้อมในทุกด้านของทักษะแห่งอนาคต (Future Skill) ไม่ว่าจะเป็น Digital Literacy, Digital Marketing, Digital Selling l, Project Management และ Softskill ผ่านระบบการเรียนรู้แบบ 3 รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น

 1. On-Site Workshop การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการ brainstorming workshop, design thiking, gamification, simulation และการขอคำปรึกษาจากทางวิทยากรเพิ่มเติมหลังจากจบคลาส
 2. Virtual Training เรียนสดผ่านระบบออนไลน์ทั้ง Microsoft Team, Zoom, Google Meet, และ Gather พร้อมทีมงานการเตรียมงานอย่างมืออาชีพ
 3. E-Learning ระบบการเรียนรู้ผ่านออนไลน์ตอบโจทย์ continuous learning การเรียนรู้แบบไม่รู้จบ พร้อมระบบ personalisation learning ระบบการเรียนที่ถูกออกแบบตามเป้าหมายการเรียนรู้ของบุคคล พร้อมระบบการทดสอบที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ HRM ของ องค์กร พร้อมทีมบริการที่ช่วยให้การทำงานของฝ่ายบุคคลาง่ายขึ้น ประหยัดเวลามากขึ้น

Variety Of Learning Skills

เนื้อหาในหลักสูตร Corporate Training ของเราครอบคลุมในหัวข้อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

What You Will Learn 01

Digital Literacy & Skill

 • Digital Goal Setting and Strategy Planning
 • Digital Content Marketing for external & internal communication
 • E-Commerce & Media Optimisation
 • PDPA & Cyber Security

What You Will Learn 02

Data Driven Strategy

 • Data Acquisition
 • Data Preparation
 • Data Visualisation
 • Data Analysis
 • Data Strategy

What You Will Learn 03

Project Management

การบริหารจัดการกระบวนการทำงาน เพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มผลลัพธ์

 • Project Management
 • Design Thinking
 • Agile Project Management
 • Sprint Planning
 • Technology Tools for Project Management

What You Will Learn 04

Soft Skill & Communication

 • Leadership
 • Management Skill for New Manager
 • How to feedback
 • Teamwork for communication
 • Empathising Theory

How We Educate & Train

ปัญหาและหัวข้อในการฝึกอบรมเพื่อคลายปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นในหัวข้อก่อนหน้านี้ จะถูกถ่ายทอดในรูปแบบตามรายละเอียดด้านล่างนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชน์สูงสุดในการนำองค์ความรู้ไปปฏิบัติ และติดตามผลได้จริง

How We Teach & Train - 360 Degree Workshop

360 Degree Workshop

เราเชื่อในการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ การจำลองสถานการณ์จริง และเรียนรู้จากทั้งผู้ถ่ายทอด (วิทยากร), ผู้เข้าฝึกอบรมท่านอื่น, Workshop Facilitator (ผู้ช่วยสอน), กรณีศึกษาทั้งไทยและเทศ, และจากตัวผู้เข้าอบรมเอง เราจึงออกแบบ Workshop ในเชิงกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ผู้เข้าร่วมได้ระดมความคิด ลงมือทำ พัฒนา สร้างตัววัดผล และผลลัพธ์ภายในระยะเวลาของการฝึกอบรม

How We Teach & Train - Simply Understand

Simply Understand

‘ดิจิทัล’ เป็นสิ่งที่หลายองค์กรยังหวาดกลัว และอาจจะมีความคิดเห็นว่าเข้าใจยาก ซับซ้อน เพราะภาษาที่เรียกว่าภาษาดิจิทัล มีตัวแปลที่ส่งผลกระทบให้กับงาน ธุรกิจ และพฤติกรรมของลูกค้ามากกว่า เรา STEPS ACADEMY มีหน้าที่ทำให้ง่าย ผ่านการถ่ายทอดของวิทยากรที่นอกจากมากประสบการณ์ทางฝั่ง ‘ดิจิทัล’ (วิทยากรของเรามีประสบการณ์ อย่างน้อย 9 - 15 ปีในโลกดิจิทัล เรียกได้ว่าตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของ Social Media) ยังประกอบกับทักษะการถ่ายทอด ที่ไม่ได้ทำให้เรื่องเทคนิคเป็นเรื่องซับซ้อน และสร้างมาตรฐานให้เข้าใจว่า ‘ดิจิทัล’ เป็นเรื่องง่ายที่อยู่ใกล้ตัว เรียกได้ว่า นอกจากจะเข้าใจเนื้อหาแล้ว วิธีการคิด มุมมอง ที่เคยมองว่าดิจิทัลเป็นเรื่องยากก็จะง่ายขึ้นทันที

Customized Solutions

เราไม่ได้ทำให้การฝึกอบรมเป็นเพียงแค่การสอนแค่ครั้งเดียว แต่พลาดเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงขององค์กร กระบวนการทำงานก่อนจะออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับองค์กรของคุณ เริ่มต้นจากการเข้าใจปัญหาขององค์กร เข้าใจเป้าหมาย และผลลัพธ์ที่ท่านอยากจะได้ให้กับบุคลากรของท่าน รวมถึงการให้คำปรึกษาเบื้องต้น แบบไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย

Our Training Programs

หลักสูตรที่ STEPS Academy เปิดอบรมให้กับองค์กรต่าง ๆ ได้แก่

Digital Marketing Fundamental

01

Digital Goal Setting and Strategy Planning

02

Digital Content Marketing & PR

03

SEO Content Marketing

04

Ads Optimization

05

Facebook Ads Optimization

06

Facebook Marketing For Implementer

07

Google Ads Optimization

08

Google Ads For Implementer

09

Data Marketing

10

Digital Selling Channel

11

Digital Team Development

12

Customized For Your Organization's Unique Training Needs

CUSTOM

Corporate Training ของเรา ถูกออกแบบมาสำหรับ

หลักสูตรการอบรมด้านการตลาดออนไลน์ภายในองค์กร ไม่เพียงแค่ออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจ และ แนะนำหลักสูตรให้กับหัวหน้าทีม ผู้บริหาร และ เจ้าของกิจการ หรือ ผู้ประกอบการ เพียงเท่านั้น แต่ยังเหมาะสมกับทีมงานภายในองค์กรเพื่อ ให้เกิดความเข้าใจในการการทำการตลาดดิจิทัลในภาพรวม และ สามารถนำไปต่อยอดได้ในเชิงกลยุทธ์ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายขาย และฝ่ายโฆษณา ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนองค์กรของท่าน

สำหรับองค์กรที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำการตลาดดิจิทัลเฉพาะด้าน เพื่อนำความรู้ และเทคโนโลยีด้านการตลาดใหม่ ๆ ไปปรับใช้ รวมทั้งองค์กรที่ต้องการจัดอบรมหลักสูตร Digital Marketing เพื่อกลุ่มลูกค้าเฉพาะของท่าน เพื่อนำเทคนิคทางการตลาดด้านต่าง ๆ ไปใช้ก็สามารถเรียนรู้ และ เข้าอบรมได้เช่นเดียวกันค่ะ

Why Choose Our Learning Solutions

ทำไมถึงต้องเลือกใช้ STEPS สำหรับ Learning Solutions ให้กับองค์กรของคุณ

Flexible Training : Offline / Online

1. Program Research & Development Team

เรามีทีมวิจัยและพัฒนาหลักสูตรที่มีประสบการณ์ในการออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับโจทย์ของทางองค์กร พร้อมตอบโจทย์ผู้เข้าฝึกอบรมอีกด้วย

2. Experiencing Trainers

ทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์ในสนามจริง สามารถแบ่งปันกรณีศึกษา จากอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

Interactive Workshop
Trainers’ Assistant Team

3. Trainer Assistant

ทีมผู้ช่วยวิทยากรที่ผ่านการฝึกให้มีความรู้ในหัวข้อของการฝึกอบรม สามารถที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และ ความช่วยเหลือกับทางผู้เรียนทุกเมื่อที่ผู้เรียนต้องการ

4. Pre-Post Test

ระบบวัดความรู้ก่อนและหลังเรียนเพื่อสามารถนำไปต่อยอดการวัดประสิทธิภาพของการฝึกอบรมได้

Pre-Test, Post-Test & Assignment
Consultation

5. Total Solution Learning

เรามีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการอบรมแบบ on-site, virtual หรือ ระบบ E-Learning ที่ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรในทุกรูปแบบ

Historical Training

ภาพบรรยากาศที่เราได้เคยไปจัด Corporate Training หรือ In-house Training ให้กับบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ตั้งแต่ SME ไปจนถึงบริษัทมหาชน

ประวัติการจัด Corporate Training ที่ผ่านมา
0 +
จำนวนครั้งที่จัด In-house
0 +
จำนวนหลักสูตร In-house ที่ได้พัฒนาขึ้นมาแล้ว
0 +
พนักงานที่ไว้วางใจเรียนกับเรา ในคลาส In-house

ให้เราช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรของท่าน

หากคุณกำลังเป็นหนึ่งในผู้นำองค์กร ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ฝ่ายการตลาด เจ้าของธุรกิจ นักการตลาด ที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง และคว้าโอกาสทางธุรกิจบนโลกออนไลน์ บริการ Corporate Training จาก STEPS ACADEMY จะทำให้การวางแผน การสื่อสาร และการลงมือปฏิบัติ เกิดขึ้นได้จริง และรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพอย่างที่คุณได้ตั้งใจไว้

บริการจัดฝึกอบรม Corporate Training

เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านกลับไป เพื่อพูดคุยในรายละเอียดของ การจัดฝึกอบรมเพิ่มเติมนะคะ