มี DATA ในมือ แต่ไม่รู้จะจัดการยังไง?

have data on hand but don't know how to manage it

“ปัญหาใหญ่ก่อนเริ่มวางแผนกลยุทธ์การตลาด คือ การทําความเข้าใจกับข้อมูลที่เรามี”

มี ข้อมูล หรือ Data ในมือแต่ไม่รู้จะจัดการยังไง

เราขอยกตัวอย่างองค์กรที่อยากนําระบบ CDP เข้ามาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การตลาด ก่อนนําเครื่องมือมาเริ่มใช้ในธุรกิจ เราจะทําได้ก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจในชุดข้อมูลที่มีก่อน

สิ่งที่ควรคํานึงและเข้าใจ Data กับระบบ CDP มี 2 ประเด็นสําคัญ

1.ตั้งวัตถุประสงค์ของการใช้ CDP ในธุรกิจ เช่น ต้องการใช้ CDP ในการบริหารข้อมูลลูกค้า หรือต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการตลาด การสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้น

2.ต้องประเมินปริมาณและคุณภาพของข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ ก่อนนํามาประมวลผลใน CDP โดยให้ความสําคัญกับความถูกต้องของข้อมูล

ส่วนหน้าที่การทํางานของ CDP ที่มีความเกี่ยวข้องกับ Data ยังไง จะเริ่มจากกระบวนการการทํางานของ CDP

สรุปการทํางานของ CDP ง่ายๆ ภายใน 4 ข้อ

  1. CDP จะเริ่มรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น จากเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าชมเว็บไซต์ของลูกค้า จากแอปพลิเคชั่น จากอีเมล์ จากโซเชียลมีเดีย จากระบบ CRM จากระบบสั่งซื้อ ประวัติการซื้อของลูกค้า และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. CDP จะทําการเชื่อมต่อข้อมูล เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล โดยใช้รหัสและรหัสของลูกค้า เพื่อระบุความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ สร้างข้อมูลลุกค้าในรูปแบบรายบุคคล
  3. จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลต่อเป็นขั้นตอนต่อไป CDP จะจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่ใช้งานง่าย นําข้อมูลไปสู่การวิเคราะห์ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้า รวมถึงวิเคราะห์แนวโน้มของพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า
  4. ข้อมูลที่เก็บใน CDP นํามาสร้างแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและการสื่อสารต่อได้

จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการติดตามและการวัดผล CDP จะช่วยติดตามและวัดผลของกิจกรรม แคมเปญการตลาดที่จัดขึ้น เพื่อวัดความสําเร็จและการรับรู้ของลูกค้า

มาไขข้อสงสัยของวิธีการจัดการ Data ให้ผนวกเข้ากับการตลาดได้อย่างชาญฉลาดกันต่อใน

“𝐃𝐄𝐂𝐎𝐃𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐄 𝐁𝐋𝐔𝐄𝐏𝐑𝐈𝐍𝐓 𝐅𝐎𝐑 𝐀 𝐃𝐀𝐓𝐀-𝐃𝐑𝐈𝐕𝐄𝐍 𝐌𝐀𝐑𝐊𝐄𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 ถอดรหัสแผนกลยุทธ์ สู่การตลาดยุคใหม่”

ส่งท้ายปีด้วยความรู้เรื่อง Data ที่อัดแน่นกันแบบ 360 องศา ที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้การนําข้อมูลหรือที่เรียกว่า Data เข้ามาผสมผสานกับการทําการตลาดแนวใหม่ที่ให้ผลลัพธ์ยั่งยืน

งานสัมมนาฟรีแห่งปี 2023 สําหรับนักเรียนและลูกค้าคนพิเศษของ STEPS Academy

6 สิ่งที่คุณจะได้จากงานสัมมนาฟรีในครั้งนี้

  1. ออกแบบการบริหารทีมการตลาดที่เกี่ยวข้องกับ Data
  2. แนวคิดเชิงยกระดับในการใช้ Data (Rethink, Reframe, Refocus)
  3. เรียนรู้คุณค่าของ Data เพื่อค้นหาโอกาสใหม่ๆ สู่ความสําเร็จทางการตลาด
  4. ลงมือปฏิบัติจริงจากการทํา Workshop สําหรับการสร้าง Blueprint (พิมพ์เขียว) จาก Data
  5. ทราบถึงกระบวนการเลือกเครื่องมือ (MarTech) อย่างคุ้มค่างบประมาณ พร้อมสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืน
  6. ปรึกษาและแบ่งปันประสบการณ์จริงจากผู้ร่วมสัมมนาและวิทยากร

วันที่ 25 ตุลาคม 2566

ตั้งแต่เวลา 09:30 – 16:30น.

ณ สามย่าน มิตรทาวน์ ชั้น 5

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสำหรับงานสัมมนาครั้งนี้ เบอร์โทร. 082-654-9696

สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา ลงทะเบียนได้ที่ https://form.typeform.com/to/QqToIqct

เรียนสอบถาม คอนเทนต์นี้ คุณชอบไหมคะ

ความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญกับเรา ขอบคุณนะคะ

Learn More

4 วิธีเก็บข้อมูล (Data Collection) ให้มีประสิทธิภาพ
RFM Model มีประโยชน์ยังไงกับธุรกิจ