7 ขั้นตอน สร้าง Facebook Ads ให้ได้กลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพ (ด้วยเครื่องมือ Facebook Ads Manager)

facebook ads คืออะไร facebook ads manager คืออะไร

Facebook Ads Manager : เครื่องมือสำคัญในการจัดการโฆษณา

 

facebook ads คืออะไร facebook ads manager คืออะไร
หน้า Account Overview ใน Facebook Ads Manager

ที่มา Facebook

Facebook Ads Manager คือเครื่องมือที่สำคัญในการยิงโฆษณา Facebook Ads ที่เหมาะสำหรับทุกธุรกิจ โดยเครื่องมือนี้เปิดโอกาสให้เราสามารถ สร้าง ปรับแต่ง จัดการ และวิเคราะห์ผลลัพธ์การยิงโฆษณา Facebook Ads ได้ภายในที่เดียว และนอกจากนี้ Facebook Ads Manager สามารถใช้รวมกับบัญชีโฆษณาหลายอันได้อีกด้วย โดย Facebook Ads Manager จะมีองค์ประกอบหลัก ๆ 4 หมวดดังนี้

Account Overview ภาพรวมบัญชีโฆษณา


มีหน้าที่สรุปสิ่งสำคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบัญชีโฆษณา Facebook Ads นั้น ๆ ในหน้าเดียว เช่น จำนวนการเข้าถึงของโฆษณา หรือ ราคาที่เราจ่ายไปทั้งหมด เป็นต้น

facebook ads คืออะไร facebook ads manager คืออะไร

ที่มา Adespresso

ทั้งนี้สำหรับการสร้างบัญชีโฆษณาสามารถสร้างได้ใน Facebook Business Manager โดยการสมัครเราจะต้องกรอกข้อมูลต่าง ๆ อย่าง ชื่อบัญชี โซนเวลา และ สกุลเงินที่จะใช้

Campaign แคมเปญ


เราสามารถดูผลลัพธ์ และ จัดการแคมเปญโฆษณา Facebook Ads ต่าง ๆ ได้ในหน้า Campaign ของ Facebook Ads Manager เช่น 

 • Create Campaign : สร้างแคมเปญโฆษณา Facebook Ads ใหม่
 • Duplicate Existing Campaign : สร้างแคมเปญโฆษณา Facebook Ads ซ้ำ
 • Edit : ปรับแต่ง และ อัปเดตแคมเปญต่าง ๆ เช่น ลิมิตการจ่ายเงินสำหรับ Facebook Ads เป็นต้น
 • Insight : ดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแคมเปญ Facebook Ads นั้น ๆ  
 • Export and Share : เราสามารถดึงข้อมูลแคมเปญ Facebook Ads ออกมาเป็น Excel ได้
facebook ads คืออะไร
หน้า campaign ใน Facebook Ads Manager

ที่มา Facebook

Ad Sets ชุดโฆษณา


เราสามารถดูผลลัพธ์ และ จัดการชุดโฆษณา Facebook Ads ต่าง ๆ ได้ในหน้า Ad Sets ของ Facebook Ads Manager ซึ่งจะตัวเลือกจะคล้ายกันกับหน้า Campaign

facebook ads คืออะไร facebook ads manager คืออะไร
หน้า Ads ใน Facebook Ads Manager

ที่มา Facebook

ขั้นตอนที่ 1 : กำหนดวัตถุประสงค์ Facebook Ads

7 ขั้นตอน สร้าง Facebook Ads ให้ได้กลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพ

โดยวัตุประสงค์ของ Facebook Ads ที่มีใน Facebook Ads Manager แบ่งเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่

Awareness

 

 • Brand Awareness : สร้างการรับรู้แบรนด์ เพื่อเข้าถึงคนที่มีแนวโน้มว่าจะสนใจโฆษณา Facebook Ads ของคุณเพื่อเพิ่มการรับรู้แบรนด์ที่มากขึ้น
 • Reach :เน้นการแสดงโฆษณา Facebook Ads ให้ผู้คนได้มากที่สุด

Consideration

 

 • Traffic : เพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บปลายทางทั้งในและนอก Facebook
 • Engagement : เพิ่มจำนวนคนที่จะเห็นและเกิดการมีส่วนร่วมกับโพสต์หรือเพจของคุณ เช่น การแสดงความคิดเห็น การแชร์ การกดถูกใจ เป็นต้น
 • App Installs : เชิญชวนให้คนติดตั้ง หรือ ซื้อแอปฯ ของคุณ
 • Video Views : เพิ่มจำนวนการรับชมวิดีโอ เพื่อเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ของคุณ
 • Lead Generation : การสร้างลูกค้าเป้าหมาย และเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมายที่สนใจธุรกิจของคุณ

Conversion

 

 • Conversions : ทำให้เกิดการดำเนินการที่มีมูลค่า บนเว็บไซต์หรือแอปฯ ของคุณ เช่น เพิ่มข้อมูลการชำระเงินหรือซื้อสินค้า
 • Product Catalogue Sales : สร้างโฆษณาที่แสดงสินค้าจากแค็ตตาล็อกสินค้า
 • Store Visits : แสดงตำแหน่งที่ตั้งของร้าน เพื่อโปรโมทธุรกิจกับคนที่อยู่ใกล้เคียง

ขั้นตอนที่ 2 : กำหนดเแคมเปญและชุดโฆษณา

 

facebook ads คือ facebook ads manager คือ
การสร้างแคมเปญโฆษณา Facebook Ads ใน Facebook Ads Manager

ที่มา Facebook

ขั้นตอนนี้คือการกำหนดชื่อของแคมเปญโฆษณา Facebook Ads ที่เรากำลังสร้าง ตามด้วยการตั้งชื่อชุดโฆษณา Facebook Ads ที่เราจะทำ

facebook ads คือ facebook ads manager คือ
การสร้างชุดโฆษณา Facebook Ads ใน Facebook Ads Manager

ขั้นตอนที่ 3 : กำหนดกลุ่มเป้าหมาย

7 ขั้นตอน สร้าง Facebook Ads ให้ได้กลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพ


Locations

กำหนดขอบเขตพื้นที่ของกลุ่มเป้าหมายของคุณ โดยสามารถเลือกได้หลากหลายขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และยังมีตัวเลือกเพิ่มเติมเพื่อความแม่นยำในการเลือก Locations ซึ่งสามารถเลือกได้ดังนี้

 • Everyone in this location : ทุกคนในตำแหน่งที่ตั้งนี้
 • People who live in this location : ผู้ที่อาศัยอยู่ในตำแหน่งที่ตั้ง
 • People recently in this location : ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งนี้เมื่อไม่นานมานี้
 • People traveling in this location : ผู้ที่กำลังเดินทางมาในตำแหน่งที่ตั้งนี้ แต่ที่อยู่อาศัยห่างออกไปเกิน 200 km

นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดเพิ่มเติมได้อีกว่าต้องการแสดงโฆษณาในพื้นที่ใดที่เป็นพื้นที่ของกลุ่มเป้าหมาย หรือไม่ต้องการแสดงโฆษณาในพื้นที่ใด

Include : แสดงโฆษณา ให้คนในพื้นที่ๆเลือกไว้

Exclude : ไม่แสดงโฆษณา ให้คนในพื้นที่ๆเลือกไว้

Age อายุ


กำหนดช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการ

Gender เพศ


กำหนดเพศของกลุ่มเป้าหมาย สามารถเลือกได้ว่าทั้งหมด เฉพาะผู้ชายหรือผู้หญิง อย่างใดอย่างหนึ่ง

Languages ภาษา


ภาษาที่กลุ่มเป้าหมายใช้

Detailed Targeting ข้อมูลเชิงลึก

การกำหนดกลุ่มเป้าหมายแบบละเอียด

 • Demographic (ข้อมูลประชากรศาสตร์) : การศึกษา, ช่วงอายุ, ความสัมพันธ์, สถานะครอบครัว เป็นต้น
 • Interests (ความสนใจ) : ธุรกิจ, ความบันเทิง, งานอดิเรก, กิจกรรมยามว่าง, กีฬา, เทคโนโลยี เป็นต้น
 • Behaviors (พฤติกรรม) : จำแนกประเภทผู้บริโถค, กิจกรรมดิจิทัล, การใช้มือถือ, พฤติกรรมการซื้อ เป็นต้น

สามารถกำหนดเพิ่มเติมได้ว่าต้องการแสดงโฆษณาหรือไม่แสดงโฆษณาให้กลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติใด

 • Include : แสดงโฆษณา ให้กลุ่มเป้าหมายที่เลือกไว้
 • Exclude : ไม่แสดงโฆษณา ให้กลุ่มเป้าเป้าหมายที่เลือกไว้

Connections การมีส่วนร่วมกับเพจ

การกำหนดให้โฆษณาเชื่อมต่อกับเพจ แอป หรือกิจกรรม

Facebook Pages

 • People who like your Page : คนที่ถูกใจเพจคุณ
 • Friends of people who like Page : เพื่อนของผู้ที่ถูกใจเพจของคุณ
 • Exclude people who like your Page : ไม่รวมผู้ที่ถูกใจเพจของคุณ

Apps

 • People who used your app : ผู้เคยใช้แอปของคุณ
 • Friends of people who like your app : เพื่อนของผู้ที่เคยใช้แอปของคุณ
 • Exclude people who like your app : ไม่รวมผู้ที่เคยใช้แอปของคุณ

Events

 • People who responded to your event : ผู้ที่ตอบรับงานกิจกรรมของคุณ
 • Exclude people who already respond to your event : ไม่รวมผู้ที่ตอบรับงานกิจกรรมของคุณ

ขั้นตอนที่ 4 :ระบุตำแหน่งการจัดวางโฆษณา Facebook Ads

 

facebook ads คืออะไร facebook ads manager คืออะไร
การตั้งค่าการจัดวางโฆษณา Facebook Ads ใน Facebook Ads Manager

ที่มา Facebook

Placement

 

 • Automatic placements : ตำแหน่งการจัดวางอัตโนมัติ
  โฆษณาจะแสดงโดยอัตโนมัติในตำแหน่งต่างๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะมีประสิทธิภาพสูงสุด บน Feed Facebook, คอลัมภ์ด้านขวาของ Facebook, Instagram, Audience Network
 • Edit placements : แก้ไขตำแหน่งการจัดวาง
  สามารถกำหนดตำแหน่งการจัดวางได้อย่างละเอียด โดยสามารถเลือกประเภทอุปกรณ์ที่ต้องการให้แสดงโฆษณาว่าจะเป็นบนอุปกรณ์มือถือ หรือบนเดสก์ท็อป รวมไปถึงกำหนดตำแหน่งพื้นที่ ที่ต้องการแสดงโฆษณาบนแพลตฟอร์มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Audience Network

ขั้นตอนที่ 5 : งบประมาณและกำหนดเวลา

 

facebook ads คืออะไร facebook ads manager คืออะไร
การตั้งค่างบประมาณ Facebook Ads ใน Facebook Ads Manager

ที่มา Facebook

Budget

 

 • Daily Budget : งบประมาณต่อวัน
 • Lifetime Budget : งบประมาณตลอดแคมเปญ

Schedule

 

 • Run my advert set continuously starting today : เริ่มใช้งานโฆษณาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้
 • Set a start and end date : กำหนดวันเริ่มโฆษณาและวันที่สิ้นสุด โดยกำหนดจากวันที่ เดือน ปี และเวลา

ขั้นตอนที่ 6 : กำหนดรูปแบบ Facebook Ads


ในขั้นตอนถัดมาคือการกำหนดรูปแบบของโฆษณา Facebook Ads ซึ่งมีทั้งหมดหลากหลายรูปแบบด้วยกันดังนี้

Carousel


โฆษณา Facebook Ads ในรูปแบบภาพสไลด์ที่สามารถเลื่อนดูได้ ไม่เกิน 10 รูป หรือ วิดีโอ โดยต้องมีจำนวนทั้งหมด 2 ภาพ หรือ 2 วิดีโอขึ้นไปในการใช้ Facebook Ads รูปแบบนี้

 • ขนาด :  1080 x 1080 px
 • สัดส่วน : 1:1
 • สกุลไฟล์ : jpg หรือ png
 • เพิ่มเติม : ต้องการ Landing Page 

โดยการสร้างโฆษณา Facebook Ads แบบ Carousel สามารถใส่ข้อความและตั้งค่าต่าง ๆ ได้ดังนี้

7 ขั้นตอน สร้าง Facebook Ads ให้ได้กลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพ

การเพิ่มข้อความของ Carousel

Text

 • กำหนดข้อความที่ต้องให้แสดงบนโฆษณา


Cards

 • แสดงภาพที่มีประสิทธิสูงสุดไว้ลำดับแรก
 • เพิ่มรูปโปรไฟล์เพจในลำดับสุดท้าย

Headline

 • ข้อความพาดหัวที่ดึงดูดความสนใจ

Description

 • เขียนคำอธิบายถึงผู้ที่จะขเ้าชมเว็บไซต์

Destination URL

 • ป้อนข้อมูล URL เว็บไซต์ที่ต้องการโปรโมท

See More URL

 • ลง URL เพิ่มเติม

“See More” display link

 • กำหนดให้ดูลิ้งก์ที่แสดงเพิ่มเติม

Call To Action

 • กำหนดปุ่มให้เลือกคลิ๊กเพื่อดำเนินการ

 

 

Image


โฆษณา Facebook Ads ประเภทรูปภาพ  ซึ่งรูปภาพสำหรับ Facebook Ads ที่ Facebook แนะนำ มีสัดส่วน และ คุณสมบัติดังนี้

 • สัดส่วน : 1.91 : 1 ถึง 4 : 5
 • สกุลไฟล์ : jpg หรือ png
 • คุณภาพความคมชัด : สูงสุดของรูปภาพนั้น ๆ 
 • สัดส่วนข้อความ : ยังคงแนะนำให้ไม่เกิน 20%

Video


โฆษณา Facebook Ads ที่มีลักษณะเป็นวิดีโอที่รองรับเกือบทุกสกุลไฟล์

 • สัดส่วน : 9 : 16 ถึง 16 : 9
 • สกุลไฟล์ : เกือบทุกสกุลไฟล์
 • คุณภาพความคมชัด : สูงสุดของรูปภาพนั้น ๆ ที่ไม่ทำให้เกินข้อจำกัดเรื่องขนาด
 • ความยาว : ต่ำสุด 1 วินาที สูงสุด 240 นาที
 • ขนาด : ไม่เกิน 4 GB
 • เพิ่มเติม : สามารถทำวิดีโอรูปแบบ 360 องศา

โดยโฆษณา Facebook Ads ประเภทรูปภาพและวิดีโอสามารถตั้งค่า และ ข้อความต่าง ๆ ได้ดังนี้

 

7 ขั้นตอน สร้าง Facebook Ads ให้ได้กลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพ

สำหรับ Image และ Video


Text

 • กำหนดข้อความที่ต้องให้แสดงบนโฆษณา

Website URL

 • กำหนด URL เว็บไซต์ที่ต้องการโปรโมท

Display Link

 • กำหนดการแสดงลิ้งก์

Headline

 • ข้อความสำหรับพาดหัว

New Feed link description

 • คำอธิบายลิ้งก์บนฟีดข่าว

Call To Action

 • กำหนดปุ่มให้เลือกคลิ๊กเพื่อดำเนินการ

Collection


โฆษณา Facebook Ads ที่มีลักษณะเป็นแค็ตตาล็อกสินค้า เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกซื้อ โดยภายในโฆษณา Facebook Ads ประเภทนี้สามารถมีได้ทั้งรูปภาพ และ วิดีโอ แล้วจึงตามด้วยรูปสินค้าของเราอีกที เมื่อมีการคลิกลงไปผู้ใช้จะเข้าไปยังฟีเจอร์ “Instant Experience” ทันที

เมื่อเราเลือกประเภทของโฆษณา Facebook Ads แล้วจะมีตัวเลือก และ ข้อความต่าง ๆ ให้เลือกและกรอกลงไปตามตัวอย่างด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่ 7 :เชื่อมต่อกับเพจ และ อื่น ๆ 

facebook ads คืออะไร facebook ads manager คืออะไร
ตัวเลือกเชื่อมต่อช่องทางต่าง ๆ

และในขั้นสุดท้ายเราจะต้องทำการเลือกช่องทางที่เราต้องการให้ Facebook Ads ที่สร้างไปแสดงผล ซึ่งมีตัวเลือกดังนี้

Connect Facebook Page

 • เลือกเพจที่ต้องการแสดงโฆษณา

Instagram Account

 • เพิ่มบัญชี Instagram ที่เชื่อมโยงกับเพจของคุณ

เมื่อสร้างเสร็จแล้วเรียบร้อย ให้เรากดไปที่ “Place your order” เพื่อทำการสั่งซื้อพื้นที่โฆษณา Facebook Ads ที่เราสร้างไป โดยหากเป็นครั้งแรกเราจะต้องใส่ข้อมูลการชำระค่าใช้จ่ายก่อน

และทั้งหมดนี้คือขั้นตอนในการสร้าง Facebook Ads ให้ได้เป้าหมายเชิงคุณภาพผ่านเครื่องมืออย่าง Facebook Ads Manager หากใครสนใจอยากได้ความรู้เกี่ยวกับการยิงโฆษณา หรือ การตลาดออนไลน์ สามารถติดตามและอ่ายบทความอื่น ๆ ของ  STEPS Academy ได้เลยครับ

เรียนสอบถาม คอนเทนต์นี้ คุณชอบไหมคะ

ความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญกับเรา ขอบคุณนะคะ

Learn More

4 Check List โมเดลธุรกิจคุณเหมาะกับ E-commerce อย่างไร
หยุด! สงครามราคาและหันมาพัฒนา Branding เพื่อกำไรที่ยั่งยืนให้กับธุรกิจออนไลน์ของคุณ