7 ขั้นตอน สร้าง Facebook Ads ให้ได้กลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพ

Adverts Manager : องค์ประกอบของการจัดการโฆษณา

7 ขั้นตอน สร้าง Facebook Ads ให้ได้กลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพ

Campaign แคมเปญ

 • Objective : วัตถุประสงค์

 

Advert Account บัญชีผู้ใช้โฆษณา

 • Create New : สร้างใหม่

 

Advert Set ชุดโฆษณา

 • Audience : กลุ่มเป้าหมาย
 • Placements : ตำแหน่งการจัดวาง
 • Budget & Schedule : งบประมาณและกำหนดเวลา

 

Advert โฆษณา

 • Format : เพจ
 • Media : รูปแบบ
 • Additional Creative : ข้อความ

 

 

7 ขั้นตอน สร้าง Facebook Ads ให้ได้กลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพ

ขั้นตอนที่ 1 : กำหนดวัตถุประสงค์

7 ขั้นตอน สร้าง Facebook Ads ให้ได้กลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพ

แบ่งเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่

Awareness

 • Brand Awareness

  สร้างการรับรู้แบรนด์ เพื่อเข้าถึงคนที่มีแนวโน้มว่าจะสนใจโฆษณาของคุณเพื่อเพิ่มการรับรู้แบรนด์ที่มากขึ้น

 • Reach

  เน้นการแสดงโฆษณาให้ผู้คนได้มากที่สุด


Consideration

 • Traffic

  เพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บปลายทางทั้งในและนอก Facebook

 • Engagement

  เพิ่มจำนวนคนที่จะเห็นและเกิดการมีส่วนร่วมกับโพสต์หรือเพจของคุณ เช่น การแสดงความคิดเห็น การแชร์ การกดถูกใจ เป็นต้น

 • App Installs

  เชิญชวนให้คนติดตั้ง หรือซื้อแอพพลิเคชั่นของคุณ

 • Video Views

  เพิ่มจำนวนการรับชมวิดิโอ เพื่อเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ของคุณ

 • Lead Generation

  การสร้างลูกค้าเป้าหมาย และเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมายที่สนใจธุรกิจของคุณ


Conversion

 • Conversions

  ทำให้เกิดการดำเนินการที่มีมูลค่า บนเว็บไซต์หรือแอพของคุณ เช่น เพิ่มข้อมูลการชำระเงินหรือซื้อสินค้า

 • Product Catalogue Sales

  สร้างโฆษณาที่แสดงสินค้าจากแค็ตตาล็อกสินค้า

 • Store Visits

  แสดงตำแหน่งที่ตั้งของร้าน เพื่อโปรโมทธุรกิจกับคนที่อยู่ใกล้เคียง

7 ขั้นตอน สร้าง Facebook Ads ให้ได้กลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพ

เมื่อกำหนดวัตถุประสงค์ของแคมเปญเสร็จเรียบร้อย ในขั้นตอนต่อมาคือการกำหนดชื่อแคมเปญ

 

7 ขั้นตอน สร้าง Facebook Ads ให้ได้กลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพ

 

ขั้นตอนที่ 2 : สร้างบัญชีผู้ใช้โฆษณา

7 ขั้นตอน สร้าง Facebook Ads ให้ได้กลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพ

กำหนดข้อมูล ประเทศ สกุลเงิน และโซนเวลา ในบัญชีผู้ใช้ เพื่อใช้ทำธุรกรรมทางการเงินและการรายงานโฆษณา
และหากต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ผู้ใช้งานจะต้องสร้างบัญชีขึ้นใหม่

กำหนดสกุลเงินและโซนเวลา
Account Country : ประเทศของบัญชี
Currency : สกุลเงิน
Time Zone : โซนเวลา

UTC Time, Local Time
จะแสดงตามโซนเวลาที่ได้ทำการตั้งไว้

*** สามารถเลือกกำหนดตัวเลือกขั้นสูงเพิ่มเติม ***

ในหัวข้อ ชื่อบัญชีโฆษณา
สามารถใช้ชื่อของคุณหรือชื่อของธุรกิจที่ลงโฆษณา
โดยจะสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้ในภาย

 

7 ขั้นตอน สร้าง Facebook Ads ให้ได้กลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพ

 

ขั้นตอนที่ 3 : กำหนดกลุ่มเป้าหมาย

7 ขั้นตอน สร้าง Facebook Ads ให้ได้กลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพ

Locations

กำหนดขอบเขตพื้นที่ของกลุ่มเป้าหมายของคุณ โดยสามารถเลือกได้ 4 ประเภทขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

 • Everyone in this location = ทุกคนในตำแหน่งที่ตั้งนี้
 • People who live in this location = ผู้ที่อาศัยอยู่ในตำแหน่งที่ตั้ง
 • People recently in this location = ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งนี้เมื่อไม่นานมานี้
 • People traveling in this location = ผู้ที่กำลังเดินทางมาในตำแหน่งที่ตั้งนี้ แต่ที่อยู่อาศัยห่างออกไปเกิน 200 km

สามารถกำหนดเพิ่มเติมได้ว่าต้องการแสดงโฆษณาในพื้นที่ใดที่เป็นพื้นที่ของกลุ่มเป้าหมาย หรือไม่ต้องการแสดงโฆษณาในพื้นที่ใด

Include : แสดงโฆษณา ให้คนในพื้นที่ๆเลือกไว้
Exclude : ไม่แสดงโฆษณา ให้คนในพื้นที่ๆเลือกไว้

 

Age

กำหนดช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการ

 

Gender

กำหนดเพศของกลุ่มเป้าหมาย สามารถเลือกได้ว่าทั้งหมด เฉพาะผู้ชายหรือผู้หญิง อย่างใดอย่างหนึ่ง

 

Languages

ภาษาที่กลุ่มเป้าหมายใช้

 

Detailed Targeting

การกำหนดกลุ่มเป้าหมายแบบละเอียด

 • Demographic (ข้อมูลประชากรศาสตร์) : การศึกษา, ช่วงอายุ, ความสัมพันธ์, สถานะครอบครัว เป็นต้น
 • Interests (ความสนใจ) : ธุรกิจ, ความบันเทิง, งานอดิเรก, กิจกรรมยามว่าง, กีฬา, เทคโนโลยี เป็นต้น
 • Behaviors (พฤติกรรม) : จำแนกประเภทผู้บริโถค, กิจกรรมดิจิตัล, การใช้มือถือ, พฤติกรรมการซื้อ เป็นต้น

สามารถกำหนดเพิ่มเติมได้ว่าต้องการแสดงโฆษณาหรือไม่แสดงโฆษณาให้กลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติใด

Include : แสดงโฆษณา ให้กลุ่มเป้าหมายที่เลือกไว้
Exclude : ไม่แสดงโฆษณา ให้กลุ่มเป้าเป้าหมายที่เลือกไว้

 

Connections

การกำหนดให้โฆษณาเชื่อมต่อกับเพจ แอพ หรือกิจกรรม

Facebook Pages

 • People who like your Page : คนที่ถูกใจเพจคุณ
 • Friends of people who like Page : เพื่อนของผู้ที่ถูกใจเพจของคุณ
 • Exclude people who like your Page : ไม่รวมผู้ที่ถูกใจเพจของคุณ

Apps

 • People who used your app : ผู้เคยใช้แอพของคุณ
 • Friends of people who like your app : เพื่อนของผู้ที่เคยใช้แอพของคุณ
 • Exclude people who like your app : ไม่รวมผู้ที่เคยใช้แอพของคุณ

Events

 • People who responded to your event : ผู้ที่ตอบรับงานกิจกรรมของคุณ
 • Exclude people who already respond to your event : ไม่รวมผู้ที่ตอบรับงานกิจกรรมของคุณ

 

7 ขั้นตอน สร้าง Facebook Ads ให้ได้กลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพ

 

ขั้นตอนที่ 4 : ตำแหน่งการจัดวางโฆษณา

7 ขั้นตอน สร้าง Facebook Ads ให้ได้กลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพ

Placement

 • Automatic placements : ตำแหน่งการจัดวางอัตโนมัติ
  โฆษณาจะแสดงโดยอัตโนมัติในตำแหน่งต่างๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะมีประสิทธิภาพสูงสุด บน Feed Facebook, คอลัมภ์ด้านขวาของ Facebook, Instagram, Audience Network
 • Edit placements : แก้ไขตำแหน่งการจัดวาง
  สามารถกำหนดตำแหน่งการจัดวางได้อย่างละเอียด โดยสามารถเลือกประเภทอุปกรณ์ที่ต้องการให้แสดงโฆษณาว่าจะเป็นบนอุปกรณ์มือถือ หรือบนเดสก์ท็อป รวมไปถึงกำหนดตำแหน่งพื้นที่ ที่ต้องการแสดงโฆษณาบนแพลตฟอร์มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Audience Network

 

7 ขั้นตอน สร้าง Facebook Ads ให้ได้กลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพ

 

ขั้นตอนที่ 5 : งบประมาณและกำหนดเวลา

7 ขั้นตอน สร้าง Facebook Ads ให้ได้กลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพ

Budget & Schedule

 • Daily Budget : งบประมาณต่อวัน
 • Lifetime Budget : งบประมาณตลอดแคมเปญ

Schedule

 • Run my advert set continuously starting today : เริ่มใช้งานโฆษณาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้
 • Set a start and end date : กำหนดวันเริ่มโฆษณาและวันที่สิ้นสุด โดยกำหนดจากวันที่ เดือน ปี และเวลา

 

7 ขั้นตอน สร้าง Facebook Ads ให้ได้กลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพ

 

ขั้นตอนที่ 6 : กำหนดเพจและรูปแบบโฆษณา

7 ขั้นตอน สร้าง Facebook Ads ให้ได้กลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพ

Page

Connect Facebook Page

 • เลือกเพจที่ต้องการแสดงโฆษณา

Instagram Account

 • เพิ่มบัญชี Instagram ที่เชื่อมโยงกับเพจของคุณ

 

7 ขั้นตอน สร้าง Facebook Ads ให้ได้กลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพ

มีให้เลือก 4 ประเภท

 • Carousel

สร้างโฆษณาภาพสไลด์ที่สามารถเลื่อนชมได้ โดยต้องมีจำนวนภาพหรือวิดิโอ 2 ภาพขึ้นไป

ขนาด 1080 x 1080px
สัดส่วน 1:1

 • Single Image

สร้างได้ 6 รายการ โดย 1 รายการจะมี 1 ภาพ

ขนาด 1200 x 628 px
สัดส่วน 1.91:1

 • Single Video

สร้างโฆษณาที่เป็นวิดิโอ

ขนาดภาพ 720p
1280 x 720 px
สัดส่วนแนะนำ 16:9

สกุลไฟล์ .mov, .mp4, .gif
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2.3 Gb

เวลาไม่เกิน 60 นาที

In-Stream 10-15 วินาที
( โฆษณาแทรกระหว่างวิดิโอ )

Instagram 60 วินาที
( สำหรับ Instagram )

ขนาดภาพ 720p
1280 x 720 px
สัดส่วนแนะนำ 16:9

สกุลไฟล์ .mov, .mp4, .gif
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2.3 Gb

เวลาไม่เกิน 60 นาที

In-Stream 10-15 วินาที
( โฆษณาแทรกระหว่างวิดิโอ )

Instagram 60 วินาที
( สำหรับ Instagram )

 • Sildeshow

โฆษณาด้วยภาพสไลด์โชว์แบบวนลูป สูงสุดไม่เกิน 10 ภาพ

ใช้ภาพความละเอียดสูง
สัดส่วนแนะนำ 16:9

เวลา Facebook, Instagram ไม่เกิน 60 วินาที

 

7 ขั้นตอน สร้าง Facebook Ads ให้ได้กลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพ

 

ขั้นตอนที่ 7 : กำหนดข้อความ

7 ขั้นตอน สร้าง Facebook Ads ให้ได้กลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพ

สำหรับ Carousel

 

Text

 • กำหนดข้อความที่ต้องให้แสดงบนโฆษณา

Cards

 • แสดงภาพที่มีประสิทธิสูงสุดไว้ลำดับแรก
 • เพิ่มรูปโปรไฟล์เพจในลำดับสุดท้าย

Carousel สามารถเลือกตั้งค่าข้อความและลิ้งก์ในแต่ละภาพ

Headline

 • ข้อความพาดหัวที่ดึงดูดความสนใจ

Description

 • เขียนคำอธิบายถึงผู้ที่จะขเ้าชมเว็บไซต์

Destination URL

 • ป้อนข้อมูล URL เว็บไซต์ที่ต้องการโปรโมท

See More URL

 • ลง URL เพิ่มเติม

“See More” display link

 • กำหนดให้ดูลิ้งก์ที่แสดงเพิ่มเติม

Call To Action

 • กำหนดปุ่มให้เลือกคลิ๊กเพื่อดำเนินการ

 

 

 

7 ขั้นตอน สร้าง Facebook Ads ให้ได้กลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพ

สำหรับ Single Image, Single Video, Slide Show

 

Text

 • กำหนดข้อความที่ต้องให้แสดงบนโฆษณา

สามารถกำหนด URL ของเว็บไซต์เพิ่มเติมได้

Website URL

 • กำหนด URL เว็บไซต์ที่ต้องการโปรโมท

Display Link

 • กำหนดการแสดงลิ้งก์

Headline

 • ข้อความสำหรับพาดหัว

New Feed link description

 • คำอธิบายลิ้งก์บนฟีดข่าว

Call To Action

 • กำหนดปุ่มให้เลือกคลิ๊กเพื่อดำเนินการ

Learning More

Top 5 คอนเทนต์ที่ควรอ่านก่อนวางเกมส์กลยุทธ์ให้ธุรกิจบนโลกดิจิทัล
4 Check List โมเดลธุรกิจคุณเหมาะกับ E-commerce อย่างไร
หยุด! สงครามราคาและหันมาพัฒนา Branding เพื่อกำไรที่ยั่งยืนให้กับธุรกิจออนไลน์ของคุณ