คอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์เครื่องแรก ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์เครื่องแรก ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เป็นที่ทราบกันดีว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของปวงชนชาวไทยนั้น ทรงมีพระอัจฉริยภาพในหลายๆด้าน วันนี้ทีมคอนเทนต์ของ STEPS จะมาเล่าถึงพระอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของพระองค์ท่าน ในเรื่องของคอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์เครื่องแรก ให้ได้ทราบกันนะครับ

  • คอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์เครื่องแรกของพระองค์ คือ Macintosh SE
  • พระองค์ทรงสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลข้อมูลด้วยพระองค์เอง
  • ทรงแก้โปรแกรมภาษาไทย CU WRITER ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์
  • พระองค์ทรงประดิษฐ์ ออกแบบ ฟ้อนต์ภาษาไทย ด้วยพระองค์เอง เพื่อแสดงผล บนจอภาพ คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์
  • ทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์ในการบันทึกพระราชกรณียกิจและบทเพลงพระราชนิพนธ์ต่างๆ
  • ทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทางด้านดนตรี ในการป้อนโน้ตเพลงและเนื้อร้อง
  • ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ บริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 1,472,900 บาท ให้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำโครงการ พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาพระไตรปิฎกและอรรถกถา โดยได้ทรงศึกษา พระไตรปิฎก และอรรถกถา ฉบับคอมพิวเตอร์นี้ ด้วยพระองค์เอง
  • ทรงออกแบบโปรแกรมสำหรับใช้ในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ พระไตรปิฎก และอรรถกถา  ขณะนี้ได้พัฒนาแล้วเสร็จแล้วในชื่อ BUDSIR IV
  • ทรงติดตั้งเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนพระราชกรณียกิจต่างๆ
  • ทรงประดิษฐ์ ส.ค.ส. ด้วยคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนเพื่ออวยพร พสกนิกรชาวไทย ในปี พ.ศ. 2530 โดยพระองค์ทรงปรุแถบเทเล็กซ์หรือโทรพิมพ์ ทำให้เห็นข้อความตามท้าย ส.ค.ส. ว่า “กส. 9 ปรุ” ซึ่งเป็นรหัสเรียกขานวิทยุแทนพระองค์ ส่วนตัวเลขที่ตามหลังคือวันที่และเวลาที่ทรงสร้างในรูปแบบ วว ชช นน ดด ปปปป. ใน ส.ค.ส. พระราชทานฉบับแรกจึงหมายถึงเวลา 14.30 น. วันที่ 31 ธันวาคม 2529

เรียนสอบถาม คอนเทนต์นี้ คุณชอบไหมคะ

ความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญกับเรา ขอบคุณนะคะ

Learn More

Recommended Topics

E-Commerce Trend of 2017 : เมื่อเทรนด์ E-Commerce เปลี่ยน ธุรกิจของเราก็ต้องปรับตัวให้มากกว่าคำว่า “ทัน”
ออฟฟิศใหม่ Instagram ที่ออกแบบมาเพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน