3 บทสรุปพัฒนาการของ AI (Artificial Intelligence) ที่มีผลกระทบต่อนักการตลาดในปี 2017 ที่ผ่านมา

artificial-intelligence-trend-2017

AI (Artificial Intelligence) หรือหากแปลตรงตัวก็เรียกว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีที่มนุษย์สร้าง และพัฒนาจากประสบการณ์ของมนุษย์ ถือว่าเป็นการจำลองปัญญา และ ระบบความคิดของมนุษย์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันของเราให้สะดวกสบาย รวดเร็วและประหยัดเวลามากขึ้น

AI   ได้เข้ามีบทบาทมากขึ้นสำหรับยุคปัจุบัน และคุณได้ใช้ AI เข้ามาช่วยในการพัฒนาแคมเปญโฆษณาของคุณหรือไม่? ตลอดปีที่ผ่านมา AI และการใช้ AI ในการทำการตลาดได้เพิ่มทวีคูณมากขึ้น ในขณะที่บริษัทหลายบริษัทยังไม่ได้ทำการศึกษาถึงประโยชน์ของ AI อย่างจริงจัง ตั้งแต่เริ่มในช่วงปี 2560 นั้น บริษัทหลายบริษัทได้เริ่มทำการศึกษาเกี่ยวกับ AI อย่างจริงจังเพราะมันมีประโยชน์ต่อการวางกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทอย่างมาก

AI ส่งผลกระทบอย่างไรต่อการตลาด ซึ่งมีทั้งหมด 3 ด้านคือ

artificial-intelligence-trend-2017

1. การได้ชิ้นงานโฆษณาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การสร้างชิ้นงานโฆษณาที่ดีกว่าเดิมถือเป็นข้อดีหลักข้อหนึ่งที่ AI เข้ามามีผลต่อการตลาดในปี 2560 ความสามารถของบริษัทในการใช้ AI เพื่อทำการวิจัยและพัฒนามุมมองทางการตลาดที่ล้ำสมัย เช่น การใช้ keyword ในการค้นหาข้อมูล (keyword search) ทำให้นักการตลาดสามารถสร้างชิ้นงานโฆษณาที่สร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ และดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้มากกว่าเดิม ทำให้ลูกค้าสามารถตอบสนองต่อโฆษณาตามที่แบรนด์คาดหวังไว้

เป็นเวลาหลายปีที่บริษัททั้งหลายได้พุ่งเป้าไปที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ว่าลูกค้ากลุ่มใดควรที่จะเป็นผู้ชมโฆษณาชิ้นนี้หรือเวลาใดที่ควรจะโฆษณา แต่สำหรับ AI แล้ว นักการตลาดสามารถพุ่งเป้ามาที่การสื่อข้อความที่แบรนด์ต้องการสื่อให้กลุ่มเป้าหมายฟังได้ ดังนั้นโฆษณาที่ออกมาจึงตรงกับกลุ่มเป้าหมายของแต่ละแบรนด์ เนื่องด้วยในปัจจุบันโฆษณาอัตโนมัติบนโลกออนไลน์คิดเป็นสัดส่วน 67% ของโฆษณาทั้งหมดในสื่อทุกประเภทในปี 2560  แบรนด์ทั้งหลายจึงจำเป็นที่จะต้องใช้ AI ในการทำการตลาดของตนเพื่อให้แน่ใจว่า จำนวนของโฆษณาไม่ได้มีผลกระทบใดใดทั้งสิ้นต่อคุณภาพของโฆษณา

ตัวอย่างคือโปรแกรม NLP (Natural Language Processing) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดในการค้นพบกระแส (trend) ของพฤติกรรมในทางเดียวกันกับสมองของมนุษย์  การใช้ NLP จะจับคู่โฆษณากับกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายโดยขึ้นอยู่กับบริบทที่นำมาเปรียบเทียบกับ keyword ที่กลุ่มเป้าหมายเคยใช้ในอดีต ซึ่ง NLP นี้สามารถเพิ่มอัตราการคลิกผ่าน (CTR)และ อัตราการเปลี่ยนแปลง (Conversion rate) ได้

สิ่งที่ควรรู้สิ่งหนึ่งคือ ผู้บริโภคในปัจจุบันส่งข้อมูลของตัวเองให้กับนักการตลาดผ่านทาง Twitter Facebook และช่องทางออนไลน์อื่น ๆ โดยนักการตลาดสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้โดยการคลิกเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม เราก็ยังสงสัยว่า ถ้าข้อมูลเหล่านั้นมีอยู่จริง ทำไมเราถึงยังได้รับหรือได้เห็นโฆษณาที่ไม่ค่อยตรงกับ lifestyle ของเรานัก ในอนาคตปัญหานี้จะหมดไป เนื่องจากการโฆษณาเพื่อปัจเจกบุคคลเป็นโครงการใหม่ที่จะเริ่มขึ้นในเร็ว ๆ นี้  การแบ่งประเภทของผู้รับสารจะหายไป ผู้คนจะเริ่มมีความต้องการเฉพาะด้าน และจะรับแต่สารที่เกี่ยวข้องกับตนเองเท่านั้น และ AI นี้ก็สนับสนุนแนวคิดดังกล่าวเกี่ยวกับความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคล

artificial-intelligence-trend-2017

2.  การค้นหาที่ฉลาดขึ้น

บริษัทที่ต้องการอยู่รอดท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้นในปัจจุบันจำต้องเรียนรู้การประยุกต์ใช้ AI ในการสร้างแคมเปญทางการตลาด ผู้บริโภคยุคปัจจุบัน หรือยุคดิจิตอลนี้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าในอดีต ในขณะที่แบรนด์แต่ละแบรนด์ก็พยายามค้นหาวิธีนำเสนอตนเองอย่างแยบยลมากขึ้นเพื่อให้ข้อความนำเสนอนั้นตรงกับความต้องการของผู้บริโภคแต่ละบุคคลอย่างทั่วถึงแบบ 1 ต่อ 1

บริษัทชั้นนำในด้านโปรแกรมค้นหาอย่าง Google นั้นก็ใช้ AI เช่นกัน ชื่อว่า  แรงค์เบรน (RankBrain) ซึ่งได้พัฒนาผลลัพธ์ในการค้นหาโดยการค้นหาข้อมูลจาก keyword นั้นๆ ได้ดีกว่าในอดีต ดังนั้นนักการตลาดจึงสามารถใช้ประโยชน์จาก RankBrain นี้ได้ด้วยเช่นกันโดยการสร้างเนื้อหาให้มีคุณภาพมากขึ้นและเอื้อต่อการใช้เสียงในการค้นหา

artificial-intelligence-trend-2017

3.  ความรู้สึกฉลาดขึ้น

มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่นักการตลาดจะสามารถเจาะเข้าไปถึงข้อมูลทุกสิ่งอันที่ลูกค้าพูดถึงเกี่ยวกับสินค้านั้น ๆ ของแต่ละแบรนด์ใน blog หรือสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เนื่องจาก platform ใหม่ๆ ในโลกออนไลน์ที่ผู้คนสามารถแชร์ข้อมูลถึงกันและกันได้นั้นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่อย่างไรก็ตาม AI สามารถทำให้นักการตลาดวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็น และความรู้สึกได้ง่ายขึ้นเพราะถูกจำกัดแค่เฉพาะของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น

การตลาดเป็นกลยุทธ์เชิงลึกที่ต้องนำตัวเองไปอยู่สถานการณ์ของลูกค้า เพราะฉะนั้น เมื่อสถานการณ์ (ประสบการณ์) ของลูกค้าและปริมาณของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านโลกออนไลน์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น แต่ละแบรนด์ก็จะเห็นว่าการสนองความต้องการของลูกค้านั้นยากมากขึ้นไปด้วย

Facebook ตอนนี้มีการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ขั้นสูงในการจดจำใบหน้าของคน และโปรแกรม DeepText ซึ่งทำให้ Facebook สามารถถอดรหัสคอมพิวเตอร์เพื่อให้เข้าใจถึงความแตกต่างของภาษาได้

สำหรับนักการตลาดแล้ว การใช้เทคโนโลยีอันล้ำสมัยนี้ทำให้การแบ่งกลุ่มและการบ่งชี้กลุ่มเป้าหมายสำหรับการโฆษณามีความถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น

ไม่ว่าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีหรือไม่ AI จะกลายเป็นส่วนสำคัญของการตลาดต่อจากนี้ นักการตลาดจะใช้ AI เพื่อสร้างความมีประสิทธิภาพให้กับแคมเปญโฆษณาของแบรนด์ และช่วยทำให้แบรนด์เข้าใจและสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายในแต่ละสถานการณ์ได้ นักการตลาดควรที่จะผนวกข้อดีของ AI และหาช่องทางใหม่ ๆ เพื่อให้เทคโนโลยี AI อันล้ำสมัยนี้เอื้อต่อการผลิตสินค้า บริการ และโฆษณาที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด

 

Source : https://www.smartinsights.com/managing-digital-marketing/managing-marketing-technology/3-ways-artificial-intelligence-will-affect-marketing-2017/

ผู้แปล  : ชนกันต์ นันท์ชัย

( นักแปลอิสระมืออาชีพ ผู้หลงใหลในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ การตลาดในทุกมิติ )

เรียนสอบถาม คอนเทนต์นี้ คุณชอบไหมคะ

ความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญกับเรา ขอบคุณนะคะ

Learn More

สรุป Content Marketing Trend เตรียมตัวรับมือสำหรับปี 2018
3 หมัดเด็ดมัดใจลูกค้า บนโลกออนไลน์