Business Automation: เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน เปลี่ยนโฉมธุรกิจด้วย Automation

business automation

หลายท่านพอได้ยินคำว่า Business Automation อาจคิดว่าเหมาะกับธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มีข้อมูล และฐานลูกค้าในจำนวนมหาศาลเท่านั้น แต่อันที่จริงแล้วธุรกิจขนาดเล็กก็สามารถนำเครื่องมือที่ช่วยในการทำ Automation มาใช้ในการทำการตลาดได้เช่นกันค่ะ ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นว่า Business Automation แท้จริงหมายถึงอะไร

 

Business Automation คืออะไร

Business Automation คือ การนำประโยชน์จากเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น Artificial Intelligence (AI) และ Machine Learning เพื่อทำให้กระบวนการต่างๆ ในธุรกิจสามารถเกิดขึ้นได้แบบอัตโนมัติ ซึ่งมีข้อมูลที่เชื่อถือได้รองรับ ก่อนที่จะออกมาเป็นกระบวนการเหล่านั้น หรือเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจ ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันให้กับธุรกิจได้ ไม่ว่าจะเป็น

 • การดูแลลูกค้า หรือ Customer support เช่น การตอบกลับข้อความอัตโนมัติ, การส่ง Newsletter อัปเดตรายเดือนให้กับผู้ติดตาม            
 • การจัดการข้อมูล หรือ Data management เช่น การจัดการ Transaction Data หรือ ข้อมูลการทำธุรกรรมเพื่อช่วยวิเคราะห์ราคาที่ผู้บริโภคยินยอมจ่าย
 • การสั่งสินค้า หรือ Sales orders เช่น ระบบสั่งซื้อสินค้าที่ธุรกิจต้องสั่งซ้ำบ่อยๆ แบบอัตโนมัติ
 • การออกสินค้า หรือ Product launches เช่น ส่ง Email Automation นำเสนอสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าที่สนใจ
 • การรับพนักงาน หรือ Employee recruitment เช่น การตรวจเอกสารสมัครงานแบบอัตโนมัติเพื่อช่วยคัดกรองคุณสมบัติของพนักงานที่เหมาะสมกับตำแหน่ง, ระบบเรียกสัมภาษณ์งานอัตโนมัติ
 • การฝึกอบรมพนักงาน หรือ Employee training and development เช่น ระบบสร้างและติดตามแผนฝึกอบรมพนักงานโดยอัตโนมัติ
 • การติดตามและรายงานผลทางธุรกิจ หรือ Monitoring and reporting เช่น การทำ Report ที่สามารถประมวลผลตัวเลขล่าสุดได้อัตโนมัติ
 • และ การจัดการกระแสเงินสด หรือ Cash flow management เช่น ระบบจ่ายเงินเดือนอัตโนมัติ

ประเภทของการทำ Business Automation

 

ในการทำ Business Automation สามารถแบ่งย่อยออกมาเป็นแต่ประเภทในธุรกิจได้ดังนี้

1.Marketing Automation ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงกระบวนการทางการตลาด และการจัดการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.HR Automation พัฒนาได้การจัดการของฝ่ายบุคคลเช่น การรับพนักงานใหม่ การฝึกอบรมพนักงาน และการจัดการในแง่อื่นๆ 

3.Accounting Automation ในส่วนงานของบัญชีที่มีความซับซ้อน และอาศัยความถูกต้องแม่นยำ ก็สามารถนำเอาเครื่องมือ Automation มาช่วยได้ค่ะ

4.Business Process Automation (BPA) เป็นระบบที่มีความซับซ้อนมากกว่า Automation ทั่วๆไป แต่เป็นการช่วยให้บริษัททำงานซ้ำๆ ที่เลียนแบบมาจากการมีปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์

 

โดยในบทความนี้จะพานักการตลาดทุกท่านมาเจาะลึกในส่วนของ Marketing Automation เทคโนโลยีที่มีส่วนช่วยในกระบวนการทำงานทางการตลาดกันค่ะ

 

ประโยชน์ของการทำ Marketing Automation

หากมาเจาะลึกในส่วนของการทำ Marketing Automation สามารถเป็นตัวช่วยของนักการตลาดได้กังต่อไปนี้

Benefit of Marketing Automation

1.Save time and Money ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 

Marketing Automation ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น สามารถเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระ ช่วยในการจัดการ และ schedule การลง Content หรือ Ads บนช่องทาง Social mediaต่าง ๆ ของเราที่สามารถจัดการได้ในเวลาเดียวกัน

 

2.Increased sales เพิ่มยอดขาย

สามารถเพิ่มยอดขายได้ เช่น การขยาย Touchpoint ระหว่างแบรนด์กับลูกค้า สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้น การออกแคมเปญ และการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ได้ในเวลาที่เหมาะสมโดยผ่านการวิเคราะห์ด้วยข้อมูลจากเครื่องมือ Automation

 

3. Higher lead conversion เพิ่มโอกาสเพื่อนำไปสู่การปิดการขาย

การทำ Marketing Automation สามารถช่วยในส่วนของ Sale Funnel ด้วยการทำ Automation ตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อมีผู้ที่สนใจสินค้าหรือบริการเข้ามาในระบบ ไปจนถึงการติดตามผล และการเพิ่มโอกาสเพื่อนำไปสู่การปิดการขายได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

 

4.Improved engagement or customer service พัฒนาด้านการดูแลลูกค้า

ระบบ Automation ช่วยนักการตลาดในการทำ Customer Service ได้ เช่น การตอบคำถามลูกค้าได้แบบอัตโนมัติ 

 

5.Better analysis and reporting การวิเคราะห์และการรายงานผลที่ดีขึ้น

หลายเครื่องมือสำหรับการทำ Marketing Automation สามารถช่วยในการ Analyze ของมูลหลังบ้านเพื่อช่วยในการนำเสนอ Report ได้ ทำให้นักการตลาดสามารถดึงข้อมูลมาพัฒนากลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

แนวทางในการทำ Business Marketing Automation

 

หลังจากที่ได้ทำความเข้าใจถึง Business Automation กันแล้วนะคะ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนและแนวทางในการนำไปปรับใช้ในธุรกิจมากยิ่งขึ้น ผู้เขียนได้นำตัวอย่างในการทำ Business Marketing Automation จากระบบ Active Campaign มาฝากทุกท่านดังนี้ค่ะ

1. Retargeting (การกระตุ้นลูกค้าให้เกิดการซื้อซ้ำ)

Retargeting หรือ การกระตุ้นลูกค้าให้เกิดการซื้อซ้ำ เป็นกระบวนการติดตามลูกค้าโดยนำข้อมูลจากพฤติกรรมของลูกค้า เช่น พฤติกรรมบนเว็บไซต์ พฤติกรรมบน Social Media เพื่อให้เกิดกระบวนการในการกระตุ้นการซื้อของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

 

 • Email Retargeting: ส่ง Personalized Email ในเวลาที่เหมาะสมพร้อมกับหัวข้อที่น่าดึงดูดให้กับลูกค้าตามพฤติกรรมล่าสุด
 • Retargeting ads: ใช้ Cookies เพื่อติดตามการเยี่ยมชมเว็บไซต์ และกำหนดเป้าหมายผ่านโฆษณาบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Facebook และ Google ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมบนเว็บไซต์
Email Retargeting

ภาพจาก automizy แสดง Flow การส่ง Email Retargeting

 

โดย Email Retargeting มีรูปแบบของการทำงานดังนี้

 1. Leads หรือลูกค้าเข้ามาในฐานระบบ ระบบจะทำการ Add tag เพื่อให้ทราบว่าลูกค้าเข้ามาจากช่องทางใด หรือสนใจอะไรอยู่
 2. ระบบนำส่ง Email ในที่นี้เป็นการส่ง Email สำหรับ Ebook เนื่องจากลูกค้า Submit ข้อมูลเพื่อรับEbook
 3. ระบบทำการรอ 2 วัน และตรวจสอบว่าลูกค้าคลิกลิงก์ที่ส่งไปหรือไม่
 1. หากคลิก ระบบจะติด Tag เพื่อให้ระบบส่ง Email อัตโนมัติในเคมเปญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. หากยังไม่คลิกลิงก์ ระบบจะจัดส่ง Email แจ้งเตือนอีกครั้ง

กล่าวคือเมื่อมีการติดตามพฤติกรรมของลูกค้า ระบบ Automation จะจัดส่ง Emails ที่เกี่ยวข้องกับประเภทของสินค้าที่สอดคล้องไปกับพฤติกรรมบนเว็บไซต์ของลูกค้า โดยนักการตลาดจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของสินค้าที่ลูกค้าสนใจได้ลึกมากขึ้นหากเกิดปัญหา Cart Abandonment

 

2. Abandoned Cart Reminder (การแจ้งเตือนตระกร้าสินค้า)

ข้อมูลจาก Statista พบว่า อัตราของ Cart Abandonment ทั่วโลกสูงถึง 80% ในปี 2021 ซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็น การเปรียบเทียบราคาแล้วพบว่าสูงกว่าช่องทางอื่น เสียค่าจัดส่งสินค้าแพง หรือ ปัญหาการชำระเงิน

 

reason of cart abandonment

ข้อมูลจาก Statista แสดงถึงเหตุผลของการเกิด Cart Abandonment

 

ซึ่งไม่ว่าสาเหตุจะเกิดจากสิ่งใดก็ตาม แต่นักการตลาดสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยการทำ Abandoned Cart Reminder หรือ ระบบเตือนความจำรถเข็นที่ถูกละทิ้งโดยอัตโนมัติ โดยจากข้อมูลพบว่า Abandoned Cart Emails มี Conversion Rate อยู่ที่ 10% abandoned cart email flow

ตัวอย่างโฟลว์อีเมลสำหรับ Abandoned Cart 

 

จากภาพด้านบนแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการส่งอีเมลสำหรับ Abandoned Cart  เพื่อเป็นการสั่ง Email ติดตามลูกค้า บนเครื่องมือ Active Campaign

 

สรุป

การทำ Business Automation เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับธุรกิจแม้ว่าจะอยู่ในเวลาใดก็ตาม โดยเฉพาะการทำ Marketing Automation เพื่อทำให้แบรนด์สามารถแข่งขันในตลาด เพิ่มยอดขาย และปิดจุดบอดที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางการตลาดค่ะ

 

สำหรับผู้ที่สนใจเครื่องมือในการทำ Automation อย่าง ActiveCampaign สามารถดูรายละเอียดได้ที่: คลิก

 

ที่มา

https://www.activecampaign.com

https://www.barilliance.com/

 

เรียนสอบถาม คอนเทนต์นี้ คุณชอบไหมคะ

ความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญกับเรา ขอบคุณนะคะ

Learn More

Recommended Topics

10 ขั้นตอนในการทำ Omnichannel Marketing เพื่อการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ผู้บริโภค
5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อน Online Shopping