We Are Looking For passionate, Talented People To Join Our Team

About STEPS Academy

STEPS Academy ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2014 บริษัทฯ ทำธุรกิจให้ความรู้อบรมทางด้านการตลาดออนไลน์ Digital Marketing รวมถึงรับจัด In-house training และเปิดรับ Consult ให้กับหน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ การทำการตลาดออนไลน์ Digital Marketing

Our Vision

เราต้องการเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ทางด้านดิจิทัล ที่ให้ความรู้ผ่านประสบการณ์จริงของผู้บรรยาย สามารถนำไปใช้ได้จริง  สำหรับเจ้าของกิจการ นักการตลาด นักเรียนนักศึกษา และ ผู้คนทั่วไปที่มีความสนใจและต้องการเรียนรู้ อย่างครอบคลุมทั้งตลาดในประเทศ และ ต่างประเทศ

Core Values

STEP Together

เราต้องการก้าวไปพร้อมกัน ให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม เพราะ ผลงานไม่ใช่เกิดเพราะใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการทำงานไปด้วยกัน

STEP Forward

เราต้องการก้าวไปข้างหน้า มีการวางแผนการทำงาน และทำงานอย่างชาญฉลาด

Take Your First STEP

ไม่ว่าหนทางจะยาวไกลแค่ไหน หากคิดแล้ว แต่ไม่ทำก็ไร้ความหมาย

One STEP Closer

ทุกครั้งที่เจออุปสรรค ท้อ แต่เราบอกตัวเองเสมอว่า ทางที่เรามา และกำลังจะไป มันทำให้เราเข้าใกล้เป้าหมายขึ้นอีกก้าวเสมอ

We Care Your Every STEP

เพราะทั้งหมดที่เราทำ เราต้องการสร้างประสบการณ์ที่แสนพิเศษ ให้กับลูกค้าของเรา ให้เกิดความประทับใจ

Benefit & Perk

Learning & Development

คนเก่งควรได้ทำงานกับคนที่เก่งเหมือนกัน เราเชื่อมั่นในการพัฒนาบุคลากร ทั้งในและนอกองค์กร เราจึงเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่พนักงาน ทัศนคติ ความรู้ และ ทักษะความสามารถ สำหรับแต่ละคน ซึ่งจะมีพี่เลี้ยงดูแลในช่วงเริ่มต้นของการทำงาน ให้คุณเริ่มเดินทางไปกับเรา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร

Collaborative/Supportive Environment

การทำงานที่มีเป้าหมายที่ใหญ่ เราไม่สามารถทำได้ด้วยตัวคนเดียว เราจึงเน้นวัฒนธรรมองค์กร ให้ทุกคนร่วมกันทำงานตามเป้าหมายส่วนรวม ทำงานช่วยเหลือกันและกัน ทุกคนเหมือน พี่น้อง ครอบครัวเดียวกัน ช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งปัน และเติบโตไปด้วยกัน

Happy Workplace

ในหนึ่งวัน เราใช้เวลา 1 ใน 3 ไปกับการทำงาน เราจึงมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ให้กับพนักงานเป็นประจำ เราทานอาหารกลางวัน เล่นกีฬา เล่นเกมส์ ด้วยกันเสมอ และเพราะเราทำงานหนักมาตลอดปี เรามีวันหยุดเพิ่มให้คุณในโอกาสพิเศษ เช่น วันเกิด หรือ เทศกาลคริสมาสต์ ให้คุณได้ใช้เวลากับคนที่คุณรักมากขึ้น

Security Benefit

เราดูแลพนักงานเหมือนครอบครัว ทั้งในยามทุกข์ และสุข รวมไปถึงสุขภาพ คุณจะได้รับการดูแลในเรื่องประกันสุขภาพ ประกันชีวิต แน่นอน รวมถึงเราสนับสนุนให้คุณดูแลสุขภาพร่างกายของคุณ ด้วยการออกกำลังกาย

Sharing to Society

เก่งอย่างเดียวแล้วไม่พอ เราชอบทำงานกับคนดีเช่นกัน คุณค่าที่คุณมี สามารถแบ่งปันให้กับคนรอบข้าง สังคม และประเทศชาติ เราต้องการเป็นจุดเล็กๆ ในการเริ่มแบ่งปัน โดยเรามีกิจกรรมแบ่งปันความรู้ให้กับ นักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส และ บุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสเรียนรู้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย