แจกวิธีการใช้ ChatGPT วิเคราะห์การทํา SEO ยังไงให้ได้ประสิทธิภาพขั้นสูงสุด!

how does chatgpt help analyze seo?

ทุกคนน่าจะรู้จัก AI ผู้ช่วยส่วนตัว ที่ช่วยในการทํางานอย่าง ChatGPT ตัวช่วยสําคัญในการทํางานของใครหลายๆคน วันนี้ STEPS จะขอเน้นไปถึงการวิเคราะห์การทํา SEO โดยใช้ ChatGPT เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดของงาน มีอะไรบ้าง 

ก่อนอื่นขอบอกประโยชน์ของการใช้ ChatGPT วิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการทํา SEO ก่อน คือช่วยให้คนทําเข้าใจและสามารถรู้จุดที่ควรปรับปรุงเพื่อปรับกลยุทธ์ของการเซ็ต SEO ในการค้นหาเชื่อมต่อกับความน่าสนใจของเว็บไซต์ด้วย 

ChatGPT ช่วยเชื่อมโยงให้เว็บไซต์มีความสอดคล้องมากขึ้นเว็บไซต์ให้มากขึ้น ในแต่ละ section โดยใช้ Prompt ป้อนคําสั่งเข้าไปใน ChatGPT และปล่อยให้ AI วิเคราะห์ 

ตัวอย่าง Prompt     

 “อัปโหลดเป็นรายงานการเชื่อมโยง Internal Report ที่ติดตามลิงก์ภายในในเว็บไซต์ของฉัน กรุณาทำดังต่อไปนี้: 

1. วิเคราะห์คอลัมน์ต่างๆ และทำความเข้าใจวัตถุประสงค์

2. สร้างแผนภูมิที่แสดงโอกาสในการเชื่อมโยงภายในเพิ่มเติม

3. ใช้คอลัมน์ตำแหน่งลิงค์ สร้างแผนภูมิความสัมพันธ์ที่แสดงแหล่งที่มาของลิงก์ภายในส่วนใหญ่ 

4. สร้างตารางที่แสดงว่าลิงก์ปลายทางใดได้รับลิงก์ภายในมากที่สุดและน้อยที่สุด          

5. สร้างแผนภูมิความสัมพันธ์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Anchor Text (Link ตัวอักษรที่สามารถกดคลิกเพื่อไปหน้าถัดไปหรือหน้าที่ต้องการได้) และจำนวนครั้งที่ปรากฏเป็น Anchor Text สำหรับลิงก์ภายใน โปรดใช้สิ่งนี้สำหรับตำแหน่งลิงก์ที่เท่ากับเนื้อหาเท่านั้น     

6. สร้างแผนภูมิความสัมพันธ์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อความ Anchor และตำแหน่งลิงก์              

ผลลัพธ์ควรเป็นไฟล์ HTML ที่มีข้อมูลทั้งหมดนี้ โดยสามารถเลื่อนเมาส์ไปเหนือแผนภูมิและดูข้อมูลคำแนะนำเครื่องมือได้

 

 how does chatgpt help analyze seo

ChatGPT มีประโยชน์กับเว็บไซต์ได้ยังไงบ้าง

1. ChatGPT ช่วยเชื่อมโยงให้เว็บไซต์มีความสอดคล้องมากขึ้นเว็บไซต์ให้มากขึ้น ในแต่ละ section โดยใช้ Prompt ป้อนคําสั่งเข้าไปใน ChatGPT และปล่อยให้ AI วิเคราะห์

2. ช่วยให้คนทําเข้าใจและสามารถรู้จุดที่ควรปรับปรุงเพื่อปรับกลยุทธ์ของการเซ็ต SEO ในการค้นหาเชื่อมต่อกับความน่าสนใจของเว็บไซต์

วิเคราะห์การทํา SEO ได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. ถาม ChatGPT ช่วยวิเคราะห์และจัดระบบคําค้นหาที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจมากที่สุด และยังช่วยให้ Marketer ทําเนื้อหาบนเว็บไซต์โดยเน้นคําสําคัญที่ดีต่อ SEO และการเสริชตามกระแส

  • ใช้ Prompt ในเชิงคําสั่ง เช่น “คุณสามารถแนะนำวิธีการเพิ่มยอดขายในธุรกิจของฉันได้ไหม?”

2. การใช้ ChatGPT ช่วยวิเคราะห์เว็บไซต์ วิเคราะห์แนวโน้มของการเข้าชมเว็บไซต์ โดยวิเคราะห์โครงสร้างเว็บ ความเชื่อมโยงภายในและภายนอกของเว็บและวิเคราะห์ถึงข้อผิดพลาดที่อาจก่อให้เกิดปัญหาในการทํา SEO บนเว็บไซต์ 

  • ใช้ Prompt ขอคําแนะนํา เช่น “แนวโน้มการใช้งานทางมือถือในการเข้าเว็บไซต์” หรือ “โครงสร้างเว็บไซต์ SEO-Friendly”

3. การใช้ ChatGPT ช่วยค้นหาคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องในหน้าเสริชและแนะนําคําที่ใกล้เคียงที่สอดคล้องกับคําค้นนั้น นอกจากนั้นให้ ChatGPT ช่วยดูแนวโน้มของคําเสริชว่ามีการเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือบางคํามีคํานิยมมากขึ้น เราจะได้ปรับแผนการตลาดให้เหมาะสมได้ทันสถานการณ์

การใช้ ChatGPT เพื่อวิเคราะห์การทำ SEO ต้องพิจารณาในแง่มุมหลายมุม เนื่องจากการทำ SEO เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและผสานความรู้เชิงเทคนิคและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ลึกซึ้งเข้าด้วยกัน ถ้าใช้ ChatGPT ในการวิเคราะห์ SEO ให้ถามและสรุปข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณค่าและทันสมัยสำหรับการปรับปรุงกลยุทธ์ SEO ของคุณ

แค่เรามีเป้าหมายในการวิเคราะห์การทํา SEO ก็สามารถได้แนวทางในการพัฒนา SEO ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แล้ว ไปเตรียมความพร้อมสําหรับการใช้ ChatGPT กันต่อในคอร์ส ChatGPT for Content Marketing ที่จะสอนวิธีการใช้ ChatGPT การวางแผนกลยุทธ์คอนเทนต์ด้วย Content Marketing Funnel และเรียนรู้หลักการทำงานของการป้อนคำสั่งให้ ChatGPT แสดงผลออกมาได้แม่นยำและรวดเร็วมากขึ้นด้วยหลักการของ Prompt Message และมีเนื้อหาให้เรียนอีกมากมายโดยสอนด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ ChatGPT 

อยากรู้เทคนิคการใช้ ChatGPT สร้างความแตกต่างให้ธุรกิจได้ยังไง ตามต่อในคอร์ส ChatGPT for Content Marketing 

เรียนสอบถาม คอนเทนต์นี้ คุณชอบไหมคะ

ความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญกับเรา ขอบคุณนะคะ

Learn More

Recommended Topics

3 ส่วนสําคัญของการสร้าง Customer Persona Insight ด้วย ChatGPT
10 เหตุผลที่คุณควรทำ Inbound Marketing สุดยอดการทำการตลาดด้วยกฏแรงดึงดูด ตั้งแต่วันนี้ แบบ Step by Step