กลยุทธ์เปลี่ยนลูกค้าเสพสื่อเป็นลูกค้าซื้อภายใน 3 ขั้นตอน

strategies for turning media-consuming within 3 steps

ปัจจุบัน การทำการตลาดแบบเดิมๆ อาจไม่สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้เท่ากับการทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากกว่า แต่การทำการตลาดออนไลน์ก็ใช่ว่าจะทำได้ง่าย สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าและนำเสนอเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้เกิดความสนใจและตัดสินใจซื้อในที่สุด

เทคนิคการสร้างคอนเทนต์ที่เปลี่ยนลูกค้าเสพสื่อเป็นลูกค้าซื้อ

ควรคำนึงถึงปัจจัยสำคัญ 2 ส่วน ได้แก่

  • ความเกี่ยวข้อง (Relevance) : คอนเทนต์ต้องมีความเกี่ยวข้องและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
  • ความน่าเชื่อถือ (Credibility) : คอนเทนต์ต้องมีความน่าเชื่อถือ

วันนี้ STEPS เราจะมาแนะนำกลยุทธ์เปลี่ยนลูกค้าเสพสื่อเป็นลูกค้าง่ายๆ ภายใน 3 ขั้นตอน

1. ทำความรู้จักลูกค้า

สิ่งแรกที่ต้องทำคือทำความรู้จักลูกค้าให้เข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐาน เช่น อายุ เพศ อาชีพ ไลฟ์สไตล์ ความสนใจ รวมถึงข้อมูลพฤติกรรมการซื้อ เช่น สินค้าหรือบริการที่ลูกค้าสนใจ ช่องทางที่ลูกค้าใช้ในการซื้อ ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของลูกค้าและสามารถนำเสนอเนื้อหาที่ตรงใจ

2. สร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์กับลูกค้า

เมื่อเข้าใจลูกค้าแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการสร้างความสัมพันธ์โดยการสร้างคอนเทนต์ที่มีประโยชน์และน่าสนใจ เพราะคอนเทนต์เป็นหัวใจสำคัญของการสื่อสารการตลาด สร้างการรับรู้และความสนใจให้กับแบรนด์ คอนเทนต์ที่ดีควรมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจความต้องการ ปัญหาและสามารถให้ข้อมูลหรือแนวทางในการแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ นอกจากนี้ การสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณภาพและสม่ำเสมอ จะช่วยสร้างการจดจำให้กับแบรนด์ และทำให้ลูกค้ารู้สึกผูกพันกับแบรนด์มากขึ้น ตัวอย่างเช่น สร้างความเชื่อมั่นกับผู้ติดตาม โดยการตอบคำถาม การสนับสนุน และการสื่อสารเป็นมิตร

3. กระตุ้นให้เกิดการซื้อและรักษาลูกค้า

เมื่อลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในแบรนด์แล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือกระตุ้นให้เกิดการซื้อ สร้างการขายอย่างเป็นมืออาชีพและรักษาความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งสามารถทำได้ผ่านการทำโปรโมชั่น ส่วนลด หรือสิทธิพิเศษต่างๆ และยังสามารถกระตุ้นให้เกิดการซื้อผ่านการแนะนำสินค้าหรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น

ตัวอย่างคอนเทนต์ที่เปลี่ยนลูกค้าเสพสื่อเป็นลูกค้าซื้อ

  • คอนเทนต์ที่ให้ความรู้และประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย 
  • คอนเทนต์ที่สร้างความบันเทิงและสร้างรอยยิ้มแก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น คอนเทนต์รีวิวสินค้า
  • คอนเทนต์ที่กระตุ้นให้เกิดการซื้อ เช่น คอนเทนต์โปรโมชั่น ส่วนลด คอนเทนต์แนะนำสินค้าใหม่

สุดท้ายแล้วสิ่งสําคัญคือการสร้างเนื้อหาคอนเทนต์ที่มีคุณค่า เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจของลูกค้า การเปลี่ยนลูกค้าเสพสื่อเป็นลูกค้าซื้ออาจไม่ใช่สิ่งที่ทําได้ทันที แต่ถ้าลองทําตามขั้นตอนที่ STEPS บอกไปจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ได้ในระยะยาวในการสร้างฐานลูกค้าที่มีความมั่นใจ เชื่อถือแบรนด์และพร้อมสนับสนุนธุรกิจคุณในที่สุด

เรียนสอบถาม คอนเทนต์นี้ คุณชอบไหมคะ

ความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญกับเรา ขอบคุณนะคะ

Learn More

Recommended Topics

Check list: Chat GPT ช่วยทํางานในสายคอนเทนต์
ให้ความสําคัญกับเสียงของผู้ใช้ UGC (User Generated Content) เพื่อการสร้างแบรนด์ที่ยั่งยืน