หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร หรือผู้จัดการที่ต้องการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตด้วยข้อมูล • นักการตลาด นักการตลาดออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทำข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล • บุคคลทั่วไปที่สนใจที่ต้องการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการเก็บเเละวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดได้อย่างถูกวิธี สามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้เเก้เกมส์ธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการ

ที่ต้องการเรียนรู้พื้นฐานในการทำ Data Marketing และมีความสนใจในการพัฒนาความรู้ การนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ และวางแผนธุรกิจ

ผู้บริหาร

ที่ต้องการนำแนวคิดของ Data Marketing มาช่วยตัดสินใจในการวางแผนและกำหนดทิศทางการทำการตลาดขององค์กร

หัวหน้าทีม

Brand Manager และ Marketing Manager หรือ Team Lead

ที่ต้องการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลโดยต้องการนำข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อจัดสรรงบประมาณให้คุ้มค่า เข้าใจวิธีการแก้เกมธุรกิจ และพลิกให้เป็นโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

Digital Marketer, Social Marketer และ Content Marketer

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการทำข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ

บุคคลทั่วไปที่มีพื้นฐาน Digital Marketing

สนใจในเรื่องของ Data Marketing ในการวางแผนกลยุทธ์และวิเคราะห์ข้อมูล ให้สามารถดึงข้อมูลที่มีอยู่ออกมาใช้ได้จริง

คุณคิดว่าอะไรเป็นปัญหา ที่ทำให้ธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จ?

คุณอาจเสียฐานลูกค้าไป 6 เท่า และพลาดโอกาสในการสร้างกำไรถึง 20 เท่าเลยทีเดียว หากธุรกิจของคุณไม่มีการเก็บ Data เเละจะเเย่เสียยิ่งกว่า หากคุณมี Data อยู่ในมือ เเต่ไม่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ซึ่งหมายความว่า คุณกำลังจะพลาดโอกาสได้ลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นถึง 23 เท่าเลยทีเดียว นอกจากนั้นในยุคนี้ Data มีอิทธิพลอย่างมากในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นกว่า 50% อีกทั้งยังกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อเร็วขึ้นถึง 40%

คุณสามารถนำข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นจากรายงานการทำการตลาด หรือจากการส่งแบบคำร้องต่าง ๆ เช่นเดียวกับที่

  • Coca-Cola เปิดให้ผู้บริโภคสามารถแบ่งปันความคิดเห็นได้ เพื่อปรับแนวทางในการสร้างสื่อโฆษณาให้ครอบคลุมผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกัน
  • Netflix ใช้ข้อมูลการค้นหาหนังเรื่องต่าง ๆ ของคุณที่ผ่านมาสำหรับนำเสนอภาพยนตร์เรื่องต่อไปที่คุณอาจจะชื่นชอบได้อย่างเเม่นยำ
  • โรงแรมในเครือ Marriott มีการใช้ข้อมูลในการปรับเปลี่ยนราคาของห้องพักตามวาระและพฤติกรรมของผู้บริโภค ส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้นถึง 5% ต่อห้อง นอกจากนั้นยังมีการเช็คอินด้วยระบบการจดจำใบหน้าทำให้แขกของพวกเขาไม่จำเป็นต้องมารอที่แผนกต้อนรับอีกในครั้งต่อไป

เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่า Data ทำให้เราเข้าใจสภาพของตลาด และพฤติกรรมของผู้บริโภคมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถพัฒนาสินค้า เเละบริการได้ตอบโจทย์ตามที่ตลาดต้องการ นอกจากนี้ Data Marketing หรือ Data-Driven ก็เป็น Trends ที่มาเเรง และน่าจับตามอง ดังนั้น ผู้ประกอบการทั้งหลาย ไม่ควรพลาดโอกาส ในการเสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้อง และความเข้าใจในการใช้ Data เพื่อการวิเคราะห์ เเละวางกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตน

หลักสูตร “Data Marketing Strategy” นี้ จะช่วยปูพื้นฐานให้คุณเข้าใจถึงความสำคัญของข้อมูลมากขึ้น การนำข้อมูลไปใช้ต่อยอดพัฒนาให้ธุรกิจของคุณไปได้ไกลมากยิ่งขึ้น เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบ เเละวางแผนในการเก็บข้อมูล ประเภทของข้อมูลที่จะนำมาใช้ เเหล่งในการเก็บเเละรวบรวมข้อมูล เทคนิคในการปรับเปลี่ยนข้อมูลให้พร้อมใช้งาน วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจเเละง่ายต่อการเข้าใจ ตลอดจนเทคนิคในการวางกลยุทธ์ เเละเเก้เกมธุรกิจจากข้อมูลที่วิเคราะห์ออกมา พร้อมเวิร์กชอปที่เปิดโอกาสให้คุณได้ลงมือทำจริง สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ด้านการตลาด เเละการวางกลยุทธ์มากกว่า 10 ปี นอกจากนั้น ยังกวาดรางวัลด้านการตลาดอื่น ๆ อีกมากมายกว่า 50 รางวัล ที่จะทำให้คุณเข้าใจเเกนของ Data Marketing อย่างแท้จริง ด้วยเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่าย ให้คุณทำได้ตั้งแต่วางแผน ปฏิบัติ และนำเสนอ อย่างถูกวิธี

Course Outline

คุณจะได้เรียนรู้การทำการตลาดผ่าน Data อย่างลึกซึ้ง เพื่อวิเคราะห์เเละวางแผนกลยุทธ์ให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยคุณจะได้เรียนรู้ในหัวข้อดังต่อไปนี้

Data Marketing - Day 1

1. Data Marketing Canvas
เข้าใจหลักการใช้ Data เข้ามาประยุกต์ในการพัฒนาธุรกิจผ่าน Data Marketing Canvas ตั้งแต่กระบวนการคิดขั้นพื้นฐานจนถึงการนำไปประยุกต์ใช้งานกับธุรกิจ

2. Issues, Opportunity & Objectives
เรียนรู้หลักการในการเข้าใจปัญหาและโอกาส จากสถานการณ์ของธุรกิจ เพื่อนำมาพัฒนาในการตั้งเป้าหมายของการใช้ข้อมูลที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของธุรกิจ

3. What I Know
เข้าใจหลักการและโครงสร้างในการเก็บข้อมูลที่งข้อมูลที่มีอยู่ และการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกเพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ 

4. What I want to know
หลักการในการหาคำตอบจาก ชุดคำถามเพื่อให้สามารถได้ข้อมูล ตรงตามจุดประสงค์ที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ เพื่อที่สามารถนำมาใช้ในการวางแผนได้อย่างครอบคลุม

Data Marketing - Day 2

1. Data to Collect
รู้ประเภทของข้อมูลที่ต้องการเก็บให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการนำไปใช้งานเพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล

2. Data Collection Method
รู้กระบวนการในการเก็บข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิในการนำข้อมูลไปใช้งานได้ตรงตามจุดประสงค์ 

3. Data Collection Resource & Tools
เข้าใจรายละเอียด, ทรัพยากรที่ต้องใช้และเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เพื่อให้การเก็บข้อมูลมีประสิทธิภาพสูงสุด

4. Data Collection Tactics
กลเม็ดเคล็ดลับและเทคนิคในการเก็บข้อมูลรวมถึงกลยุทธ์ที่จะนำข้อมูลไปปรับใช้กับธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

Data Marketing - Day 3

1. What I Want to Analyze & How
เรียนรู้องค์ประกอบของข้อมูลในสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์และวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างองค์ประกอบในการวางแผนการตลาดหรือพัฒนาธุรกิจให้ตอบโจทย์เป้าหมาย และความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด 

2. What Cluster I Found
เข้าใจการจัดกลุ่มลูกค้า หรือกลุ่มแพทเทิร์นที่ได้จากชุดข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการจัดชุดข้อมูลเพื่อให้สามารถวางแผนได้ตอบโจทย์ความต้องการได้ตรงจุด 

3. Actionable Finding & Insight
เทคนิคการค้นหาข้อมูลเชิงลึก(Insight) จากชุดข้อมูลที่ถูดจัดสรรอย่างเป็นระบบ เพื่อที่นำไปใช้ในการออกแบบกลยุทธ์สำหรับธุรกิจ 

4. Data-Driven Marketing Workshop
เรียนรู้ขั้นตอนการค้นหาไอเดียจากข้อมูลที่รวบรวมมา และนำไปวางกลยุทธ์เพื่อให้ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ 

Course Speaker

เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในสายงานของ Data Marketing ด้วยรูปแบบการสอนที่เข้าใจง่าย ให้คุณได้เรียนรู้ในกรรมวิธีของ Data Marketing จนสามารถนำไปใช้ได้จริง

คุณสโรจ เลาหศิริ

คุณสโรจ เลาหศิริ

Head of Marketing Transformation & Marketing Strategy บริษัท Bluebik Group (บริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ การบริหารองค์กร และการทำทรานส์ฟอร์เมชั่น ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี) เป็นเจ้าของเพจสโรจขบคิดการตลาด, เป็นคอลัมนิสต์ The Standard, เเละเป็นที่ปรึกษาทางด้านวางแผนกลยุทธ์การตลาดและ Digital & Data Marketing สำหรับบริษัทเอกชนและมหาชนหลายแห่ง

What You Will Learn

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากหลักสูตร Data Marketing 101 นี้

เข้าใจภาพรวมของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์การตลาดด้วย Data ผ่านหลักการ

เห็นลึกถึงรายละเอียดแต่ละขั้นตอนของการนำ Data ที่อยู่ในแต่ละส่วนของ Data Marketing Canvas (รู้ถึงวิธีการตั้งเป้าหมายของการใช้ Data มาแก้ไขปัญหา ,แหล่งการเก็บ Data , วิธีการนำ Data มาประยุกต์ใช้ แบบ เชิงกลยุทธ์ )

What You Will Learn 03

กรณีศึกษาทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเกิดแนวคิด เชิงกลยุทธ์จาก Data Marketing และประยุกต์กับงาน / ธุรกิจได้จริง

What You Will Learn 04

สามารถกำหนดวัตถุประสงค์ในการนำ Data มาใช้งานให้ตอบโจทย์เป้าหมายที่วางไว้

การเรียนผ่าน workshop learning คือการเรียนแบบลงมือทำจริง ผู้เรียนจึงสามารถนำเคสจริงจากธุรกิจของผู้เรียนมาทดลองทำ ในแต่ละ workshop เพื่อสามารถนำไปต่อยอดได้จริงหลังจบคลาส

Session Q & A ที่จะเปิดโอกาส
ให้ได้ถามตอบ กับวิทยากร ผู้มากประสบการณ์ระดับประเทศ

Course Questions

รวบรวมข้อสงสัย คำถามที่ถูกถามบ่อย หรือถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้นะคะ

หลังจากเรียนจบ STEPS Academy มีใบประกาศนียบัตรประจำหลักสูตรออกให้กับทุกท่านที่เรียนนะคะ

สามารถลงเรียนได้ค่ะ เพราะจะมีการปูพื้นฐานในด้าน Data Marketing ตั้งเเต่เริ่มต้นไปทีละขั้นตอน ให้เห็นเป็นภาพ เข้าใจง่ายเเละทำตามได้ นอกจากนั้นยังมีการทำ Workshop เพื่อตอกย้ำความรู้ ความเข้าใจของเนื้อหาทั้งหมดที่ได้เรียนมา ทำให้เข้าใจมุมมองในการเก็บเเละใช้งาน Data เเละสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจของคุณได้

หลักสูตรสอนเป็นภาษาไทยค่ะ

STEPS Academy เปิดสอนแบบ Virtual Training โดยมีการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อให้ตอบโจทย์กับสถานการณ์ในปัจจุบัน และ ตามความสะดวกของผู้เรียน

3 วัน เวลา 9.00 – 12.00 น. (วันละ 3 ชม.) ค่ะ

เพื่อที่วิทยากรสามารถเข้าหาผู้เข้าอบรมได้อย่างทั่วถึง ในแต่ละรุ่นจะรับอยู่ที่ราว 40 ท่านค่ะ

ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับคำปรึกษาได้เลยคะ ทาง Program Consult จะพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้นะคะ

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อติดต่อสอบถาม และสำรองที่นั่งในรุ่นถัดไปได้ค่ะ

สามารถติดต่อผ่านทางฟอร์ม Corporate Training ได้เลยนะคะ

1. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (รายละเอียดบัญชี และการส่งหลักฐานการโอนเงินสามารถเข้าไปดูได้ตาม link นี้นะคะ Payment Details)
2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ สำหรับชำระผ่าน บัตรเครดิต และช่องทางอื่นๆ ค่ะ

Data Marketing Strategy certificate
พร้อมแล้วหรือยัง กับการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะการนำ ‘ข้อมูล’ มาขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ
ให้ธุรกิจหรือแผนการตลาดที่คุณดูแลอยู่ ไปได้ไกลอย่างที่ไม่เคยไป ด้วยหลักสูตร Data Marketing ของเรา

Data Marketing Strategy

หลังจากลงชื่อสำรองที่นั่งเรียน เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านกลับไป เพื่อพูดคุยในรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมนะคะ

รายละเอียด

หลักสูตรData Marketing Strategy (รุ่น 3)
รูปแบบการเรียนคอร์สสด แบบออนไลน์
ระยะเวลา3 วัน, 09:00 – 12:00 น.
วันที่To Be Confirmed
ราคา18,900 บาท (รวม VAT)

หมายเหตุ: หลังจาก “สำรองที่นั่งเรียน” เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 8 ชั่วโมงค่ะ

How Registration Works

ขั้นตอนการสมัครเรียน ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร Data Marketing 101 นี้

Course Registration STEP #1

Reserve Your Seat

ผู้สนใจทำการสำรองที่นั่งเรียนผ่านทางเว็บไซต์ (สำรองที่นั่ง »)

Course Registration STEP #2

Take An Interview

Program Consult(ผู้ให้คำปรึกษาหลักสูตร) โทรสัมภาษณ์ผู้ที่ทำการสำรองที่นั่งเข้ามา ว่ามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สามารถลงเรียนได้

Course Registration STEP #3

Confirm Your Seat

ผู้สมัครเรียนทำการคอนเฟิร์มที่นั่งเรียนกับ Program Consult หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงิน

คุณอาจไม่แน่ใจว่าหลักสูตรฯ นี้เหมาะกับคุณหรือเปล่า?

เราให้คำปรึกษาหลักสูตรฟรี! ว่า ณ เวลานี้คุณมีความเหมาะสมที่จะลงเรียนในหลักสูตรใดของเรา ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณ การพัฒนาของคุณ หรือหน้าที่การงานของคุณ ก้าวหน้าก้าวไกลมากที่สุด คุณสามารถติดต่อเข้ามาผ่านปุ่มด้านล่างนี้ได้นะคะ เราพร้อมที่จะไขข้อสงสัย พร้อมให้คำปรึกษาและมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆ ที่เหมาะสมให้กับคุณค่ะ

Have Any Questions?

หากมีคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรฯ สามารถติดต่อสอบถามผ่านทางช่องทางต่าง ๆ นี้ได้เลยนะคะ

People Also Trained

ผู้เรียนที่เคยลงเรียนในหลักสูตรฯ นี้แล้ว ยังได้ลงเรียนในหลักสูตรอื่น ๆ อย่างน้อยหนึ่งหลักสูตรด้านล่างนี้

หลักสูตร Digital Marketing Strategy

เรียน Digital Marketing

พัฒนาความรู้ด้าน ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง การตลาดออนไลน์

หลักสูตรเรียน Ads Optimization 101 (For Management)

เรียน Ads Optimization 101 (For Management)

รู้ลึก รู้จริง การบริหาร การปรับปรุง โฆษณาออนไลน์

หลักสูตร SEO Content Marketing

เรียน SEO Content Marketing

เรียนรู้การนำ ‘ข้อมูล’ มาขับเคลื่อนคอนเทนต์ ต่อยอดแผนการตลาดออนไลน์