หลักสูตรเรียน Data Marketing Strategy

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 นักการตลาดออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ วิเคราะห์ข้อมูล และการนำข้อมูลไปต่อยอดในการทำการตลาด • หัวหน้าทีม ผู้จัดการ ผู้บริหาร ที่ต้องการนำแนวคิดของ Data Marketing มาช่วยตัดสินใจในการวางแผน และกำหนดทิศทางการทำการตลาดขององค์กร • ผู้ประกอบการ ที่ต้องการนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ และวางแผนธุรกิจ • บุคคลทั่วไป ที่สนใจการวางแผนกลยุทธ์ และวิเคราะห์ข้อมูล ให้สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาปรับใช้ได้จริงในธุรกิจ

หลักสูตรนี้ไม่เหมาะกับ Researcher ที่ต้องการวิธีการเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการเท่านั้น และผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน Digital Marketing

นักการตลาดออนไลน์ (Digital Marketers)

นักการตลาดออนไลน์

(Digital Marketers)

หัวหน้าทีม

(Team Leads, Managers)

ผู้บริหาร (Directors, VPs)

ผู้บริหาร

(Directors, VPs)

ผู้ประกอบการ (Founders, CEOs)

ผู้ประกอบการ

(Founders, CEOs)

บุคคลทั่วไป

(General people who are interested in Data-Driven Marketing)

คุณคิดว่าอะไรเป็นปัญหา ที่ทำให้ธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จ?

คุณอาจเสียฐานลูกค้าไป 6 เท่า และพลาดโอกาสในการสร้างกำไรถึง 20 เท่าเลยทีเดียว หากธุรกิจของคุณไม่มีการเก็บ Data เเละจะเเย่เสียยิ่งกว่า หากคุณมี Data อยู่ในมือ เเต่ไม่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ซึ่งหมายความว่า คุณกำลังจะพลาดโอกาสได้ลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นถึง 23 เท่าเลยทีเดียว นอกจากนั้นในยุคนี้ Data มีอิทธิพลอย่างมากในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นกว่า 50% อีกทั้งยังกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อเร็วขึ้นถึง 40%

คุณสามารถนำข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นจากรายงานการทำการตลาด หรือจากการส่งแบบคำร้องต่าง ๆ เช่นเดียวกับที่

  • Coca-Cola เปิดให้ผู้บริโภคสามารถแบ่งปันความคิดเห็นได้ เพื่อปรับแนวทางในการสร้างสื่อโฆษณาให้ครอบคลุมผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกัน
  • Netflix ใช้ข้อมูลการค้นหาหนังเรื่องต่าง ๆ ของคุณที่ผ่านมาสำหรับนำเสนอภาพยนตร์เรื่องต่อไปที่คุณอาจจะชื่นชอบได้อย่างเเม่นยำ
  • โรงแรมในเครือ Marriott มีการใช้ข้อมูลในการปรับเปลี่ยนราคาของห้องพักตามวาระและพฤติกรรมของผู้บริโภค ส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้นถึง 5% ต่อห้อง นอกจากนั้นยังมีการเช็คอินด้วยระบบการจดจำใบหน้าทำให้แขกของพวกเขาไม่จำเป็นต้องมารอที่แผนกต้อนรับอีกในครั้งต่อไป

เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่า Data ทำให้เราเข้าใจสภาพของตลาด และพฤติกรรมของผู้บริโภคมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถพัฒนาสินค้า เเละบริการได้ตอบโจทย์ตามที่ตลาดต้องการ นอกจากนี้ Data Marketing หรือ Data-Driven ก็เป็น Trends ที่มาเเรง และน่าจับตามอง ดังนั้น ผู้ประกอบการทั้งหลาย ไม่ควรพลาดโอกาส ในการเสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้อง และความเข้าใจในการใช้ Data เพื่อการวิเคราะห์ เเละวางกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตน

หลักสูตร “Data Marketing Strategy” นี้ จะช่วยปูพื้นฐานให้คุณเข้าใจถึงความสำคัญของข้อมูลมากขึ้น การนำข้อมูลไปใช้ต่อยอดพัฒนาให้ธุรกิจของคุณไปได้ไกลมากยิ่งขึ้น เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบ เเละวางแผนในการเก็บข้อมูล ประเภทของข้อมูลที่จะนำมาใช้ เเหล่งในการเก็บเเละรวบรวมข้อมูล เทคนิคในการปรับเปลี่ยนข้อมูลให้พร้อมใช้งาน วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจเเละง่ายต่อการเข้าใจ ตลอดจนเทคนิคในการวางกลยุทธ์ เเละเเก้เกมธุรกิจจากข้อมูลที่วิเคราะห์ออกมา พร้อมเวิร์กชอปที่เปิดโอกาสให้คุณได้ลงมือทำจริง สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ด้านการตลาด เเละการวางกลยุทธ์มากกว่า 10 ปี นอกจากนั้น ยังกวาดรางวัลด้านการตลาดอื่น ๆ อีกมากมายกว่า 50 รางวัล ที่จะทำให้คุณเข้าใจเเกนของ Data Marketing อย่างแท้จริง ด้วยเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่าย ให้คุณทำได้ตั้งแต่วางแผน ปฏิบัติ และนำเสนอ อย่างถูกวิธี

Course Outline

คุณจะได้เรียนรู้การทำการตลาดผ่าน Data อย่างลึกซึ้ง เพื่อวิเคราะห์เเละวางแผนกลยุทธ์ให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยคุณจะได้เรียนรู้ในหัวข้อดังต่อไปนี้

Data Marketing - Day 1

1. Why Business need Data Marketing
การปูพื้นฐานความสำคัญของข้อมูลที่มีผลต่อการทำการตลาดในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักความสามารถของข้อมูลที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของการทำการตลาดในโลกดิจิทัล

2. Data Visioning
เรียนรู้แนวทางในการนำข้อมูลไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการทำการตลาดของธุรกิจจากกรณีศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อให้เกิดไอเดียใหม่ ๆ ในการจัดการข้อมูล และนำไปส่งเสริมการทำการตลาดของธุรกิจ

3. Data Requirement & Data Gap Analysis
การศึกษาข้อมูลที่อยู่ในมือ และวิเคราะห์ว่าข้อมูลส่วนใดที่ต้องการเพิ่มเติม เพื่อนำไปพัฒนาการทำการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. Data Acquisition
เข้าใจแนวทางในการเก็บข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ซึ่งเป็นการต่อยอดมาจากการทำ Data Requirement โดยวิเคราะห์ว่าข้อมูลที่ต้องการควรเก็บข้อมูลอย่างไร และควรจัดเก็บจากที่ไหน

5. Data Management
ภาพรวมของการจัดการข้อมูลโดยเริ่มจากการจัดเก็บข้อมูล การปรับเปลี่ยนข้อมูล ไปจนถึงวิธีการจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่เก็บข้อมูล (Data Warehouse)

Data Marketing - Day 2

1. Data Analytics
แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลที่ได้มา โดยแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบคือ Marketing Analytics, Advance Analytics, Service Integration ในแต่ละรูปแบบผู้เรียนจะได้ศึกษา Analysis Model ที่แตกต่างกันออกไป และไอเดียในการนำไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง

2. Data Activations
สามารถนำแนวทางในการนำข้อมูลจากการวิเคราะห์ไปต่อยอดในการใช้งานให้เหมาะสมกับธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็นรูปแบบการทำงานส่วนต่างๆ ในองค์กร เช่น Marketing Operation, CRM เป็นต้น

Course Speaker

เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในสายงานของ Data Marketing ด้วยรูปแบบการสอนที่เข้าใจง่าย ให้คุณได้เรียนรู้ในกรรมวิธีของ Data Marketing จนสามารถนำไปใช้ได้จริง

คุณสโรจ เลาหศิริ

คุณสโรจ เลาหศิริ

Head of Marketing Transformation & Marketing Strategy บริษัท Bluebik Group (บริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ การบริหารองค์กร และการทำทรานส์ฟอร์เมชั่น ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี) เป็นเจ้าของเพจสโรจขบคิดการตลาด, คอลัมนิสต์ The Standard, ที่ปรึกษาทางด้านวางแผนกลยุทธ์การตลาดและ Digital & Data Marketing สำหรับบริษัทเอกชนและมหาชนหลายแห่ง

What Benefits You Will Get

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากหลักสูตร Data Marketing Strategy นี้

เข้าใจภาพรวมของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์การตลาดด้วย Data ผ่าน Data Activation Framework

แนวทางในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ด้วยการศึกษาวิธีการต่างๆ จากกรณีศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อทำให้เกิดแนวคิดเชิงกลยุทธ์จาก Data Marketing ในการนำไปปรับใช้กับธุรกิจ

What You Will Learn 03

เรียนรู้ประเภทของข้อมูล เพื่อให้เข้าใจวิธีการจัดการข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดได้ และแหล่งเก็บข้อมูลที่สามารถให้ข้อมูลตามที่ผู้เรียนต้องการ

What You Will Learn 04

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ในมือไปใช้งานให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และสามารถนำไปเชื่อมโยงกระบวนการทำงานของทีมที่ทำให้งานดำเนินได้อย่างเป็นระบบ

การเรียนผ่านกิจกรรม Workshop คือการเรียนแบบลงมือทำจริง ผู้เรียนสามารถนำเคสจริงจากธุรกิจของผู้เรียนมาทดลองทำในแต่ละ Workshop เพื่อสามารถนำไปต่อยอดได้จริงหลังจบคลาส

Live Consult Session : ได้รับแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อให้การนำข้อมูลไปปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น จากวิทยากรผู้มากประสบการณ์ระดับประเทศ

Historical Course

บุคลากรจากหลากหลายบริษัทชั้นนำในไทยไว้วางใจมาเรียนกับเรา

ประวัติข้อมูลในหลักสูตรนี้

4

รุ่นที่เปิดสอนมาแล้ว

67+

ท่านที่ไว้วางใจลงเรียนกับเรา

Course Questions

รวบรวมข้อสงสัย คำถามที่ถูกถามบ่อย หรือถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้นะคะ

หลังจากเรียนจบ STEPS Academy มีใบประกาศนียบัตรประจำหลักสูตรออกให้กับทุกท่านที่เรียนนะคะ

สามารถลงเรียนได้ค่ะ เพราะจะมีการปูพื้นฐานในด้าน Data Marketing ตั้งเเต่เริ่มต้นไปทีละขั้นตอน ให้เห็นเป็นภาพ เข้าใจง่ายเเละทำตามได้ นอกจากนั้นยังมีการทำ Workshop เพื่อตอกย้ำความรู้ ความเข้าใจของเนื้อหาทั้งหมดที่ได้เรียนมา ทำให้เข้าใจมุมมองในการเก็บเเละใช้งาน Data เเละสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจของคุณได้

วิทยากรเป็นผู้เชียวชาญที่มีความชำนาญในด้าน Data Marketing และมีประสบการณ์มากมายของทั้งฝั่งทางแบรนด์และ Agency สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากวิทยากรคือ ความรู้ ขั้นตอนการทำ รวมไปถึงวิธีคิดที่ตกผลึกจากประสบการณ์จริงผ่านการใช้งานจริงมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น การได้มาซึ่ง Data การจัดเก็บและวิเคราะห์ Data เพื่อต่อยอดในการวางแผนการตลาด รวมไปถึงการใช้ Data มาวางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ธุรกิจมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

เป็นคอร์สสอนสดค่ะ

หลักสูตรสอนเป็นภาษาไทยค่ะ

2 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น. (วันละ 7 ชั่วโมง) ค่ะ

ผู้เรียนมาจากหลากหลายประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมเช่น ธุรกิจการให้บริการ ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง ธุรกิจการเกษตร และธุรกิจการเงิน เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมประเภทใด ผู้เรียนก็สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้เรียนนำไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมของตนได้

เพื่อที่วิทยากรสามารถเข้าหาผู้เข้าอบรมได้อย่างทั่วถึง ในแต่ละรุ่นจะรับอยู่ที่ราว 40 ท่านค่ะ

ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับคำปรึกษาได้เลยคะ ทาง Program Consult จะพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้นะคะ

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อติดต่อสอบถาม และสำรองที่นั่งในรุ่นถัดไปได้ค่ะ

สามารถติดต่อผ่านทางฟอร์ม Corporate Training ได้เลยนะคะ

1. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (รายละเอียดบัญชี และการส่งหลักฐานการโอนเงินสามารถเข้าไปดูได้ตาม link นี้นะคะ Payment Details)
2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ สำหรับชำระผ่าน บัตรเครดิต และช่องทางอื่นๆ ค่ะ

Data Marketing Strategy certificate
พร้อมแล้วหรือยัง กับการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะการนำ ‘ข้อมูล’ มาขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ
ให้ธุรกิจหรือแผนการตลาดที่คุณดูแลอยู่ ไปได้ไกลอย่างที่ไม่เคยไป ด้วยหลักสูตร Data Marketing ของเรา

Data Marketing Strategy

หลังจากลงชื่อสำรองที่นั่งเรียน เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านกลับไป เพื่อพูดคุยในรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมนะคะ

รายละเอียด

หลักสูตรData Marketing Strategy (รุ่น 5)
รูปแบบการเรียนComing Soon
ระยะเวลาอบรมComing Soon
วันที่Coming Soon
สถานที่Coming Soon
ราคาComing Soon (รวม VAT)

หมายเหตุ: หลังจาก “สำรองที่นั่งเรียน” เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 8 ชั่วโมงค่ะ

How Registration Works

ขั้นตอนการสมัครเรียน ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร Data Marketing Strategy นี้

Course Registration STEP #1

Reserve Your Seat

ผู้สนใจทำการสำรองที่นั่งเรียนผ่านทางเว็บไซต์ (สำรองที่นั่ง »)

Course Registration STEP #2

Take An Interview

Program Consult(ผู้ให้คำปรึกษาหลักสูตร) โทรสัมภาษณ์ผู้ที่ทำการสำรองที่นั่งเข้ามา ว่ามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สามารถลงเรียนได้

Course Registration STEP #3

Confirm Your Seat

ผู้สมัครเรียนทำการคอนเฟิร์มที่นั่งเรียนกับ Program Consult หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงิน

คุณอาจไม่แน่ใจว่าหลักสูตรฯ นี้เหมาะกับคุณหรือเปล่า?

เราให้คำปรึกษาหลักสูตรฟรี! ว่า ณ เวลานี้คุณมีความเหมาะสมที่จะลงเรียนในหลักสูตรใดของเรา ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณ การพัฒนาของคุณ หรือหน้าที่การงานของคุณ ก้าวหน้าก้าวไกลมากที่สุด คุณสามารถติดต่อเข้ามาผ่านปุ่มด้านล่างนี้ได้นะคะ เราพร้อมที่จะไขข้อสงสัย พร้อมให้คำปรึกษาและมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆ ที่เหมาะสมให้กับคุณค่ะ

Have Any Questions?

หากมีคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรฯ สามารถติดต่อสอบถามผ่านทางช่องทางต่าง ๆ นี้ได้เลยนะคะ

People Also Trained

ผู้เรียนที่เคยลงเรียนในหลักสูตรฯ นี้แล้ว ยังได้ลงเรียนในหลักสูตรอื่น ๆ อย่างน้อยหนึ่งหลักสูตรด้านล่างนี้

หลักสูตร Digital Marketing Strategy

เรียน Digital Marketing

พัฒนาความรู้ด้าน ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง การตลาดออนไลน์

หลักสูตรเรียน Ads Optimization 101 (For Management)

เรียน Ads Optimization 101 (For Management)

รู้ลึก รู้จริง การบริหาร การปรับปรุง โฆษณาออนไลน์

หลักสูตร Digital Content Marketing

เรียน Content Marketing

เพิ่มพูนความรู้ เรียนรู้กลยุทธ์ พัฒนาทักษะ Content Marketing