#Analytics

9 เครื่องมือ สำหรับทำ A/B Testing

9 เครื่องมือ สำหรับทำ A/B Testing

A/B Testing คือ เครื่องมือที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำโฆษณา(PPC), SEO บนเว๊บไซต์ , การจัดวางคอนเทนต์ ด้วยวิธีการทดสอบรูปแบบ 2 แบบเแปรียบเทียบผลลัพธ์ ที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายเกิด Engagement & Action มากที่สุด

3 ปัญหาหลัก ที่ผู้ประกอบการและนักการตลาดยุคดิจิตอลส่วนใหญ่ กำลังเผชิญ

3 ปัญหาหลัก ที่ผู้ประกอบการและนักการตลาดยุคดิจิตอลส่วนใหญ่ กำลังเผชิญ

ปัจจุบันทุกๆธุรกิจได้เริ่มเข้ามาทำการตลาดออนไลน์กันเกือบจะหมดแล้ว แต่เนื่องจากยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญอยู่มาก ซึ่งอาจจะทำให้พบปัญหาหลักๆ คือ

วิธีตั้งเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพ ที่นักการตลาดและผู้ประกอบการยุคดิจิตอลต้องรู้

เป็นที่รู้กันดีนะครับว่า ถ้าอยากทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้น ต้องตั้งเป้าหมายและไปให้ถึง แต่ปัจจุบันโลกของเรามีการเปลี่ยนไป เริ่มเข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ การตั้งเป้าหมายแบบวิธีเดิมๆอาจจะไม่มีประสิทธิภาพมากพอ ในโลกที่ทุกคนเข้าถึงดิจิตอล

7 ข้อผิดพลาดคนซื้อโฆษณา Facebook ประสบบ่อยที่สุดและอาจโดยไม่รู้ตัว

Facebook ถือเป็นแพลตฟอร์มทำการตลาดและการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูงมาก และสามารถวัดผลการตลาดได้อย่างละเอียด เนื่องจากสามารถระบุกลุ่มเป้าหมายได้เฉพาะเจาะจงไม่ว่าจะเป็นการระบุ อายุ เพศ การศึกษา ที่อยู่อาศัย ความสัมพันธ์ อาชีพในอดีตถึงปัจจุบัน และความชอบส่วนตัวในทุก ๆ ด้านที่ผู้ใช้งานบันทึกลงใน Facebook ข้อมูลเหล่านี้ Advertiser สามารถนำมาใช้สร้างแคมเปญยิงโฆษณาได้อย่างเจาะจง

3 ปัจจัยหลัก พิชิตขายด้วยดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง

ในโลกของ E-commerce หรือการค้าขายบนโลกออนไลน์ในปัจจุบันนั้น ยอดขายหลักสามารถวัดกันได้ที่ตัวแปรที่เป็นปัจจัยสำคัญอยู่ 3 ปัจจัย อันได้แก่

20 แนวคิดที่นักการตลาดยุคดิจิทัลต้องมี

ในขณะที่โลกในยุคดิจิตอลกำลังหมุนเร็วขึ้นทุกชั่วขณะ พฤติกรรมผู้บริโภคได้เปลี่ยนไปจากเดิมมาก แนวคิดหรือทฤษฎีการทำการตลาดในรูปแบบเดิมอาจไม่เพียงพอในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องพัฒนาเพื่อให้เข้ากับความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันมากขึ้น วันนี้เรามาพบกับ 20 แนวคิดที่นักการตลาดยุคดิจิตอลต้องมีกันเลยดีกว่า