8 ทักษะในยุคดิจิทัลที่คุณต้องปรับตัว!! หากอยากประสบความสำเร็จในปี 2021 [Infographic]

8 ทักษะในยุคดิจิทัลที่คุณต้องปรับตัว เพื่อตาม หากอยากประสบความสำเร็จในปี 2021

หลาย ๆ ครั้งที่แบรนด์ของเรา และ ชีวิตการทำงานจะต้องปรับตามสภานการณ์ที่คาดไม่ถึง เพื่อให้ตัวเราก้าวผ่านวิกฤติ และพัฒนาทักษะให้เหมาะสมกับเทคโนโลยี และตอบโจทย์กับธุรกิจที่กำลังทำอยู่ ซึ่งจินนี่จะมาพูดถึงทักษะที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ เพราะว่ามันจะเป็นทักษะในยุคของดิจิทัลที่ทุกท่านจะต้องปรับตัวกันหากอยากประสบความสำเร็จในปี 2021 และปีถัดๆไป ด้วยทักษะเหล่านี้จะช่วยในการทำงานของคุณ และทัศนคติ ที่เปลี่ยนไปดังนั้นทุกท่านพร้อมแล้วหรือยังคะ ที่จะพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกับเรา

มีทักษะอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะ 😉

 

Complex Problem Solving

1.ทักษะการแก้ไขปัญหา Complex Problem Solving

หลายคนเคยเป็นใช่ไหมคะ เวลาที่เจอปัญหาที่ตัวเองไม่เคยเจอมาก่อนแล้วเราต้องรับผิดชอบจัดการปัญหานั้นทำให้เราถึงกับปวดหัว เครียด และบางครั้งเราก็จมไปกับปัญหานั้นโดยที่เราไม่รู้ตัว แต่เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากการคิดมากเครียดว่าปัญหานั้นยาก เปลี่ยนเป็น “การเริ่มลงมือแก้ปัญหา” แทนค่ะ  

 • การคิด วิเคราะห์ ในการแก้ปัญหาที่ไม่เคยเจอมาก่อนในการสถานการณ์ที่คับขัน
 • การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถจัดการปัญหาให้ดีขึ้น
 • มีการคิดหาวิธีรับมือและป้องกันปัญหาที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต

ถ้าคุณวิ่ง คุณอาจจะมี…..“โอกาสที่จะสูญเสีย”
แต่ถ้าคุณไม่คิดจะวิ่งนั้นแปลว่า…….
“คุณได้สูญเสียไปแล้ว”

-Barack Obama-

 

Strategic Thinking

2.การคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ Strategic Thinking

ในการทำงานนั้นเราจำเป็นต้องมีการวางแผนและคิดกลยุทธ์กันเป็นประจำ ซึ่งเป็นศิลปะในการวางแผน โดยเกิดจากการคิดอย่างเป็นเหตุผลเชิงตรระกะและวางแผนอย่างรอบคอบ มีลักษณะเป็นขั้นเป็นตอน มีความยืดหยุ่นและสามารถพลิกแพลงได้ตามสถานการณ์ จนสามารถบรรลุเป้าหมายได้

 • มีทักษะการวิเคราะห์วางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและสามารถบรรลุเป้าหมายได้
 • การคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบ วัดผลได้
 • การคิดแบบเหตุผลเชิงตรระกะและเชิงกลยุทธ์ในการพิจารณาสถานการณ์ต่างๆ

“ การคิดวิเคราะห์เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการคิดเชิงกลยุทธ์”

– Kenichi Ohmae –

 

Creativity

3.ความคิดสร้างสรรค์ Creativity

ความคิดสร้างสรรค์คือ การที่เรานำความรู้รวมกับประสบการณ์ที่เรามี สร้างเป็นไอเดียใหม่ๆ จากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ฝึกที่จะคิดนอกกรอบ เปิดใจที่จะรับ กล้าที่จะลองทำ และที่สำคัญเราต้องเรียนรู้ที่จะตั้งคำถามเสมอกับทุกๆสถานการณ์ จะทำให้เราได้เปิดมุมมองใหม่ๆมากยิ่งขึ้นค่ะ 

 • การคิดนอกกรอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น และพาตัวเองไปยังสถานการณ์ใหม่ๆ 
 • การฝึกตั้งคำถามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เปิดใจที่จะรับ และกล้าที่ลองทำสิ่งใหม่ๆ
 • ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการนำข้อมูลมาต่อยอดใส่ไอเดียและเกิดเป็นผลงานชิ้นใหม่

“จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ เพราะความรู้นั้นมีจำกัด แต่จินตนาการมีอยู่ทุกพื้นที่บนโลก.” 

-Albert Einstein-

 

Leadership & People Management

4.ความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการคน Leadership & People Management

ทักษะที่จะทำให้คุณเติบโตในอนาคตนั้นก็คือทักษะความเป็นผู้นำของทีมและช่วยนำพาทีมไปได้ถูกทิศทาง ต้องมีความสามารถในการบริหารคนให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสร้างความไว้วางใจจากคนทีม 

 • กระตุ้นให้ทีมทำงานได้มีประสิทธิภาพและดึงความสามารถของทีมออกมาได้
 • การบริหารงาน มอบหมายได้ถูกต้องตามความสามารถแต่ละคน
 • เป็นผู้นำที่ดี กล้าคิด กล้าลงมือทำ รับผิดชอบ และเป็นที่พึ่งพาได้

พัฒนาพนักงานอย่างดีที่สุดจนเขาสามารถไปจากเรา แล้วเริ่มต้นใหม่ที่อื่นได้สบายๆ
และดูแลพนักงานอย่างดีที่สุดจนเขาไม่อยากทำแบบนั้น

-Richard Branson- 

 

Cross Cultural & Generational

5.ทำงานกับคนต่างวัฒนธรรมและต่างวัย Cross Cultural & Generational

การทำงานในปัจจุบันเราต้องทำงานประสานงานกับหลากหลายองค์กร ต่างวัฒนธรรม ต่างวัย ต่างแนวคิด ดังนั้นทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นต้องมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมนั้นสำคัญเป็นอย่างมากที่จะทำให้เราทำงานได้ดีและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น

 • ต้องมีทักษะการเจรจาต่อรองกำหนดเงื่อนไขในการทำงาน
 • รู้และเข้าใจถึงจุดแข็งจุดอ่อนและทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • ยืดหยุ่นในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวได้รวดเร็ว

สิ่งสำคัญต่อคุณภาพของชีวิต คือความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
เรียนรู้จากกันและกัน และช่วยเหลือซึ่งกัน

-Stephen Covey-

 

Emotional Intelligence

6.ความฉลาดทางอารมณ์ Emotional Intelligence

ในการทำงานนั้น เราจะต้องเจอกับความรู้สึกที่หลากหลายอารมณ์ในแต่ละวัน และแน่นอนค่ะ คนที่สามารถบริหารจัดการอารมณ์ตัวเองนั้นจะทำให้มีสุขภาพจิตที่ดี มองโลกในแง่ดี มีความมุ่งมั่นแน่วแน่ มีเหตุผล มีสติ มีความสามารถในการรับรู้ถึงความต้องการของคนอื่น

 • สามารถเข้าใจ เห็นใจ เอาใจใส่ผู้อื่น
 • สามารถควบคุมจัดการอารมณ์ตนเองและผู้อื่นได้ดี
 • สามารถแยกแยะระหว่างความคิดกับความรู้สึก

“มากถึง 80% ของความสำเร็จมาจาก EQ”

– Daniel Goleman –

 

Learning Skill

7.ทักษะการเรียนรู้ Learning Skill

ทักษะการเรียนรู้คือสิ่งที่เราต้องพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ เพราะทุกวันนี้โลกได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหากคุณอยู่กับที่ก็ไม่ต่างกับการที่คุณกำลังถอยหลังและถูกคนอื่นวิ่งแซงกันไปอย่างรวดเร็ว และการเรียนรู้นั้นเราสามารถเรียนรู้ได้จากทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ

 • เปิดใจยอมรับความคิดเห็นจากผู้อื่น
 • เรียนรู้จากผู้อื่น หรือหาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา
 • สามารถเรียนรู้ได้จากทุกสถานการ์ณที่ต้องเจอ

“ชีวิตวัยเรียนและชีวิตจริงแตกต่างกันตรงที่…
ชีวิตวัยเรียนเราได้รับการสอนบทเรียนก่อนทำแบบทดสอบ
แต่ในชีวิตจริงนั้น เราจะได้ทำแบบทดสอบที่จะสอนบทเรียนให้กับเรา.”

-Tom Bodett-

 

Storytelling

8.การเล่าเรื่องและการสื่อสาร Storytelling

ทักษะการเล่าเรื่องและการสื่อสารที่ดีจะเป็นอีกทักษะที่สำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากในการทำการตลาดทุกวันนี้เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารจำนวนมากแต่คนที่สามารถเล่าเรื่องข้อมูลเหล่านั้นให้เข้าใจได้ง่าย และน่าสนใจคุณก็จะได้เปรียบบนโลกออนไลน์ค่ะ

 • การนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจ ตรงต่อความต้องการและเชื่อมโยงกับผู้ฟังได้ดี
 • สามารถสื่อสารและถ่ายทอดได้ดี เข้าใจได้ง่าย 

ในการเรียนศิลปะในการเล่าเรื่องผ่านภาพเคลื่อนไหวนั้น
ฉันได้ค้นพบว่าภาษานั้นสามารถจับต้องได้

-Walt Disney-

[infographic]

สรุป 8 ทักษะในยุคดิจิทัลที่คุณต้องปรับตัว!! หากอยากประสบความสำเร็จในปี 2021

กับ 8 ทักษะในยุคดิจิทัลที่คุณต้องปรับตัว เพื่อตาม หากอยากประสบความสำเร็จในปี 2021

หวังว่าผู้อ่านทุกท่านจะได้รับความรู้ดีๆนี้นำไปปรับใช้และสามารถพัฒนาตัวเอง ขอแค่ดีขึ้นจากเมื่อวานก็ถือว่าเราได้ก้าวไปอีกขั้นนึงแล้วค่ะ 🙂

เรียนสอบถาม คอนเทนต์นี้ คุณชอบไหมคะ

ความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญกับเรา ขอบคุณนะคะ

Learn More

Virtual Reality สร้างประสบการณ์เสมือนจริงผ่านการตลาดยุคใหม่
เจาะตลาด “LGBT” กับ 10 ตัวอย่างจากแบรนด์ดัง ตลาดที่หลายธุรกิจไม่ควรมองข้าม