STEPS Academy บริการจัดฝึกอบรม และ ให้คำปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ภายในองค์กร (In-House Training) 

STEPS Academy บริการจัดฝึกอบรม และ ให้คำปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ภายในองค์กร (In-House Training)

 

ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์ คงทราบดีว่า เทรนด์การบริโภคของคนรุ่นใหม่ และ วิธีการทำธุรกิจไม่เคยอยู่นิ่ง ทาง STEPS ACADEMY ก็มีการพัฒนา และ ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการบริการ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรต่าง ๆ ที่สนใจวางแผนทำการตลาด เพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้า และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งการทำการตลาดออนไลน์ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่แบรนด์สามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดี เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนอยู่ตลอด

โดยทางเรา ไม่อยากหยุดแบ่งปันความรู้ ซึ่งเป็นความตั้งใจตั้งแต่เริ่มก้าวแรกของ STEPS ACADEMY ที่ต้องการให้คำปรึกษาแก่องค์กรธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้า

 

บริการที่ STEPS Academy จัดเตรียมให้สำหรับองค์กรธุรกิจ

1  ครบทุกรูปแบบการการถ่ายทอดสอบ ผ่าน Live Streaming แบบที่องค์กรของคุณเลือก

 

live streaming training

นอกจากการจัดอบรมภายในองค์กร STEPS Academy ยังมีช่องทางในการจัดอบรมผ่าน Live Streaming อีกตัวเลือกหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น ระบบ Zoom, ระบบ MS Team, ระบบ  Facebook Group หรือ ระบบอื่นๆ ภายในองค์กรของคุณ

เรามีทีมที่เชี่ยวชาญการถ่ายทอด ทุกระบบ พร้อมอุปกรณ์ Production ที่ทำให้สามารถ ถ่ายทอดประสบการณ์ และมอบความรู้ให้กับผู้เรียนได้แบบครบจบที่เดียว

 

2  ตื่นตัวกับการสอนแบบผสมผสาน Online Workshop

 

ครบทุกรูปแบบการการถ่ายทอดสอบ ผ่าน Live Streaming แบบที่องค์กรของคุณเลือก

ปัญหาของการเรียนรู้ออนไลน์ คือ การที่ผู้เรียนไม่สามารถโฟกัสการเรียนได้นาน

สิ่งสำคัญการสอนแบบออนไลน์อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ คือ การสร้างปฎิสัมพันธ์ และ การลงมือปฏิบัติ มากกว่า lecturer หรือ ทฤษฎี

เพราะการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ สามารถ สร้างการจดจำได้มากถึง 75% ซึ่งเปรียบเทียบกับการเรียนรู้โดยการฟังอย่างเดียวจะสร้างการจดจำได้เพียง 5% เรายังคงคอนเซปต์ในการถ่ายทอดว่า ทฤษฎีเนื้อหาอยู่ที 30% และ อีก 70 % เป็น workshop ทั้งหมด โดย workshop ของเราจะมีกิจกรรมตัวอย่างดังต่อไปนี้

  • Group Brainstorming
  • Interactive Gaming
  • Engagement Activities
  • Online Quiz

ที่จะทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้แบบเต็มๆ ในรูปแบบที่น่าสนใจ และน่าติดตามในเวลาเดียวกัน

 

3  ผู้ช่วยการเรียนรู้ที่มีประสบการณ์ และ ทักษะการช่วยเหลือ หรือ Trainers’ Assistant Team

 

assistance-team

หลายครั้งที่เราได้รับโจทย์ที่ผู้เรียนมีระดับความรู้ที่แตกต่างกัน อาจทำให้ความสามารถในการเรียนรู้ช้าหรือเร็วแตกต่างกันไป การมีผู้ช่วยระหว่างการเรียนการสอน ด้วย Trainers’ Assistants ที่จะช่วยให้ความช่วยเหลือผู้เรียนและองค์กรของท่านเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ได้มากขึ้น ตั้งแต่ก่อนเข้าเรียน เพื่อทำความเข้าใจบทเรียน ก่อนเข้าเรียน ระหว่างเรียนและหลังจบการเรียน พร้อมกัน บริการ Follow Up จากทีม Trainers’ Assistant ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Digital Marketing อีกด้วย

 

4  แบบทดสอบวัดทักษะความรู้ผู้เรียนในรูปแบบ

Pre-Test , Post-Test & Assignment

 

แบบทดสอบวัดทักษะความรู้ผู้เรียนในรูปแบบ Pre-Test , Post-Test & Assignment

คำถามที่มักจะได้รับหลายๆครั้งจากทีมผู้จัด คือเรียนสิ่งนี้แล้วได้อะไร หรือเรียนสิ่งนี้แล้วจะส่งผลลัพธ์กับองค์กรอย่างไรบ้าง

เพื่อเป็นการวัดผลลัพธ์ สิ่งที่เราได้ทำคือการทดสอบความรู้ทักษะ และ ความเข้าใจในเนื้อหาของผู้เรียน ทั้งก่อนเรียน และ หลังเรียน และพร้อมกับมี Workshop ให้ได้ลงมือปฏิบัติหลังจากจบการเรียนแล้ว จะมีการ ติดตามผลและให้คำแนะนำ เพื่อพัฒนาผลงานอีกด้วย

percentage 0f active learning process

จุดเด่นของการจัดอบรมจากทาง STEPS Academy ที่ตั้งใจมอบให้กับองค์กรนั่นก็คือ การลงมือปฏิบัติจริง จากการเรียนรู้ผ่านเนื้อหา และ สื่อต่าง ๆ โดยภาพด้านบนนี้มาจากทฤษฎีของ NTL Institute of Applied Behavioral Science Learning Pyramid ซึ่งแสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมาจากการนั่งเรียนเพียง 5% และ การอ่าน 10%

หากผู้เรียนต้องการจดจำ และ สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้ประโยชน์ได้จริง จะต้องผ่านการอภิปรายพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อนั้น ๆ รวมทั้งการลงมือปฏิบัติจริง หรือการทำ Workshop เพื่อให้เกิดประสบการณ์ ซึ่งได้ผลมากถึง 75 % ดังนั้น การฝึกอบรมที่ STEPS Academy ออกแบบมาให้ธุรกิจองค์กรของท่านได้ใช้ จะเพิ่มโอกาสให้ท่านเกิดความเข้าใจในเนื้อหา และสามารถนำไปต่อยอดได้ในธุรกิจ

 

5  การให้คำปรึกษาเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ Consultation

 

5  การให้คำปรึกษาเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ Consultation

เพิ่มเติมจากทุกข้อ สถานการณ์และบริบทของแต่ละบริษัท มีความแตกต่างหลากหลายตามปัจจัยต่างๆมากมาย ทาง STEPS Academy มีคำปรึกษาแนะแนวการต่อยอด เพราะเราไม่อยากให้คุณได้รับแค่ Training และจบไป ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือ เอาไปใช้งานไม่ได้จริง

II เนื้อหาหลักสูตร

 

 รายละเอียดหลักสูตรที่ทาง STEPS Academy ได้จัดเตรียมสำหรับการอบรมภายในองค์กร มีรายละเอียดดังนี้

Courseรายละเอียดระยะเวลาการอบรม

รวม Workshop

Digital Marketing Fundamentalการเสริมพื้นฐานความรู้ทางด้านการตลาดดิจิทัล1 วัน
Digital Goal Setting and Strategy Planningการตั้งเป้าหมาย และ การวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาดดิจิทัล2 วัน
Digital Content Marketing & PRการวางแผนสร้างคอนเทนต์ และสื่อสารองค์กรทางดิจิทัล2 วัน
SEO Content Marketingการวางแผนสร้างคอนเทนต์ SEO เเละวิเคราะห์ประสิทธิภาพของคอนเทนต์1 วัน
Ads Optimizationการวางแผน เเละ การปรับปรุงคุณภาพโฆษณาบนโลกออนไลน์2 วัน
Facebook Ads Optimizationการวางแผน เเละ การปรับปรุงคุณภาพโฆษณาผ่านช่องทาง Facebook1 วัน
Facebook Marketing For Implementerขั้นตอน เเละ วิธีการทำการตลาดผ่านช่องทาง Facebook1 วัน
Google Ads Optimizationการวางแผน เเละ การปรับปรุงคุณภาพโฆษณาผ่านช่องทาง Google Search1 วัน
Google Ads For Implementerขั้นตอน เเละ วิธีการทำการตลาดผ่านช่องทาง Google Search1 วัน
Data Marketingการนำข้อมูลมาใช้ขับเคลื่อน เเละ แผนการตลาดออนไลน์2 วัน
Digital Selling Channelการใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อสร้างยอดขายให้กับองค์กร1 วัน
Digital Team Developmentการวางผังองค์กรในการสร้างทีมดิจิทัล1 วัน
Personal Data Protection Act (PDPA) Fundamentalการเตรียมความพร้อมสำหรับองค์กรเพื่อให้สอดคล้อง

กับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1 วัน

III  สิ่งที่คุณจะได้รับ

 

สิ่งที่องค์กรของคุณจะได้รับจากโครงการฝึกอบรม และให้คำปรึกษาด้านการตลาด ได้แก่

  1. ครบทุกรูปแบบการการถ่ายทอดสอบ ผ่าน Live Streaming แบบที่องค์กรของคุณเลือก
  2. ตื่นตัวกับการสอนแบบผสมผสาน Online Workshop
  3. ผู้ช่วยการเรียนรู้ที่มีประสบการณ์ และ ทักษะการช่วยเหลือ หรือ Trainers’ Assistant Team
  4. แบบทดสอบวัดทักษะความรู้ผู้เรียนในรูปแบบ Pre-Test , Post-Test & Assignment
  5. บริการให้คำปรึกษาเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ Consultation

 

IV หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 

หลักสูตรการอบรมด้านการตลาดออนไลน์ภายในองค์กร ไม่เพียงแค่ออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจ และ แนะนำหลักสูตรให้กับหัวหน้าทีม ผู้บริหาร และ เจ้าของกิจการ หรือ ผู้ประกอบการ เพียงเท่านั้น แต่ยังเหมาะสมกับทีมงานภายในองค์กรเพื่อ ให้เกิดความเข้าใจในการการทำการตลาดดิจิทัลในภาพรวม และ สามารถนำไปต่อยอดได้ในเชิงกลยุทธ์ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายขาย และฝ่ายโฆษณา ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนองค์กรของท่าน

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์: https://stepstraining.co/business/corporate-training

Line Official Account: https://lin.ee/jRRdsrN

หรือโทร 0654946646

Learning More

Interesting Topics

5 แนวทางการใช้ Social Listening Tools เสริมทัพวางกลยุทธ์ด้านการตลาดดิจิทัล
Marketing Technology 101: EP. 3 “10 เทคนิคการใช้ AI และ Machine Learning เพื่อต่อยอดการทำการตลาด”