วางแผนการใช้ข้อมูลด้วย Data Therapy Canvas อย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจ

how to plan data usage with data therapy canvas to get the most benefit to your business

การใช้ข้อมูลในทุกๆ วันสำคัญต่อการวางแผนทางการตลาดมากขึ้นในองค์กร ดังนั้นการนำเสนอข้อมูลที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจได้มากขึ้นด้วย “Data Therapy Canvas” 

แล้วเราจะวางแผนการใช้ข้อมูลอย่างไรให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ลองดูกัน

Data Therapy Canvas คืออะไร 

คือ เครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยธุรกิจใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ข้อมูลขององค์กรเป็นประโยชน์สูงสุดและช่วยในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ รูปแบบ Canvas ช่วยให้คุณแยกส่วนข้อมูลที่สำคัญออกจากข้อมูลทั้งหมดขององค์กร และช่วยในการวางแผนและปฏิบัติในการใช้ข้อมูลในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ ทำให้ทุกคนในองค์กรเห็นภาพเดียวกัน

องค์ประกอบของ Data Therapy Canvas ดังนี้

 

data therapy canvas

1. BUSINESS GOALS &  BUSINESS BACKGROUND

เป้าหมายของธุรกิจและประวัติธุรกิจเพื่อเข้าใจเป้าหมายและความสำคัญของการใช้ข้อมูลในธุรกิจของคุณ

ตัวอย่าง: การเพิ่มยอดขายของสินค้าในระยะเวลา 2 ปี โดยใช้ข้อมูลในการเข้าใจความต้องการของลูกค้าและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ประวัติธุรกิจเกี่ยวกับการบริการอาหารมากว่า 20 ปี

2. EXISTING DATA SOURCES

ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้เข้าใจว่าเรามีทรัพยากรที่จะใช้ในกระบวนการ Data Therapy

ตัวอย่าง: ข้อมูลการสั่งอาหารออนไลน์จากเว็บไซต์ของเรา, ข้อมูลการจองโต๊ะ, และข้อมูลการชำระเงิน ฐานข้อมูลลูกค้าที่เป็นสมาชิก

3. TEAMS & SKILLS

ทีมงานและทักษะที่จำเป็นที่ต้องกําหนดผู้นําทีมและกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในงานของแต่ละคน และคอยเช็คทักษะการทํางานของแต่ละคนว่าอยู่ในระดับ ควรเพิ่มทักษะในส่วนของผู้ที่ขาด

ตัวอย่าง: เรามีทีมสำหรับ Data Therapy ที่ประกอบด้วยนักวิเคราะห์ข้อมูล, นักพัฒนาซอฟต์แวร์, และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ทักษะที่จำเป็นรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล, การโปรแกรม, และความเข้าใจเรื่องอาหารและการบริการ เป็นต้น

4. PROBLEM

ปัญหาที่มีผลต่อธุรกิจ และปัญหาที่ต้องการแก้ไข

ตัวอย่าง: ลูกค้าไม่พึงพอใจในบริการการจัดส่งที่ช้าเกินไป ควรปรับปรุงกระบวนการการจัดส่ง เพื่อให้ถึงมือลูกค้าโดยที่สินค้าไม่เสียหายและใช้เวลาน้อยที่สุด

5. SOLUTION

วิธีการแก้ปัญหาที่ระบุไว้ในข้อที่ 4 

ตัวอย่าง: วิเคราะห์ข้อมูลการสั่งอาหารและแนวโน้มในเวลาการจัดส่งที่เหมาะสม โดยใช้ระบบจัดส่งแบบอัตโนมัติและสื่อสารกับลูกค้าเพิ่มขึ้นเพื่อลดความขัดแย้งและเพิ่มความพึงพอใจกับลูกค้า

6. COMMUNICATION CHANNELS

เลือกช่องทางที่จะใช้ในการประชาสัมพันธ์สำหรับองค์กร

ตัวอย่าง: ใช้ช่องทางโซเชียลมีเดีย เพื่อโปรโมทและสร้าง Engagement และใช้เว็บไซต์เผยแพร่บทความที่เป็นประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมาย

7. TOOLS

เลือกเครื่องมือที่จะใช้ในกระบวนการ Data Therapy เพื่อให้เข้าใจว่าคุณใช้อะไรและเพราะอะไร

ตัวอย่าง: ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่กำหนดเองและระบบจัดส่งแบบอัตโนมัติที่ทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือสำหรับความสะดวกของลูกค้า

8. KPI

ระบุตัวชี้วัดที่ใช้ในการวัดความสำเร็จของ Data Therapy และเพื่อปรับปรุงผลการใช้ข้อมูลในองค์กร

ตัวอย่าง: อัตราการส่งอาหารที่ตรงเวลา, อัตราความพึงพอใจของลูกค้า, และเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้น 20% ในระหว่างปีนี้

 

สรุป

องค์ประกอบของ Data Therapy Canvas ประกอบด้วย 8 ส่วน

ลองนําไปปรับใช้ในธุรกิจของทุกคนกันดูนะคะ

 

เรียนสอบถาม คอนเทนต์นี้ คุณชอบไหมคะ

ความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญกับเรา ขอบคุณนะคะ

Learn More

Recommended Topics

8 Checklists จัดการ Data ในมือ ที่ผู้บริหารควรรู้
ธุรกิจมีปัญหา ควรรักษาด้วย Data หรือไม่?