#Entrepreneur

E-Commerce Trend of 2017 : เมื่อเทรนด์ E-Commerce เปลี่ยน ธุรกิจของเราก็ต้องปรับตัวให้มากกว่าคำว่า “ทัน”

เป็นอีกประเด็นสำคัญ จากหนึ่งใน Instructor Team ของ DMA (Digital Marketing Academy) ของเรา ที่ฟังแล้วทำให้รู้สึกว่าปัจจุบันเทรนด์ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ธุรกิจที่อยู่รอดคือธุรกิจที่ปรับตัวทัน เราจึงหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาสัมภาษณ์คุณวี สืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์ (ผู้ก่อตั้ง สถาบัน V COMMERCE