Digital Marketing 101: 4 ขั้นตอนเข้าใจการตลาดดิจิทัลขั้นพื้นฐาน

digital-marketing-101:-4-steps-to-understand-basic-digital-marketing

การตลาดดิจิทัลจริงๆแล้ว คืออะไร? 

 

คือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ช่องทางออนไลน์ เพื่อเข้าถึงและเชื่อมต่อกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่โปรโมทแบรนด์และทําให้การตลาดบรรลุถึงเป้าหมายได้ ซึ่งขั้นตอนของการทําการตลาดดิจิทัลเกี่ยวข้องตั้งแต่การสร้างเว็บไซต์ไปจนถึงการสร้างโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย รวมถึงการสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจ

ช่องทางการตลาดดิจิทัลที่สําคัญมีอะไรบ้าง 

 

 • Website
  • เป็นศูนย์กลางของช่องทางออนไลน์ เป็นช่องทางในการสร้างตัวตนของแบรนด์และเป็นช่องทางสร้างโอกาสเปลี่ยนผู้ชมธรรมดาให้เป็นลูกค้า ซึ่งส่วนนี้ต้องคํานึงถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บไซต์ โดยการตรวจสอบว่าเว็บไซต์ใช้งานง่ายหรือไม่ ทั้งในเวอร์ชั่นบน desktop และเวอร์ชั่น mobile และปรับให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหา (SEO) รวมถีงการเช็ค website speed เพื่อคํานึงถึง experience การใช้งานของลูกค้าด้วย 
 • Search Engine Optimization (SEO)
  • เครื่องมือการค้นหา SEO เป็นตัวเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และคอนเทนต์ให้อยู่อันดับต้นๆ ในผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหา อีกทั้งยังช่วยเพิ่มจํานวนการเข้าชมเว็บไซต์ได้อีกด้วย 
 • Search Engine Marketing (SEM)
  • การตลาดผ่านเครื่องมือค้นหา SEM นั่นก็คือการโฆษณาแบบเสียค่าใช้จ่ายในเครื่องมือค้นหา เช่น Google, Bing เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้แบบรวดเร็วขึ้น
 • Social Media Marketing
  • การตลาดบนโซเชียลมีเดีย คือการมีส่วนร่วมกับผู้ชมบนแพลตฟอร์ม เช่น Facebook, Instagram, X เพื่อสร้างความสัมพันธ์และสร้างการรับรู้แบรนด์ให้กับลูกค้า 
 • Content Marketing
  • การตลาดผ่านเนื้อหา คือการสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณค่าและให้ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของบนความ โพสต์ วิดีโอ เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้หันมาสนใจสินค้าหรือบริการของแบรนด์มากขึ้น
 • Email Marketing
  • การตลาดผ่านอีเมล์ เป็นการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านข้อมูลฐาน database ที่แบรนด์มี สร้างและรักษาความสัมพันธ์โดยการส่งแคมเปญอีเมล์ให้ไปถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจเลยค่ะ 
 • Pay-Per-Click (PPC) Advertising
  • การโฆษณาแบบจ่ายต่อคลิก PPC เป็นการลงโฆษณาที่ตรงเป้าหมายบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดียต่างๆ ซึ่งเงินจะถูกตัดไปก็ต่อเมื่อมีคนคลิกเท่านั้น

 

นี่เป็นส่วนหนึ่งของช่องทางการตลาดที่เรายกตัวอย่างมาให้ทุกคนเห็นภาพและเข้าใจกันมากขึ้น

 

การตลาดดิจิทัล 101 โดยทั่วไปจะหมายถึง

แนวคิดพื้นฐานและหลักการของการตลาดดิจิทัล 

ประกอบด้วย

 • การทําความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Marketing
  • หากจะให้อธิบายถึงภาพรวมของ Digital Marketing 101 เราขออธิบายให้ทุกคนเข้าใจฉบับย่อ ซึ่งการตลาดดิจิทัลครอบคลุมความพยายามทางการตลาดทั้งหมดที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออินเตอร์เน็ต ซึ่งรวมถึงช่องทางต่างๆ เช่น โซเชียลมีเดีย อีเมล์ โปรแกรมการค้นหา เว็บไซต์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • กลุ่มเป้าหมาย
  • ต้องทําการระบุและทําความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ เป็นสิ่งสําคัญในการทําการตลาดดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 • Goals and KPIs
  • การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและระบุตัวบ่งชี้ของประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ซึ่งจะช่วยวัดความสําเร็จของแคมเปญการตลาดดิจิทัล เช่น การเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์ การสร้างโอกาสในการขาย การเพิ่มยอดขาย เป็นต้น 
 • Budgeting and ROI
  • การจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพในช่องทางการตลาดดิจิทัลต่างๆ และการวัดผลตอบแทนจากการลงทุน ROI เป็นสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพของการตลาดให้ไปถึงเป้าหมายสูงสุด 
 • เทรนด์และเทคโนโลยี
  • การอัพเดทเทรนด์และเทคโนโลยีในการประยุกต์ใช้กับการตลาดดิจิทัลอยู่เสมอ เช่น AI, Chatbot, Voice search เพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาด้วยเสียง มีส่วนช่วยให้แบรนด์ได้เปรียนในการเเข่งขัน
 • การปฏิบัติตามกฏระเบียบและจริยธรรม
  • เรื่องนี้ยังคงเป็นสิ่งที่ยึดมั่นในมาตรฐานทางกฏหมายและจริยธรรมในการตลาดดิจิทัล รวมถึงกฏระเบียบด้านความเป็นส่วนตัว เช่น PDPA ที่ประเทศเราใช้ ก็ยังคงเป็นสิ่งสําคัญที่สร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าใน

กรณีศึกษาของแบรนด์ที่ประสบความสําเร็จในการทํา Digital Marketing

 

กรณีศึกษาที่โดดเด่นอย่างหนึ่งในการตลาดดิจิทัลคือ “Dove Real Beauty Campaign” โดย Dove ซึ่งเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลส่วนบุคคล ทั้งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย เส้นผม ซึ่งบริษัท Unilever เป็นเจ้าของ 

แคมเปญนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อท้าทายทัศนคติแบบเหมารวมด้านความงามและเฉลิมฉลองความงามตามธรรมชาติของผู้หญิงทุกรูปแบบ ทุกวัย

 

ภาพรวมโดยย่อของแคมเปญที่ Dove สร้าง

 • วัตถุประสงค์ของแคมเปญ:
  • Dove มุ่งเป้าที่จะกำหนดมาตรฐานความงามใหม่ และส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเองในหมู่ผู้หญิงโดยการนำเสนอภาพถ่ายของผู้หญิงที่หลากหลายซึ่งเกิดขึ้นจริงและยังไม่ได้ปรับแต่งในแคมเปญโฆษณาของพวกเขา
 • กลยุทธ์:
  • Dove ใช้ประโยชน์จากช่องทางดิจิทัลต่างๆ รวมถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Twitter และ YouTube เพื่อแบ่งปันข้อความแห่งความงามที่แท้จริง แคมเปญนี้สนับสนุนให้ผู้หญิงแบ่งปันเรื่องราวและประสบการณ์ของตนเองโดยใช้แฮชแท็ก #RealBeauty
 • Execution:
  • Dove ได้ผลิตซีรีส์วิดีโอ โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และเนื้อหาออนไลน์เชิงโต้ตอบที่เน้นเรื่องราวและการเดินทางของผู้หญิงจริงๆ พวกเขายังเปิดตัวเว็บไซต์สำหรับแคมเปญโดยเฉพาะ ซึ่งผู้เข้าชมสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการริเริ่มนี้ และแบ่งปันเรื่องราวของตนเองได้
 • ผลลัพธ์ของแคมเปญ:
  • แคมเปญ Dove Real Beauty ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางถึงข้อความเชิงบวกและความน่าเชื่อถือ สร้างความฮือฮาอย่างมากบนโซเชียลมีเดีย โดยมีผู้คนหลายล้านคนมีส่วนร่วมกับแคมเปญออนไลน์ แคมเปญนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ Dove แต่ยังมีส่วนทำให้เกิดการสนทนาในวงกว้างเกี่ยวกับมาตรฐานความงามในสังคมอีกด้วย

 

กรณีศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าแคมเปญการตลาดดิจิทัลสามารถกระตุ้นการรับรู้ถึงแบรนด์ การมีส่วนร่วม และความรู้สึกเชิงบวกได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร โดยมุ่งเน้นไปที่ความถูกต้องและการเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน

 

บทสรุป 

การตลาดดิจิทัลเป็นสิ่งที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา Digital Marketing 101 นี้เป็นการทําความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดและเทคนิคสําคัญที่จําเป็นต่อการทําการตลาดดิจิทัล การเรียนรู้เพิ่มและสร้างประสบการณ์จริงใหม่ๆ ถือเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล

อยากเข้าใจและวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลได้อย่างเชี่ยวชาญและนําไปปรับใช้ในธุรกิจได้จริง ลงเรียนคอร์ส Digital Marketing Strategy รุ่นที่ 32

เรียนสอบถาม คอนเทนต์นี้ คุณชอบไหมคะ

ความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญกับเรา ขอบคุณนะคะ

Learn More

Recommended Topics

5 แนวทางที่นักการตลาดควรเริ่มใช้ Generative AI ได้แล้วตั้งแต่วันนี้
Global SEO Strategy Update 2024 กลยุทธ์ SEO ระดับโลก ฉบับปี 2024