• The Learner •

ใช้ดิจิทัลบันดาลใจ ไร้ขีดจำกัดในการ "เรียนรู้"

STEPS Academy ขอแนะนำให้รู้จักกับหนึ่งในผู้ที่ไม่เคยหยุดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะความรู้อย่างต่อเนื่อง ผู้ที่ไม่เคยมีคำว่าเป็นไปไม่ได้ในการพัฒนาตัวเอง ติดตามเทคนิค เคล็ดลับความรู้ ไปพร้อมกับคุณ ‘นีน่า วสันต์ศิริกุล’ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (Cluster Director of Operations) ธุรกิจโรงแรม The Salil Hospitality

EP 07: ใช้ดิจิทัลบันดาลใจ ไร้ขีดจำกัดในการ "เรียนรู้"
Play Video