หลักสูตร Digital Campaign Planning

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณสามารถทำ Campaign Planning ได้สอดคล้องกับงบประมาณและเป้าหมายขององค์กร ผ่านช่องทางดิจิทัล เพื่อนำไปใช้ประกอบการวางแผนกลยุทธ์สื่อการตลาดฝั่งดิจิทัล เพื่อการสื่อสารและการทำงานร่วมกับทีมสำหรับสายงานดิจิทัลได้จริงมากขึ้น โดย

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

Online Marketers

นักการตลาด หรือนักวางแผนกลยุทธ์ในสายดิจิทัล

Offline Marketers

นักการตลาดฝั่งออฟไลน ที่ได้มาดูแลทางฝั่งดิจิทัล

Leaders

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่ต้องวางแผน บริหารงานและสื่อสารฝั่งดิจิทัลทั้งภายในองค์กร และหน่วยงานภายนอก

Entrepreneurs

เจ้าของธุรกิจที่มีทีมดิจิทัลเป็นของตัวเอง และเล็งเห็นว่าการทำการตลาดบนโลกดิจิทัลสำคัญ อยากมีแผนงานเพื่อให้ลูกทีมเข้าใจ และเดินได้ถูกทาง

Why We Create This Course?

แผนกลยุทธ์เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญในการเดินทางของธุรกิจเพื่อประกอบให้ธุรกิจของเราสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่ทางบริษัท และองค์กรตั้งหวังไว้ การวางแผน จึงเป็นเรื่องสำคัญที่บุคลากรในสายงานฝั่งการตลาดไม่ว่าจะช่องทางใดก็ตามจะต้องเข้าใจ เชี่ยวชาญ พลิกแพลง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของธุรกิจ

และสำหรับในยุคดิจิทัลการวางแผนโครงงานทางฝั่งการตลาดหรือที่เราเรียกว่า Digital Campaign Planning เป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่า ช่องทาง คอนเทนต์ หรือการเลือกใช้ผู้ทรงอิทธิพล เพราะการเปลี่ยนแปลงของความสนใจและพฤติกรรมของผู้บริโภค เปลี่ยนไปได้ตลอดเวลา สิทธิการเลือกชมสื่อ และสิทธิการเลือกความสนใจในการบริโภคจึงตกเป็นของผู้บริโภคอย่างเห็นได้ชัด

ในฐานะ นักการตลาดและผู้นำเสนอสื่อจึงจำเป็นต้องนำเสนอสื่อสร้างสรรค์ ที่แปลกใหม่ เป็นประโยชน์ และยังคงกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีความสัมพันธ์เชิงบวก และกลับมาซื้อสินค้าของแบรนด์ซ้ำให้ถี่ขึ้นเรื่อยๆ มากกว่าการตลาดยุคก่อน เพราะฉะนั้นแล้ว Digital Campaign Planning เปรียบเสมือแผนภาพ ที่นักการตลาดทุกท่านในยุคดิจิทัลต้องมีอยู่ในจิตวิญญาณอยู่เสมอ

แต่การเริ่มต้นการเป็นนักการตลาดที่จะสามารถวางแผนกลยุทธ์ ให้เหมาะสมกับงบประมาณของบริษัทและยังตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ร่วมถึงสร้างผลกำไรให้กับองค์กรแล้ว อาจไม่ใช่เรื่องง่ายของทั้งนักการตลาดมือใหม่ และนักการตลาดจากฝั่งออฟไลน์ แต่กลับเป็นเรื่องท้าทาย ที่เราจะทำให้ท่านสนุก จดจำและนำไปใช้ได้จริง

Course Outline

ภายใน 1 วันนี้คุณจะได้เรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ ของการวางแผนแคมเปญการตลาดออนไลน์ อย่างเต็มที่ โดยมีเนื้อหารายละเอียดดังต่อไปนี้

1. Goals & Objectives Setting

การตั้งเป้าหมายให้สอดคล้องกับโจทย์ที่ได้มาจากธุรกิจ ไม่ได้เป็นเพียงการตั้งเป้าหมายจากจินตนาการของนักการตลาดเพียงอย่างเดียว

ในหลักสูตร Digital Campaign Planning ท่านจะได้เรียนรู้การตั้งเป้าหมาย จุดประสงค์ จากข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ การคำนวณ เป้าหมายให้สอดคล้องกับงบประมาณ ช่วงเวลา วิสัยทัศน์ แบรนด์ของธุรกิจ และ สามารถทำให้คนที่จะเป็นคนปฏิบัติตามแผนของท่านทำได้จริง เกิดผลลัพธ์ได้จริง

2. Situational Analysis Process

  • Industry Analysis
  • Competition Analysis
  • Market Analysis
  • Transform Data into Useful Information

การวางแผนที่ดี จะขาดกระบวนการวิเคราะห์ไปไม่ได้เลย หนึ่งในประเภทของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ คือการพัฒนาจากกระบวนการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียจากสิ่งที่เคยมีมา สิ่งที่ขาดหายไป จากอุตสาหกรรมและสิ่งที่คู่แข่งอาจจะยังไม่เคยนำเสนอ หรืออาจจะเคยนำเสนอ แต่ยังสามารถพัฒนาได้ ในหัวข้อนี้ท่านจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการวิเคราะห์สถานการณ์ของอุตสาหกรรม คู่แข่ง และตลาด ผ่าน Framework ในเชิงทฤษฎี และการวิเคราะห์ผ่านการลงมือปฎิบัติโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์บนโลกดิจิทัล

รวมถึงการนำรายละเอียดที่ได้จากการวิเคราะห์เปลี่ยนเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการวางแผน

3. Define Target Audience & Target Buyers Through Online

วิเคราะห์ ค้นหา ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผ่านกระบวนการที่ไม่ใช่เพียง การวิเคราะห์ Profile จากสมมติฐานของทีม แต่เราจะมีการวิเคราะห์ผ่าน Framework การใช้เครื่องมือบนโลกดิจิทัล เพื่อค้นหา Insight จาก Online Data เพื่อนำไปสร้างสรรค์คอนเทนต์ การเลือกช่องทางถูกตา ถูกใจ ถูกเวลากลุ่มเป้าหมายในโลกออนไลน์มากขึ้น

4. Creatives & Messaging Creation

ขั้นตอนการคิด สร้างสรรค์ไอเดียคอนเทนต์ และ สื่อประกอบ ให้โดนใจกลุ่มตลาด แตกต่างจากคู่แข่ง และแปลกใหม่ในอุตสาหกรรม

5. Channel Selection, Management, Plans, Budget Calculation

การเลือกใช้ บริหารจัดการช่องทางตามงบประมาณ วิธีการคำนวณงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องเป้าหมายของธุรกิจ ในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงานเพื่อผลลัพธ์ให้มากที่สุด

6. Case Studies

กรณีศึกษาทั้งสำเร็จ และล้มเหลว เพื่อเป็นต้นแบบเมื่อนำแผนไปลงมือปฏิบัติ และเพื่อเป็นไอเดียในการทำ Campaign Planning หลังจากจบหลักสูตรไปแล้ว

7. Tracking & Monitoring

กระบวนการติดตามผล อ่านข้อมูล ผลลัพธ์ของแต่ละช่องทางบนโลกดิจิทัล ทำความเข้าใจและวิเคราะห์เพื่อนำไปต่อยอดได้จริง

Course Speaker

เรียนรู้จริง จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในสายงานการวางแผนแคมเปญการตลาดออนไลน์ Digital Marketing อันดับต้นๆ หาตัวจับยาก ในประเทศไทย

คุณอมรารัตน์ เอี้ยวอักษร

คุณอมรารัตน์ เอี้ยวอักษร

Digital Media Director and Co-Founder of Kray BKK

Course Questions

รวบรวมข้อสงสัย คำถามที่ถูกถามบ่อย หรือถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้นะคะ

หลังจากเรียนจบ STEPS Academy มีใบประกาศนียบัตรประจำหลักสูตรออกให้กับทุกท่านที่เรียนนะคะ

สามารถลงเรียนได้ โดย Program Consult(ผู้ให้คำปรึกษาหลักสูตร) ของเราจะโทรศัพท์สัมภาษณ์ผู้ที่ทำการสำรองที่นั่งเรียนเข้ามา ว่ามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สามารถลงเรียนร่วมกับเพื่อนๆ ในชั้นได้

หลักสูตรสอนเป็นภาษาไทยค่ะ

เป็นคอร์สสอนสดค่ะ

เรียน 09.00 – 16.00 ค่ะ

มีที่จอดรถค่ะ หรือจะเดินทางด้วย BTS ก็สะดวกดีนะคะ สถานที่เรียนอยู่ใกล้ BTS ค่ะ

เพื่อที่วิทยากรสามารถเข้าหาผู้เข้าอบรมได้อย่างทั่วถึง ในแต่ละรุ่นจะรับอยู่ที่ประมาณ 30-40 ท่านค่ะ

ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับคำปรึกษาได้เลยคะ ทาง Program Consult จะพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้นะคะ

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อติดต่อสอบถาม และสำรองที่นั่งในรุ่นถัดไปได้ค่ะ

สามารถติดต่อผ่านทางฟอร์ม Corporate Training ได้เลยนะคะ

1. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (รายละเอียดบัญชี และการส่งหลักฐานการโอนเงินสามารถเข้าไปดูได้ตาม link นี้นะคะ Payment Details)
2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ สำหรับชำระผ่าน บัตรเครดิต และช่องทางอื่นๆ ค่ะ

Digital Campaign Planning Certification
เรียนรู้พร้อมพัฒนาทักษะ การวางแผนแคมเปญการตลาดออนไลน์ ไปกับเรา
หลักสูตรเรียน Digital Campaign Planning พร้อมเปิดรับผู้ที่ต้องการก้าวกระโดด และพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ของการวางแผนแคมเปญการตลาดออนไลน์ Digital Marketing เพื่อนำไปใช้ในหน้าที่การงานและบริษัทของท่าน

ยังไม่เปิดรับนะคะ

STEPS Training

รายละเอียด

หลักสูตรDigital Campaign Planning
ระยะเวลา1 วัน, 09:00 – 16:00 น.
วันที่วันพุธ 1 เมษายน 2563
สถานที่To be confirmed, nearby BTS Station
ราคา6,900 บาท (รวม VAT และ มีอาหารว่าง อาหารกลางวัน)

หมายเหตุ: หลังจาก “สำรองที่นั่งเรียน” เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 8 ชั่วโมงค่ะ

Just 3 Simple Steps To Register

ขั้นตอนการสมัครเรียน ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร Digital Campaign Planning นี้

Course Registration STEP #1

Reserve Your Seat

ผู้สนใจทำการสำรองที่นั่งเรียนผ่านทางเว็บไซต์ (สำรองที่นั่ง »)

Course Registration STEP #2

Take An Interview

Program Consult(ผู้ให้คำปรึกษาหลักสูตร) โทรสัมภาษณ์ผู้ที่ทำการสำรองที่นั่งเข้ามา ว่ามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สามารถลงเรียนได้

Course Registration STEP #3

Confirm Your Seat

ผู้สมัครเรียนทำการคอนเฟิร์มที่นั่งเรียนกับ Program Consult หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงิน

คุณอาจไม่แน่ใจว่าหลักสูตรฯ นี้เหมาะกับคุณหรือเปล่า?

เราให้คำปรึกษาหลักสูตรฟรี! ว่า ณ เวลานี้คุณมีความเหมาะสมที่จะลงเรียนในหลักสูตรใดของเรา ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณ การพัฒนาของคุณ หรือหน้าที่การงานของคุณ ก้าวหน้าก้าวไกลมากที่สุด คุณสามารถติดต่อเข้ามาผ่านปุ่มด้านล่างนี้ได้นะคะ เราพร้อมที่จะไขข้อสงสัย พร้อมให้คำปรึกษาและมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆ ที่เหมาะสมให้กับคุณค่ะ

Have Any Questions?

หากมีคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรฯ สามารถติดต่อสอบถามผ่านทางช่องทางต่างๆ ตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ

People Also Trained

ผู้เรียนที่เคยลงเรียนในหลักสูตรฯ นี้แล้ว ยังได้ลงเรียนในหลักสูตรอื่น ๆ อย่างน้อยหนึ่งหลักสูตรด้านล่างนี้

หลักสูตรเรียน Digital Marketing

เรียน Digital Marketing

พัฒนาความรู้ด้าน ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง การตลาดออนไลน์

หลักสูตร Data Analytics for Digital Campaign

เรียน วิเคราะห์ วัดผล Digital Marketing

พัฒนาทักษะ การวิเคราะห์ การวัดผล ในแคมเปญ การตลาดออนไลน์

หลักสูตร Digital Content Marketing

เรียน Content Marketing

เพิ่มพูนความรู้ เรียนรู้กลยุทธ์ พัฒนาทักษะ Content Marketing