#Customer

สิ่งที่สำคัญกว่าจำนวนไลค์ คือ ข้อมูลของลูกค้า

อีกไม่กี่วันเราก็จะเดินทางไปสู่อีกก้าวสำหรับปี 2017 ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาในประเทศไทยเราเริ่มให้ความสำคัญกับ Digital Marketing มากขึ้น ผู้ประกอบการ เริ่มหันมาสนใจมากขึ้น

3 STEPS ในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ที่นักการตลาดและผู้ประกอบการ ควรรู้

เคยรู้สึกมั้ยครับว่าการจ่ายเงินไปกับการโฆษณาหลายต่อหลายครั้งดูเหมือนจะไม่คุ้มต่อการลงทุนเอาเสียเลย ไม่ได้มียอดขายกลับมาเท่าที่ควร หรือ ทำแคมเปญขึ้นมาแล้วไม่โดนไม่ปัง หรือ อยากสื่อสารไปหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราจริงๆ แต่ไม่รู้ว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายเหล่านั้นอยู่กันที่ไหน

Customer Journey สิ่งสำคัญที่นักการตลาดและผู้ประกอบการต้องรู้ !!

หลายคนคงอาจจะรู้จักกับคำนี้มาบ้างแล้ว แต่ก็มีหลายคนที่ยังไม่รู้จัก วันนี้ทีมคอนเทนต์ของ STEPS จะมาเล่าให้ฟังว่า Customer Journey คืออะไร และสำคัญอย่างไรในการทำการตลาดยุคดิจิตอล

6 ขั้นตอนการตลาดออนไลน์ การเปลี่ยนจากคนแปลกหน้าไปเป็นลูกค้าตลอดกาล

6 ขั้นตอนการตลาดออนไลน์ การเปลี่ยนจากคนแปลกหน้าไปเป็นลูกค้าตลอดกาล

ข้อดีของการใช้การตลาดออนไลน์คือความสามารถในการ ‘สร้างการรับรู้’ โดยใช้งบประมาณในการเริ่มต้นที่ต่ำ และสามารถวัดผลได้เร็วและสะดวกกว่าสื่อ Traditional media ส่วนข้อเสียคือ บนโลกออนไลน์มีสื่ออยู่เป็นจำนวนมากกว่า และต่างแข่งขันกันอย่างรุนแรงเพื่อให้เสียงของตนเข้าถึงการรับรู้ของผู้มุ่งหวัง

8 เทคนิคสร้างฐานรายชื่อ ‘ว่าที่ลูกค้า’ ให้กลับมาซื้อจากแบรนด์ของคุณ

8 เทคนิคสร้างฐานรายชื่อ ‘ว่าที่ลูกค้า’ ให้กลับมาซื้อจากแบรนด์ของคุณ

การสร้างฐานรายชื่อกลุ่มผู้มุ่งหวังที่จะกลายมาเป็นลูกค้าของเราในอนาคตนั้น สำหรับนักการตลาดออนไลน์แล้ว ฐานรายชื่อเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนบ่อเงินบ่อทองก็ไม่ปาน เพราะหากมีกระบวนการและกลยุทธ์ที่เหมาะสม จะสามารถเปลี่ยนฐานรายชื่อเหล่านี้กลายมาเป็นลูกค้าได้ในที่สุด โดยการทำลักษณะดังกล่าวนั้นจะเรียกว่า Lead Generation

เคล็ดลับ 3 STEPS ในการเก็บ Database ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ที่ไม่ควรพลาด !!

เคล็ดลับ 3 STEPS ในการเก็บ Data Base ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ที่ไม่ควรพลาด !!

จากบทความที่แล้ว เราได้พูดถึง ความสำคัญของข้อมูลลูกค้า หรือที่เรียกว่า Data Base กันไปแล้ว วันนี้ทีมคอนเทนท์ของ STEPS จะมาเล่าต่อให้ฟังถึงวิธีการเก็บ Data Base ของลูกค้ากันต่อนะครับ เรามาเริ่มกันได้เลย