SEO 101: การทำ SEO เพื่อพัฒนา Content Marketing

SEO 101: การทำ SEO เพื่อพัฒนา Content Marketing

 

Marketing Technology หรือ MarTech เป็นส่วนหนึ่งของ Digital Transformation หมายความว่า แบรนด์สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจให้ดีขึ้นได้ โดยสร้างความสะดวกให้กับนักการตลาด เมื่อมีการทำการตลาดแบบอัตโนมัติ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนี้จะช่วยให้การทำการตลาดยุคใหม่ สามารถขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยการทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างประสบการณ์ในการซื้อขาย รวมทั้งการรักษาความสัมพันธ์ระยะยาว อีกทั้ง MarTech ยังเป็นข้อได้เปรียบทางธุรกิจที่สามารถสร้างจุดแข็งให้กับแบรนด์ได้อีกด้วย
นอกจากที่ผู้เขียนได้เกริ่นไปแล้วนั้น การพัฒฒนา SEO เพื่อสร้างคอนเทนต์ให้ตอบโจทย์ผู้อ่านยังสามารถใช้ MarTech ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อต่อยอดธุรกิจได้อีกช่องทางหนึ่ง

โดยในวันนี้คุณเอมมี่ ผู้ก่อตั้ง STEPS ACADEMY จะมาร่วมพูดคุยกับคุณบอล จิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์
ผู้ก่อตั้ง Facebook Group : Marketing Tech Thailand แขกรับเชิญพิเศษ ที่จะมาอธิบาย และร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำคอนเทนต์การตลาดด้วยเทคนิค SEO ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลทัลกันค่ะ

คำถามจากคุณเอมมี่:

Marketing Technology คืออะไร และเกี่ยวข้องกับการทำการตลาดอย่างไร

 

ปัจจุบัน นักการตลาดได้พัฒนากลยุทธ์การตลาดด้วยการใช้เครื่องมือที่เข้ามาวิเคราะห์ข้อมูลหลังบ้าน อย่าง Google analytics, Google Search Console และ เครื่องมือ Insights บน Facebook ในการวัดผล และนำมาต่อยอดในการทำแคมเปญโฆษณาในอนาคต ซึ่งมีเครื่องมือทางการตลาดเพิ่มขึ้น

คุณบอล: ความจริงแล้ว การทำ Marketing Technology ไม่ใช่ของใหม่ เมื่อเราย้อนกลับไปเมื่อ 10 – 20 ปีก่อนหน้านี้ การทำ Marketing Technology คือการเก็บข้อมูล (Database) การทำรายงานโดยใช้เครื่องมือ Business Intelligence เพื่อตรวจสอบยอดขาย และการทำะบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) หรือหากธุรกิจไหนที่ต้องการทำการตลาดแบบจริงจัง ก็อาจจะต้องปรึกษาบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบเพื่อทำ Digital Product

ซึ่งในปัจจุบัน นักการตลาดได้พัฒนากลยุทธ์การตลาดด้วยการใช้เครื่องมือที่เข้ามาวิเคราะห์ข้อมูลหลังบ้าน อย่าง Google analytics, Google Search Console และ เครื่องมือ Insights บน Facebook ในการวัดผล และนำมาต่อยอดในการทำแคมเปญโฆษณาในอนาคต ซึ่งมีเครื่องมือทางการตลาดเพิ่มขึ้น และเจาะลึกไปได้หลายแขนง ทั้งในเชิงคุณภาพที่ลึกขึ้น และเชิงปริมาณ เพื่อตอบโจทย์การตลาด โดยที่บริษัท Startup ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาบริษัทเอเจนซี่ หรือผู้เชี่ยวชาญก็สามารถนำเครื่องมือดิจิทัลมาใช้ได้เลย

เช่น หากนักการตลาดต้องการใช้ผ่านระบบ Cloud ก็ไม่จำเป็นต้องซื้อเซิร์ฟเวอร์มาไว้ที่บริษัท และต้องติดตั้งเอง แต่ในปัจจุบัน เครื่องมือหลายอย่างมาในรูปแบบของโปรแกรม และเราจ่ายค่า Subscription แบบรายเดือน หรือรายปีก็ได้ แล้วแต่ความต้องการของเราละโปรแกรมบางอย่างก็เปิดให้ใช้กันแบบฟรี ๆ

 

Google Data Studio

ภาพจาก https://www.section.io

อย่าง Google Data Studio (เครื่องมือที่สามารถรวบรวมข้อมูลจากช่องทางต่าง ๆ มาประมวลผล และแสดงผลลัพฑ์เอาไว้ในหน้า Report รวมเป็นชุดเดียว) ซึ่งภาพตัวอย่างจากด้านบนเป็นหน้าตา Dashboard ที่ประมวลผลลัพธ์เอาไว้ให้ผู้ใช้

นอกจากนี้ Marketing Technology ในปี 2021 มาในรูปแบบ Mainstream ในบางแขนง เช่น การใช้เทคโนโลยีเพื่อทำ Data Visualization และ การทำ SEO

 

คำถามจากคุณเอมมี่:

Marketing เกี่ยวข้องกับการใช้ Data ด้วยหรือไม่

 

Marketing Technology จะไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของ Digital เพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของการใช้ Data

 

คุณบอล: ในเชิงกระบวนการทำงาน ความสร้างสรรค์และการสร้างแบรนด์ ยังคงต้องใช้ “คน” ในการทำงานอยู่ ในการสร้างเรื่องราว และความสร้างสรรค์ แต่ในแง่ของกระบวนการระหว่างการทำงาน การใช้ Data เข้ามาช่วยวิเคราะห์การตลาดจะมีความละเอียดมากกว่ามนุษย์ ซึ่ง Data สามารถช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าเพื่อทำการ Personalization เพื่อทำคอนเทนต์ให้ตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการต่างกัน และการทำ Optimization เพื่อทำ A/B Testing เพื่อทำคอนเทนต์ให้ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด ในจุดนี้การใช้ Data สามารถเข้ามาช่วยมนุษย์ในการวิเคราะห์ได้มีประสิทธิภาพมากกว่า

 

คำถามจากคุณเอมมี่:

การทำ SEO มีความสำคัญอย่างไรต่อการทำ Content Marketing

 

คุณบอล: คอนเทนต์เปรียบได้กับแกนหลักในการทำการตลาดออนไลน์ เนื่องจากคอนเทนต์จะเป็นจุดนำเสนอให้กับแคมเปญโฆษณา เป็นการสื่อสารบนช่องทางโซเชียลมีเดีย เป็นบทความที่ให้ความรู้บนเว็บไซต์ และไม่ว่าการทำการตลาดของคุณจะมีเป้าหมายเป็นแบบใดก็ตาม การคำนึงถึง SEO หรือ Search Engine Opimization เพื่อค้นหาเว็บไซต์ และสิ่งต่าง ๆ ทั่วโลก ก็ยังคงใช้ Google เป็นหลักอยู่ และมีแนวโน้มมากขึ้น สังเกตุได้จากช่วงการระบาดของโรค Covid-19 และการกักตัวอยู่บ้าน

ดังนั้นการทำคอนเทนต์โดยการคำนึงถึงหลัก SEO จึงยังคงเป็นเรื่องสำคัญที่ใช้ในการหาข้อมูล ซึ่งหากแบรนด์ และสินค้าของเราสามารถค้นหาเจอเมื่อมีการค้นหาบน Google แล้วนั้นก็ยิ่งมีโอกาสที่สินค้าของเราจะกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้น และยอดขายก็เพิ่มขึ้นด้วย

 

คำถามจากคุณเอมมี่:

คำแนะนำหรือเทคนิคในการทำ SEO เพื่อสร้างคอนเทนต์ให้ตอบโจทย์

คุณบอล: เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีผลให้การค้นหาผ่านเว็บไซต์สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แน่นอนว่าการทำ SEO ย่อมมีผลต่อการทำให้คอนเทนต์ติดหน้าแรกบนเมื่อมีการค้นหาผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งนักการตลาดควรทำความเข้าใจก่อนเป็นอันดับแรกว่า SEO มีผลต่อการทำ Organic Search และ Organic Content หมายความว่า การสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ต่อผู้อ่านมีผลต่อการทำ SEO ซึ่งแตกต่างจากการทำ คอนเทนต์ที่มีการจ่ายค่าโฆษณา (Paid Ads) นอกจากนี้การทำ SEO มีผลต่อการทำคอนเทนต์ทั้งในรูปแบบของบล็อก รูปภาพ และวิดีโอ

 

ตัวอย่างการทำคอนเทนต์จาก Neil Patel ที่มีการทำคอนเทนต์ทั้งในรูปแบบวิดีโอ และบล็อกผ่านช่องทางเว็บไซต์ และ YouTube

ดังนั้น การทำคอนเทนต์ให้มีคุณภาพจะต้องมีเทคนิคต่าง ๆ เพื่อทำให้คอนเทนต์ของเราติดอันดับต้น ๆ ของการค้นหาบน Google ให้ได้ ซึ่ง Google เองจะมีอัลกอริทึมในการประมวลผล (SEO Score) เพื่อให้คะแนนตอนเทนต์เรา ซึ่งอย่าลืมว่า แบรนด์ของคุณจะต้องแข่งขันกับแบรนด์อื่น ๆ เช่นกัน เพราะฉะนั้น

  • การสร้างหัวข้อที่มี Keyword
  • ความสดใหม่ของเนื้อหา
  • ความเร็วในการอัปโหลดรูปภาพบนคอนเทนต์
  • ความเร็วในการดาวน์โหลด บนเว็บไซต์
  • การคำนึงถึง Mobile Friendly หรือการใช้งานผ่านมือถือ

ทุกอย่างนี้ล้วนมีผลต่อการจัดลำดับเนื้อหาบนเว็บไซต์ ซึ่งเป็นหนึ่งในช่วงทางที่แบรนด์จะสามารถเข้าหาลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

 

คำถามจากคุณเอมมี่:

5 ทักษะการทำ SEO ยังคงมีผลต่อการทำ Content Marketing หรือไม่

 

ทักษะการทำ SEO มีผลต่อการทำ Content Marketing

คุณบอล: หากพูดกันแบบภาพรวม เราก็ยังคงใช้ Google เพื่อหาข้อมูลที่เราต้องการกันอยู่ใช่ไหมครับ ซึ่งคงปฏิเสธไม่ได้ว่า เทคนิคการทำ SEO จะยังคงอยู่กับเราไปอย่างน้อย 5 ปี ดังนั้น นักการตลาดควรจะศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ และพัฒนาทักษะในการทำ SEO เพื่อต่อยอดคอนเทนต์ รวมทั้งการนำ Data เข้ามาปรับใช้ในการทำคอนเทนต์เพื่อสร้างแบรนด์ และสร้างยอดขายให้เติบโตทั้งบนเว็บไซต์ และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย

คุณเอมมี่: ขอสรุปจากคุณบอลอีกทีก็คือ SEO มีส่วนช่วยให้คอนเทนต์ของเราถูกค้นเจอได้ง่ายขึ้นบน Google และยังสามารถเพิ่มโอกาสให้การเดินทางของลูกค้า (Customer Journey) ขยับมาเป็นลูกค้าประจำของเราได้ ซึ่งสุดท้ายจะนำผลลัพธ์ไปสู่การขายของ และยอด Conversion

 

บทสรุป:

SEO สามารถสร้างผลลัพธ์ในเชิงบวกให้กับการทำการตลาดออนไลน์ได้ ด้วยการใช้เครื่องมือทางการตลาด หรือ Marketing Technology ในการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า และสร้างคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ได้อย่างที่กลุ่มเป้าหมายต้องการในปัจจุบัน เช่น การวิเคราะห์ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมบนหน้าเว็บไซต์ว่าใช้เวลานานเท่าไหร่ คอนเทนต์ไหนที่ผู้อ่านให้น่าสนใจในช่วงนี้ และสามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาดให้คมขึ้นในอนาคต

 

เรียนสอบถาม คอนเทนต์นี้ คุณชอบไหมคะ

ความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญกับเรา ขอบคุณนะคะ

Learn More

8 เทรนด์การแต่งภาพบน Instagram ง่าย ๆ แต่ได้ Engagement สูง
"รวบรวมผลงานนักวาดภาพประกอบ 20 ท่าน" จาก Offset และ Shutterstock ที่น่าติดตามปี 2021