เลือกใช้กราฟอย่างไรให้เหมาะสมกับงาน Data Visualization Bar Chart vs Pie Chart

choose the right graph for data visualization work bar chart vs pie chart

ในยุคที่ข้อมูลมีบทบาทสำคัญต่อการทำธุรกิจ นักการตลาดจึงจำเป็นต้องใช้ Data Visualization เพื่อนำเสนอข้อมูลต่างๆ ให้กับลูกค้าหรือแม้แต่ในองค์กรก็จําเป็นต้องมีการนําเสนอข้อมูลในที่ประชุมให้กับผู้บริหาร ซึ่งกราฟเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มักถูกนำมาใช้ในงาน Data Visualization อยู่เสมอ 

การเลือกกราฟที่เหมาะสมกับข้อมูลที่ต้องการนำเสนออาจเป็นเรื่องยากและเห็นถึงข้อแตกต่างของแต่ละประเภทของกราฟได้ไม่ชัดเจน 

วันนี้ STEPS จะมาแนะนำ

ความแตกต่างระหว่าง Bar Chart และ Pie Chart ซึ่งเป็นกราฟที่นิยมใช้กันมากที่สุด

Bar Chart คือกราฟแท่ง 

มีลักษณะเป็นแท่งแนวตั้งหรือแนวนอน แต่ละแท่งจะแสดงค่าของข้อมูลหนึ่งชุด โดยสามารถเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกันได้หลายชุด เหมาะสำหรับการเปรียบเทียบข้อมูลตัวเลข เช่น ยอดขาย ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ เป็นต้น

Pie Chart คือกราฟวงกลม 

แต่ละส่วนในวงกลมจะแสดงสัดส่วนของข้อมูลหนึ่งชุด โดยสามารถเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกันได้หลายชุด เหมาะสำหรับการนำเสนอข้อมูลในสัดส่วน เช่น มาร์เก็ตแชร์ ยอดขายสินค้าแต่ละประเภท

bar chart vs pie chart comparison table

การเลือกกราฟที่เหมาะสมกับงาน Data Visualization นั้นมีความสำคัญ เพราะจะช่วยให้ผู้รับข้อมูลสามารถเข้าใจข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลได้ง่ายขึ้น 

นักการตลาดควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกราฟแต่ละประเภทอย่างละเอียด เพื่อให้สามารถเลือกกราฟที่เหมาะสมกับข้อมูลที่ต้องการนำเสนอได้

เรียนรู้เกี่ยวกับการทํา Data Visualization กับ คอร์ส Data Analytics for Marketing Management ปี 2024

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ สมัครและชําระเงินภายในเดือนพย.

รับราคาคอร์สพิเศษ 59,900 บาททันที จากราคาปกติ 65,000 บาท

ดูรายละเอียดต่อได้ที่ bit.ly/3RaSbsK 

เรียนสอบถาม คอนเทนต์นี้ คุณชอบไหมคะ

ความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญกับเรา ขอบคุณนะคะ

Learn More

Recommended Topics

3 ความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) ในการตัดสินใจในแง่มุมของการตลาด
5 สูตรลับใช้ Data ที่มียังไงให้ธุรกิจยั่งยืน