หลักสูตร Ads Optimization 101 (For Management)
Play Video

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 ผู้บริหาร หรือผู้จัดการในระดับองค์กร ที่ต้องรับผิดชอบในการวางแผนการซื้อโฆษณาบนโลกออนไลน์ทั้ง Facebook Ads, Google Ads, YouTube Ads และอยากพัฒนาทั้งเรื่องแนวทาง การจัดการงบประมาณ การอ่านค่าวิเคราะห์ผลการทำการตลาด ไปจนถึงการสื่อสารภายในทีมและ Agency ให้เห็นภาพการทำการตลาดไปในทิศทางเดียวกัน

ผู้จัดการ

ผู้จัดการ

(Managers, Team Leads)

ผู้บริหาร

(CEOs, Directors)

Give Introduction

Ads Optimization คือ ‘เทคนิค’ การพัฒนาโฆษณาออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม ทั้งในเชิงของการเลือกกลุ่ม Target Audience, Budget, และ Performance ในการโฆษณาออนไลน์ครั้งต่อ ๆ ไป

ถึงแม้ว่านักการตลาดดิจิทัลส่วนใหญ่ มีทักษะการสร้างแคมเปญโฆษณาออนไลน์ แต่ยังขาดทักษะของ Optimization หรือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำโฆษณา ทำให้สุดท้ายแล้วโฆษณาออนไลน์ไม่ได้พัฒนาต่อยอดให้ดีขึ้นในครั้งต่อ ๆ ไป

หากวันนี้คุณเป็นหนึ่งคนที่สามารถอ่าน Report และ วิเคราะห์ผลลัพธ์ได้จากการทำแคมเปญการตลาดได้ คุณก็จะมองเห็นโอกาส และสามารถเข้าถึงข้อมูล Insight เพื่อนำมาต่อยอดในการวางแผนงาน หรือแม้กระทั่งพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้ตอบโจทย์ธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้การวางแผนการทำโฆษณามีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถใช้งบประมาณได้อย่างคุมค่าในการทำการตลาด

หลักสูตร Ads Optimization 101 (For Management) จะเป็นหลักสูตรให้คุณได้เรียนรู้การซื้อโฆษณาออนไลน์ในทุก ๆ ด้าน ทั้ง แนวทาง การปฏิบัติการ การตั้งงบประมาณ การวัดผล และการอ่านค่าวิเคราะห์ผลทางการตลาด

ทั้งหมดนี้จะถูกสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้วยประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์นับ 10 ปี พร้อมการสอนแบบเจาะลึกทุกเครื่องมือเน้น ๆ ให้คุณวางแผนการซื้อโฆษณาออนไลน์เป็น ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง

Course Outline

ภายในระยะเวลา 3 วัน คุณจะได้เรียนรู้แบบเจาะลึกในเครื่องมือการซื้อโฆษณาออนไลน์

Ads Optimization - Day 1

ในวันแรก จะพาคุณเข้าสู่โลกของการทำการโฆษณาออนไลน โดยคุณจะได้เรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. Welcome to Digital World
เปิดโลก อัปเดตเทรนด์ ไอเดียการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ ทำความเข้าใจความเป็นไปต่าง ๆ ในยุคดิจิทัลเพื่อให้เห็นภาพรวมในการวางแผนทำการตลาด

2. The Power of Facebook Ads
รู้เทคนิคมุมมอง และ ความสำคัญของการทำการตลาด เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคในแพลตฟอร์มของ Facebook พัฒนาเทคนิคการทำการตลาดให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด

3. The Structure of Facebook Ads
เรียนรู้โครงสร้างการทำการตลาดบนช่องทาง Facebook วิธีการตั้งจุดประสงค์ของการทำแคมเปญ (Objective) ให้ตอบโจทย์ที่แบรนด์ต้องการ รวมถึงเรียนรู้กระบวนการคิดการวางแผนทำโฆษณาบน Facebook อย่างมืออาชีพ

4. Facebook Audience Size
รู้กระบวนการคำนวณขนาดของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการทำโฆษณาบน Facebook เพื่อใช้ในการวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่ และ ได้รู้ Tip&Trick ของการกำหนดกลุ่มเป้าหมายในเชิงลึกเพื่อให้ได้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจมากยิ่งขึ้น

Ads Optimization - Day 2

ในวันที่สอง คุณจะได้เรียนรู้เจาะลึกเพิ่มเติม ในสาขาของการทำโฆษณาออนไลน์ ในรายละเอียดหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. How to Harvest Data on Facebook
เทคนิคการเก็บข้อมูลลูกค้า ให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ต่อยอดได้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง การร่วมมือกัน หรือการซื้อจากฝั่ง Outsource

2. Measurement on Facebook
เรียนรู้วิธีการวัดผลลัพธ์ของแต่ละแคมเปญโฆษณา เพื่อนำไปพัฒนาให้กับแผนการในอนาคต ทั้งการอ่าน Report ที่สามารถปรับแต่งตามแคมเปญได้หลากหลาย

3. Do and Don’t (Facebook ads)
เรียนรู้ และ ทำความเข้าใจ อะไรที่ทำได้ และ ไม่ได้ในการโฆษณาบน Facebook จากประสบการณ์จริงของผู้เชี่ยวชาญ ให้เป็นกรณีศึกษาเพื่อที่สามารถนำไปปรับแผนได้อย่างรัดกุมมากยิ่งขึ้น

4. How Can Google and YouTube Help Your Business?
เรียนรู้ และ ทำความเข้าใจ ประโยชน์ต่อธุรกิจที่คุณจะได้ ผ่านการใช้ Google Ads และ YouTube Ads ทั้งเรื่องของพฤติกรรมการใช้งานด้านการค้นหาข้อมูล และกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ

5. Technique and Targeting (Awareness to Action)
เรียนรู้เทคนิค และ การตั้งค่ากลุ่มเป้าหมาย ในการยิงโฆษณาให้เพิ่มการรับรู้ (Awareness) จนถึงขั้นเปลี่ยนให้ผู้ชมกลายเป็นลูกค้า เพื่อนำไปพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด

Ads Optimization 101 - Day 3

ในวันที่สาม คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ของการทำโฆษณาออนไลน์ รวมถึงการอ่านค่าและการวัดผลประสิทธิภาพการทำงาน

1. STEPs for Google Ads – SEM
เทคนิคการซื้อโฆษณาผ่าน Search Engine Marketing รูปแบบโฆษณาที่จะทำให้คนรู้จักแบรนด์ของเราเพิ่มมากขึ้น ทุกครั้งที่ลูกค้าใช้คำค้นหาตรงคีย์เวิร์ดที่ถูกวางกลยุทธ์เอาไว้จากที่ทางแบรนด์กำหนด

2. Improve Conversion to Remarketing
เรียนรู้เทคนิคเชิงลึกสำหรับการเพิ่มยอดขาย และเปลี่ยนคนเคยซื้อให้กลายเป็นลูกค้าอีกครั้งด้วยการติด Tag ติดตามลูกค้าเก่าเพื่อให้เราสามารถไปยิงโฆษณาใหม่ (Remarketing)

3. Measurement by Campaign Type
วิธีการอ่านค่า ผลลัพธ์ของโฆษณาแต่ละรูปแบบในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงาน ตัวไหนที่ควรหยุด ตัวไหนที่ควรพัฒนา และตัวไหนที่ควรไปต่อเพื่อให้ได้ผลลัพทธ์ที่คุ้มค่ามากที่สุดกับงบประมานที่ใช้จ่าย

4. Do and Don’t (Google Ads)
เรียนรู้แล้วเข้าใจอะไรทำได้ ไม่ได้ในการโฆษณาผ่าน Google Ads และ YouTube Ads จากประสบการณ์จริงของผู้เชี่ยวชาญ ให้เป็นกรณีศึกษาเพื่อที่สามารถนำไปปรับแผนได้อย่างรัดกุมมากยิ่งขึ้น

Course Speakers

เรียนรู้จริง จาก 2 ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในสายงาน Ads Optimization

คุณชาญวิทย์ กิ่งเทียน

คุณชาญวิทย์ กิ่งเทียน

Head of Strategy ด้านการทำโฆษณาดิจิทัล ที่มีประสบการณ์ในวงการสื่อ และ การตลาดมากว่า 13 ปี (ตำแหน่ง Co-Founder & Business Solution PA-D Digital Agency)

คุณสมาธิญา แซ่ตั้ง

คุณสมาธิญา แซ่ตั้ง

ประสบการณ์ตรงทางด้าน Digital กว่า 8 ปี รวมถึงสายงานด้าน Creative และ Digital Designer (ตำแหน่ง Co-Founder & Strategic Planner PA-D Digital Agency)

What Benefits You Will Get

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากหลักสูตร Ads Optimization 101 (For Management) นี้

เข้าใจพื้นฐานการทำโฆษณาทั้ง Facebook Ads, Google Ads และ YouTube Ads ให้เข้าใจเทคนิค และ การใช้งานเครื่องมือ

เรียนรู้เคล็ดลับการทำโฆษณา การตั้งกลุ่มเป้าหมาย สร้างผลลัพธ์ให้ตอบโจทย์เป้าหมายธุรกิจ

เข้าใจวิธีการอ่านค่าผลลัพธ์ของแต่ละแคมเปญโฆษณา เพื่อนำไปพัฒนาแผนการตลาดในอนาคตให้เป็นในทิศทางเดียวกัน ซึ่งประหยัดทั้งแรง และ เวลาในการสื่อสารทั้งทีมภายในองค์กร และ Agency

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างคุณ ชาญวิทย์ กิ่งเทียน และ คุณ สมาธิญา แซ่ตั้ง ที่คลุกคลี และ มีประสบการณ์ในวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งมานับ 10 ปี ที่จะสอนให้คุณเข้าใจ และ ได้รับมุมมองใหม่ ๆ กับการทำโฆษณา

เรามี Community พร้อมกับทีมงานที่จะคอยตอบคำถาม ให้คำปรึกษา และอัปเดตความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ

Historical Course

บุคลากรจากหลากหลายบริษัทชั้นนำในไทยไว้วางใจมาเรียนกับเรา

ประวัติข้อมูลในหลักสูตรนี้

8

รุ่นที่เปิดสอนมาแล้ว

190+

ท่านที่ไว้วางใจลงเรียนกับเรา

Course Questions

รวบรวมข้อสงสัย คำถามที่ถูกถามบ่อย หรือถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้นะคะ

หลังจากเรียนจบ STEPS Academy มีใบประกาศนียบัตรประจำหลักสูตรออกให้กับทุกท่านที่เรียนนะคะ

สามารถลงเรียนได้ค่ะ เพราะเราสอนตั้งแต่ความเข้าใจพื้นฐาน ไปจนถึงการใช้งาน และเทคนิค นอกจากนั้นยังสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่จะทำให้การโฆษณาออนไลน์เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ โดยหากยังไม่มั่นใจ สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาฟรีได้นะคะ

หลักสูตรสอนเป็นภาษาไทยค่ะ

STEPS Academy เปิดสอนแบบ Virtual Training โดยมีการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อให้ตอบโจทย์กับสถานการณ์ในปัจจุบัน และ ตามความสะดวกของผู้เรียน

เรียน 3 วัน เวลา 9.00 – 12.00 น. (วันละ 3 ชม.)

เพื่อที่วิทยากรสามารถเข้าหาผู้เข้าอบรมได้อย่างทั่วถึง ในแต่ละรุ่นจะรับอยู่ที่ราว 40 ท่านค่ะ

ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับคำปรึกษาได้เลยคะ ทาง Program Consult จะพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้นะคะ

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อติดต่อสอบถาม และสำรองที่นั่งในรุ่นถัดไปได้ค่ะ

สามารถติดต่อผ่านทางฟอร์ม Corporate Training ได้เลยนะคะ

1. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (รายละเอียดบัญชี และการส่งหลักฐานการโอนเงินสามารถเข้าไปดูได้ตาม link นี้นะคะ Payment Details)
2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ สำหรับชำระผ่าน บัตรเครดิต และช่องทางอื่นๆ ค่ะ

หลักสูตร Ads Optimization 101 (For Management)
รู้ลึก รู้จริง เรื่องการบริหาร การจัดการ การวางกลยุทธ์ การปรับปรุง โฆษณาออนไลน์
หลักสูตร Ads Optimization 101 (For Management) พร้อมเปิดรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ เพิ่มทักษะ การทำโฆษณาออนไลน์ทั้ง Facebook Ads, Google Ads และ YouTube Ads

Ads Optimization 101

หลังจากลงชื่อสำรองที่นั่งเรียน เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านกลับไป เพื่อพูดคุยในรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมนะคะ

รายละเอียด

หลักสูตร Ads Optimization 101 (For Management)
รุ่น 9
รูปแบบการเรียน Virtual Training (เรียนผ่านโปรแกรม Zoom)
ระยะเวลา 3 วัน, เวลา 9:00 – 12:00 น. (วันละ 3 ชม.)
วันที่ วันพฤหัสบดี-เสาร์ ที่ 30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2565
ราคา 12,900 บาท (รวม VAT)
หมายเหตุ: หลังจาก “สำรองที่นั่งเรียน” เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 8 ชั่วโมงค่ะ

How Registration Works

ขั้นตอนการสมัครเรียน ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร Ads Optimization 101 นี้

Course Registration STEP #1

Reserve Your Seat

ผู้สนใจทำการสำรองที่นั่งเรียนผ่านทางเว็บไซต์ (สำรองที่นั่ง »)

Course Registration STEP #2

Take An Interview

Program Consult(ผู้ให้คำปรึกษาหลักสูตร) โทรสัมภาษณ์ผู้ที่ทำการสำรองที่นั่งเข้ามา ว่ามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สามารถลงเรียนได้

Course Registration STEP #3

Confirm Your Seat

ผู้สมัครเรียนทำการคอนเฟิร์มที่นั่งเรียนกับ Program Consult หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงิน

คุณอาจไม่แน่ใจว่าหลักสูตรฯ นี้เหมาะกับคุณหรือเปล่า?

เราให้คำปรึกษาหลักสูตรฟรี! ว่า ณ เวลานี้คุณมีความเหมาะสมที่จะลงเรียนในหลักสูตรใดของเรา ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณ การพัฒนาของคุณ หรือหน้าที่การงานของคุณ ก้าวหน้าก้าวไกลมากที่สุด คุณสามารถติดต่อเข้ามาผ่านปุ่มด้านล่างนี้ได้นะคะ เราพร้อมที่จะไขข้อสงสัย พร้อมให้คำปรึกษาและมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆ ที่เหมาะสมให้กับคุณค่ะ

Have Any Questions?

หากมีคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรฯ สามารถติดต่อสอบถามผ่านทางช่องทางต่าง ๆ นี้ได้เลยนะคะ

People Also Trained

ผู้เรียนที่เคยลงเรียนในหลักสูตรฯ นี้แล้ว ยังได้ลงเรียนในหลักสูตรอื่น ๆ อย่างน้อยหนึ่งหลักสูตรด้านล่างนี้

หลักสูตร Digital Marketing Strategy

เรียน Digital Marketing

พัฒนาความรู้ด้าน ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง การตลาดออนไลน์

หลักสูตร Digital Content Marketing

เรียน Content Marketing

เพิ่มพูนความรู้ เรียนรู้กลยุทธ์ พัฒนาทักษะ Content Marketing

หลักสูตร Data Marketing Strategy

Data Marketing Strategy

เพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะการนำ ‘ข้อมูล’ มาขับเคลื่อนธุรกิจหรือแผนการตลาด