หลักสูตรเรียน Ads Optimization 101 (For Management)
Play Video

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 ผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการวางแผนการซื้อโฆษณาบนโลกออนไลน์ทั้ง Facebook Ads, Google Ads และอื่นๆ และอยากพัฒนาทั้งเรื่องแนวทาง การจัดการงบประมาณ การอ่านค่าวิเคราะห์ผลการทำการตลาด ไปจนถึงการสื่อสารภายในทีมและ Agency ให้เห็นภาพการทำการตลาดไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหาร (Director Level) ผู้จัดการ (Menager Level) และผู้ที่ทำงานด้าน Ads Optimization (Operation Level)

ผู้จัดการ

ผู้จัดการ

(Managers, Team Leads)

ผู้บริหาร

(CEOs, Directors)

Give Introduction

Ads Optimization คือ ‘เทคนิค’ การพัฒนาโฆษณาออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม ทั้งในเชิงของการเลือกกลุ่ม Target Audience, Budget, และ Performance ในการโฆษณาออนไลน์ครั้งต่อ ๆ ไป

ถึงแม้ว่านักการตลาดดิจิทัลส่วนใหญ่ มีทักษะการสร้างแคมเปญโฆษณาออนไลน์ แต่ยังขาดทักษะของ Optimization หรือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำโฆษณา ทำให้สุดท้ายแล้วโฆษณาออนไลน์ไม่ได้พัฒนาต่อยอดให้ดีขึ้นในครั้งต่อ ๆ ไป

หากวันนี้คุณเป็นหนึ่งคนที่สามารถอ่าน Report และ วิเคราะห์ผลลัพธ์ได้จากการทำแคมเปญการตลาดได้ คุณก็จะมองเห็นโอกาส และสามารถเข้าถึงข้อมูล Insight เพื่อนำมาต่อยอดในการวางแผนงาน หรือแม้กระทั่งพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้ตอบโจทย์ธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้การวางแผนการทำโฆษณามีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถใช้งบประมาณได้อย่างคุมค่าในการทำการตลาด

หลักสูตร Ads Optimization 101 (For Management) จะเน้นไปที่การพัฒนาการทำโฆษณาโดยเน้นไปที่แพลตฟอร์มหลักที่มีฟีเจอร์ในการโ Facebook และ Google ซึ่งหลักสูตรนี้จะไม่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นฐานการทำโฆษณาในแต่ละแพลตฟอร์ม ทำให้หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่มีพื้นฐานหรือประสบการณ์การทำการตลาด และโฆษณาบนโลกออนไลน์มาก่อน เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการวางแผนพัฒนาโฆษณาให้ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์การทำการตลาดที่วางไว้ และตอบโจทย์เป้าหมายธุรกิจมากขึ้น รวมไปถึงเกิดไอเดียในการต่อยอดการวางแผนเชื่อมโยงแพลตฟอร์มต่างๆ ในการทำโฆษณาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

ทั้งหมดนี้จะถูกสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้วยประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์นับ 10 ปี พร้อมการสอนแบบเจาะลึกทุกเครื่องมือเน้น ๆ ให้คุณวางแผนการซื้อโฆษณาออนไลน์เป็น ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง

Course Outline

ภายในระยะเวลา 2 วัน คุณจะได้เรียนรู้แบบเจาะลึกในเครื่องมือการซื้อโฆษณาออนไลน์

DAY 1 : Optimization World I

ในวันแรก จะพาคุณเข้าสู่โลกของการทำการโฆษณาออนไลน์ และเจาะลึกเนื้อหาการทำโฆษณาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ โดยคุณจะได้เรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. The World of Ads Optimization
เปิดโลกของการทำโฆษณาตั้งแต่โลกอนาล็อกสู่โลกดิจิทัล พร้อมเห็นภาพรวมการเปลี่ยนแปลงของตลาด เพื่อเข้าใจหลักการพัฒนาโฆษณาและนำมาต่อยอดในการวางแผนทำโฆษณาให้ตอบโจทย์กับตลาดได้อย่างเหมาะสม

2. Business Goal & Objective
กำหนดเป้าหมายของธุรกิจและวัตถุประสงค์ในการทำการตลาด พร้อมเรียนรู้องค์ประกอบและความแตกต่างของเครื่องมือโฆษณาบน Facebook เช่น Business manager, Ads manager และ Facebook insight เป็นต้น รวมไปถึงแนวทางการเลือกใช้ objective ในการทำโฆษณา เพื่อให้สัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การตลาดและได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง

3. Targeting & Audience
เรียนรู้การกำหนดและตั้งค่ากลุ่มเป้าหมายในการทำโฆษณาอย่างตรงจุด และแนวทางการ Re-target ที่ช่วยในการกระตุ้นผู้ที่เคยสนใจในธุรกิจของเราให้กลับมา เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์

4. Facebook Measurement & Optimization
รู้พื้นฐานในการวัดผลลัพธ์ของการทำโฆษณาบน Facebook แนวทางการอ่าน Report รวมทั้งทริคในการพัฒนาโฆษณา เพื่อสามารถนำไปต่อยอดในการตัดสินใจวางงบประมาณและวางแผนทำโฆษณาให้คุ้มค่าและตรงตามวัตถุประสงค์ทีตั้งไว้

5. TikTok Ads Foundation
ทำความรู้จักและเข้าใจพื้นฐานการทำโฆษณาบน Tiktok ทั้งรูปแบบของโฆษณา จุดเด่นต่างๆ และข้อจำกัดที่มี เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้ตรงกับพฤติกรรมการใช้งานและความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงแนวทางการอ่าน Report และวิธีการทำงานของ Tiktok เพื่อให้เข้าใจและสามารถพัฒนาการทำโฆษณาบน Tiktok ได้อย่างตอบโจทย์และสร้างสรรค์

DAY 2 : Optimization World II With Secret Bonus

ในวันที่สอง คุณจะได้เรียนรู้เจาะลึกเพิ่มเติมในการทำโฆษณาออนไลน์บน Google และแพลตฟอร์ม E-Commerce พร้อมทั้งเทคนิคพิเศษในการทำโฆษณาออนไลน์ โดยมีรายละเอียดหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. Google Digital Footprint
เรียนรู้ภาพรวมของ Google พร้อมทั้งเครื่องมือที่มีส่วนช่วยในการทำการตลาดบน Google เพื่อให้เข้าใจความแตกต่างการตลาดระหว่าง Google และ Facebook เพื่อนำไปต่อยอดในการเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าและสามารถเข้าใจถึงลูกค้าได้อย่างตรงจุด

2. Google Targeting
เรียนรู้ Push/Pull Marketing เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมกับแบรนด์มากยิ่งขึ้น พร้อมเทคนิคการเลือกรูปแบบการทำโฆษณาให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้านั้นๆ รวมไปถึงเทคนิคการจัดกลุ่มลูกค้าและเทคนิคการเลือกหลุ่มเป้าหมายที่สามารถเพิ่มยอดขายให้กับแบรนด์ได้

3. Google Search Engine
เข้าใจรูปแบบและการใช้งานของ Google Search Engine และเรียนรู้การทำโฆษณาบน Google ด้วย SEM เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำโฆษณาด้วย Google Ads อย่างเป็นมืออาชีพ

4. Google Ads Structure
เข้าใจโครงสร้าง และขั้นตอนในการทำโฆษณาด้วย Google Ads ตามสเต็ป โดยเริ่มจากการเลือกวัตถุประสงค์ในการทำโฆษณาไปจนถึงการเลือกรูปแบบโฆษณาที่เผยแพร่ลงในช่องทางต่างๆ

5. Keyword & Caption
เทคนิคการทำการตลาดด้วย Keyword บน Google เพื่อสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับรูปแบบโฆษณาต่างๆ ที่จะทำให้คนรู้จักแบรนด์ของเราเพิ่มมากขึ้น ทุกครั้งที่ลูกค้าใช้คำค้นหาตรงคีย์เวิร์ดที่ถูกวางกลยุทธ์เอาไว้จากที่ทางแบรนด์กำหนด

6. Google Measurement & Optimization
เรียนรู้วิธีการวัดผลลัพธ์ของการทำโฆษณาบน Google เพื่อนำไปพัฒนาแผนการในอนาคต ทั้งการอ่าน Report คำศัพท์พื้นฐาน และเทคนิคในการพัฒนาโฆษณาให้มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์กับวัตุประสงค์มากยิ่งขึ้น

7. E-Commerce Platform Optimization
ทำความรู้จักภาพรวมการทำโฆษณาบนช่องทาง E-Commerce พร้อมทั้งขั้นตอนและแนวทางที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและส่งเสริมการขายของแบรนด์ในหลากหลายช่องทางได้มากขึ้น

8. Special Optimization Trick
เทคนิคการทำโฆษณาออนไลน์แบบผสมผสานแพลตฟอร์มต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อต่อยอดให้ได้แนวทางการทำการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจ

Workshop

เรียนรู้ผ่านกิจกรรม Workshop ให้ผู้เรียนได้ลงมือทำจริง เพื่อสามารถนำไปต่อยอดและปรับใช้กับธุรกิจของตนเองได้อย่างเหมาะสม

1. Re-target on Facebook
การระดมความคิดเพื่อเลือกกลุ่มเป้าหมายในการทำโฆษณาให้ตอบโจทย์วัตถุประสงค์การทำการตลาดจากฐานข้อมูลของธุรกิจหรือฐานข้อมูลของ Facebook

2. Create Creative Ads
ผู้เข้าอบรมเขียนข้อความที่จะใช้โฆษณาบน Google ลงในไฟล์ที่ทางทีมงานเตรียมให้ โดยใช้ Keyword ใน Keyword Match Type Workshop

3. Keyword Idea
การเลือก Keyword ในการอธิบายสินค้าหรือบริการบนหน้าเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับรูปแบบของ Search Result ที่ต้องการ และเพิ่มโอกาสในการติดหน้าแรกของ Google Search

Course Speakers

เรียนรู้จริง จาก 2 ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในสายงาน Ads Optimization

คุณชาญวิทย์ กิ่งเทียน

คุณชาญวิทย์ กิ่งเทียน

Head of Strategy ด้านการทำโฆษณาดิจิทัล ที่มีประสบการณ์ในวงการสื่อ และ การตลาดมากว่า 13 ปี (ตำแหน่ง Co-Founder & Business Solution PA-D Digital Agency)

คุณสมาธิญา แซ่ตั้ง

คุณสมาธิญา แซ่ตั้ง

ประสบการณ์ตรงทางด้าน Digital กว่า 8 ปี รวมถึงสายงานด้าน Creative และ Digital Designer (ตำแหน่ง Co-Founder & Strategic Planner PA-D Digital Agency)

What Benefits You Will Get

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากหลักสูตร Ads Optimization 101 (For Management) นี้

เรียนรู้วิธีการบริหารงบประมาณในการซื้อโฆษณาบนโลกออนไลน์ให้ตอบจุดประสงค์ธุรกิจ และคุ้มค่ากับการลงทุน

วิธีการกำหนดค่า KPI (วัดผลสำเร็จ) สำหรับการซื้อโฆษณาบนโลกออนไลน์

วิธีการอ่านรายงานผล ( Report ) เพื่อวิเคราะห์ผลลัพธ์สำหรับการต่อยอดการวางแผนกลยุทธ์ได้ถูกจุด

เทคนิค ในการซื้อโฆษณาบนโลกออนไลน์ อย่างมีกลยุทธ์ ที่แตกต่างจากคู่แข่งบนโลกออนไลน์

Historical Course

บุคลากรจากหลากหลายบริษัทชั้นนำในไทยไว้วางใจมาเรียนกับเรา

ประวัติข้อมูลในหลักสูตรนี้

10

รุ่นที่เปิดสอนมาแล้ว

220+

ท่านที่ไว้วางใจลงเรียนกับเรา

Course Questions

รวบรวมข้อสงสัย คำถามที่ถูกถามบ่อย หรือถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้นะคะ

หลังจากเรียนจบ STEPS Academy มีใบประกาศนียบัตรประจำหลักสูตรออกให้กับทุกท่านที่เรียนนะคะ

ไม่สามารถเรียนได้ เนื่องจากหลักสูตรนี้จะเน้นเกี่ยวกับการพัฒนาโฆษณาให้ดีขึ้น และวางแผนกลยุทธ์ในการทำการตลาดและโฆษณา แนะนำให้เรียนหลักสูตรออนไลน์ปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียนหลักสูตรนี้นะคะ

เป็นคอร์สสอนสดค่ะ

หลักสูตรสอนเป็นภาษาไทยค่ะ

รุ่นละประมาณ 20-30 ท่านค่ะ

เรียนตั้งแต่เวลา 09:00 – 16:00 น. (พัก 1 ชั่วโมง)

ผู้เรียนมาจากหลากหลายประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมเช่น ธุรกิจการให้บริการ ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง ธุรกิจการเกษตร และธุรกิจการเงิน เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมประเภทใด ผู้เรียนก็สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้เรียนนำไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมของตนได้

วิทยากรเป็นผู้เชียวชาญที่มีความชำนาญในด้าน Online Advertisement Optimization และมีประสบการณ์มากมายของทั้งฝั่งทางแบรนด์และ Agency สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากวิทยากรคือ ความรู้ ขั้นตอนการทำ รวมไปถึงวิธีคิดที่ตกผลึกจากประสบการณ์จริงผ่านการใช้งานจริงมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น การซื้อโฆษณาบนโลกออนไลน์ การวางงบประมานและวางกลยุทธ์ทางการตลาดให้เกิดผลลัพธ์ที่คุ้มค่ามากที่สุด

มีทั้ง Workshop ในชั้นเรียนผู้เรียนจะได้มีโอกาสนำความรู้ที่ได้เรียนมาระดมความคิดเพื่อฝึกฝนและสามารถนำไปต่อยอดในการทำการบ้านตาม Template ของ STEPS

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อติดต่อสอบถาม และสำรองที่นั่งในรุ่นถัดไปได้ค่ะ

ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับคำปรึกษาได้เลยคะ ทาง Program Consult จะพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้นะคะ

1. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (รายละเอียดบัญชี และการส่งหลักฐานการโอนเงินสามารถเข้าไปดูได้ตาม link นี้นะคะ Payment Details)
2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ สำหรับชำระผ่าน บัตรเครดิต และช่องทางอื่นๆ ค่ะ

สามารถติดต่อผ่านทางฟอร์ม Corporate Training ได้เลยนะคะ

หลักสูตร Ads Optimization 101 (For Management)
รู้ลึก รู้จริง เรื่องการบริหาร การจัดการ การวางกลยุทธ์ การปรับปรุง โฆษณาออนไลน์
หลักสูตร Ads Optimization 101 (For Management) พร้อมเปิดรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ เพิ่มทักษะ การทำโฆษณาออนไลน์ทั้ง Facebook Ads, Google Ads และ YouTube Ads

Ads Optimization 101

หลังจากลงชื่อสำรองที่นั่งเรียน เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านกลับไป เพื่อพูดคุยอธิบายในรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมนะคะ

รายละเอียด

หลักสูตรAds Optimization 101 (For Management)
รุ่น11
รูปแบบการเรียนสอนสดแบบออฟไลน์
ระยะเวลา2 วัน ตั้งแต่ 09:00 – 16:00 น. (พัก 1 ชั่วโมง)
วันที่พฤหัสบดี ศุกร์ ที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2565
สถานที่ibis Styles Bangkok Ratchada
ราคา16,900 บาท (รวม VAT)

หมายเหตุ: หลังจาก “สำรองที่นั่งเรียน” เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 8 ชั่วโมงค่ะ

How Registration Works

ขั้นตอนการสมัครเรียน ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร Ads Optimization 101 นี้

Course Registration STEP #1

Reserve Your Seat

ผู้สนใจทำการสำรองที่นั่งเรียนผ่านทางเว็บไซต์ (สำรองที่นั่ง »)

Course Registration STEP #2

Take An Interview

Program Consult(ผู้ให้คำปรึกษาหลักสูตร) โทรสัมภาษณ์ผู้ที่ทำการสำรองที่นั่งเข้ามา ว่ามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์สามารถลงเรียนได้

Course Registration STEP #3

Confirm Your Seat

ผู้สมัครเรียนทำการคอนเฟิร์มที่นั่งเรียนกับ Program Consult หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระเงิน

คุณอาจไม่แน่ใจว่าหลักสูตรฯ นี้เหมาะกับคุณหรือเปล่า?

เราให้คำปรึกษาหลักสูตรฟรี! ว่า ณ เวลานี้คุณมีความเหมาะสมที่จะลงเรียนในหลักสูตรใดของเรา ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณ การพัฒนาของคุณ หรือหน้าที่การงานของคุณ ก้าวหน้าก้าวไกลมากที่สุด คุณสามารถติดต่อเข้ามาผ่านปุ่มด้านล่างนี้ได้นะคะ เราพร้อมที่จะไขข้อสงสัย พร้อมให้คำปรึกษาและมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆ ที่เหมาะสมให้กับคุณค่ะ

Have Any Questions?

หากมีคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรฯ สามารถติดต่อสอบถามผ่านทางช่องทางต่าง ๆ นี้ได้เลยนะคะ

People Also Trained

ผู้เรียนที่เคยลงเรียนในหลักสูตรฯ นี้แล้ว ยังได้ลงเรียนในหลักสูตรอื่น ๆ อย่างน้อยหนึ่งหลักสูตรด้านล่างนี้

หลักสูตร Digital Marketing Strategy

เรียน Digital Marketing

พัฒนาความรู้ด้าน ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง การตลาดออนไลน์

หลักสูตร Digital Content Marketing

เรียน Content Marketing

เพิ่มพูนความรู้ เรียนรู้กลยุทธ์ พัฒนาทักษะ Content Marketing

หลักสูตร Data Analytics for Marketer

Data Analytics for Marketer

สร้างการเติบโตและแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหรือแผนการตลาดของคุณด้วย ‘ข้อมูล’