8 Checklists จัดการ Data ในมือ ที่ผู้บริหารควรรู้

8-checklists-for-managing-data

การจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะส่งเสริมให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างยั่งยืน ในจังหวะที่เต็มไปด้วยการแข่งขันในแง่มุมธุรกิจ การทราบข้อมูลลูกค้าและการจัดการอย่างเป็นระบบกลับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้าประสิทธิภาพของธุรกิจ

เช็คลิสต์ 8 สิ่ง สำหรับการจัดการข้อมูลลูกค้าเพื่อปรับปรุงธุรกิจของคุณ

 

8-checklists-for-managing-data

1. เป้าหมายของธุรกิจของคุณคืออะไร

 • เพื่อเริ่มต้นกระบวนการจัดการข้อมูลลูกค้า คุณต้องกำหนดเป้าหมายของธุรกิจ มีความสำคัญที่จะเข้าใจว่าคุณต้องการทำอะไรและการจัดการข้อมูลลูกค้ามีบทบาทอย่างไรในการสนับสนุนเป้าหมายนั้น
 • ตัวอย่าง: “เพิ่มยอดขาย ปรับปรุงประสิทธิภาพของการตลาด หรือรักษากลุ่มลูกค้าเก่า”

2. ปัจจุบันคุณมีข้อมูลของลูกค้าจำนวนเท่าไร

 • ระบุข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่ รวมถึงปริมาณและคุณภาพของข้อมูล การทราบว่าคุณมีข้อมูลลูกค้า ครบถ้วนและมากพอที่จะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจหรือไม่ จะช่วยให้คุณกำหนดแผนการจัดการข้อมูลในอนาคตได้

3. ช่องทางออนไลน์ที่คุณเก็บข้อมูลลูกค้า

 • ระบุและอธิบายช่องทางออนไลน์ที่คุณใช้ในการเก็บข้อมูลลูกค้า เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ อีเมล และอื่นๆ
 • ตัวอย่าง: “เราใช้แบบฟอร์มสำหรับการติดต่อในเว็บไซต์ และติดตามการเปิดอีเมลผ่านเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบ”

4. ช่องทางออฟไลน์ที่คุณเก็บข้อมูลลูกค้า

 • ระบุและอธิบายช่องทางออฟไลน์ที่คุณใช้ในการเก็บข้อมูลลูกค้า เช่น การจัดงานสัมมนา การสนทนาโดยตัวต่อตัว หรือการกระจายแบบพิมพ์
 • ตัวอย่าง: “เราจัดสัมมนาปีละครั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลลูกค้าในการเจรจาซื้อขาย”

5. บุคคลหรือทีมที่มีข้อมูลอยู่ในมือ

 • แนะนำบุคคลหรือทีมที่รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลลูกค้า
 • ตัวอย่าง: “ทีมของเรามีผู้ควบคุมข้อมูลลูกค้าหลายแผนก ทีมการตลาดรับผิดชอบในการเก็บข้อมูลออนไลน์และทีมการขายรับผิดชอบในการเก็บข้อมูลออฟไลน์”

6. เก็บข้อมูลอย่างไร

 • อธิบายกระบวนการเก็บข้อมูลลูกค้าของคุณ ระบุช่องทางการรวบรวมข้อมูลและวิธีการจัดเก็บข้อมูล
 • ตัวอย่าง: “เราใช้ระบบ CRM (Customer Relationship Management) เพื่อเก็บข้อมูลลูกค้าออนไลน์และเก็บข้อมูลออฟไลน์ในฐานข้อมูลภายใน”

7. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการข้อมูล

 • แสดงเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ที่คุณใช้ในการจัดการข้อมูลลูกค้า
 • ตัวอย่าง: “เราใช้ซอฟต์แวร์ CRM ชื่อ XyzCRM ที่ช่วยในการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า”

8. ช่องทางที่ใช้สื่อสารกับลูกค้า

 • การสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ระบุช่องทางที่คุณใช้ในการสื่อสาร เช่น การติดต่อทางอีเมล การให้บริการผ่านช่องทางโทรศัพท์ หรือการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การเลือกช่องทางที่เหมาะสมช่วยให้คุณสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการข้อมูลลูกค้าไม่เพียงแต่เป็นกระบวนการที่ทำให้คุณมีข้อมูลในมือ แต่ยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจของคุณ การทำ Checklist 8 ข้อนี้จะช่วยให้คุณมีภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าและทำให้สามารถดำเนินการเชิงกลยุทธ์ในการใช้ข้อมูลนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึง การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่า และเพิ่มมูลค่าของลูกค้าในระยะยาวอีกด้วย

สรุป 8 เช็คลิสต์สําหรับจัดการ Data 

 • เป้าหมายของธุรกิจของคุณคืออะไร
 • ปัจจุบันคุณมีข้อมูลของลูกค้าจำนวนเท่าไร
 • ช่องทางออนไลน์ที่คุณเก็บข้อมูลลูกค้า
 • ช่องทางออฟไลน์ที่คุณเก็บข้อมูลลูกค้า
 • บุคคลหรือทีมที่มีข้อมูลอยู่ในมือ
 • เก็บข้อมูลอย่างไร
 • เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการข้อมูล
 • ช่องทางที่ใช้สื่อสารกับลูกค้า

เรียนสอบถาม คอนเทนต์นี้ คุณชอบไหมคะ

ความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญกับเรา ขอบคุณนะคะ

Learn More

Recommended Topics

5 สิ่ง ที่ต้องเตรียมตัวสําหรับการทํา Digital Marketing ปี 2024
วางแผนการใช้ข้อมูลด้วย Data Therapy Canvas อย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจ