3 ขั้นตอน เล่าเรื่องให้ปังผ่าน Creative Story telling

3 steps to tell a great story through creative story telling

ทําไมการเล่าเรื่องราว หรือ Storytelling ถึงสําคัญ? 

เพราะการสื่อสารคือสิ่งสําคัญในการทําธุรกิจ Storytelling คือสิ่งที่สําคัญที่ทําให้คอนเทนต์เป็นที่น่าสนใจและเป็นที่จดจํา Storytelling หรือการเล่าเรื่องราว ในงานประเภท Content Marketing ถูกนํามาใช้เป็นคีย์หลักในการโน้มน้าวจิตใจของลูกค้า เป็นการเล่าเรื่องราวที่ร้อยเรียงผ่านตัวอักษรหรือภาพ โดยประโยชน์ของการเล่าเรื่องราวมีมากมายหลายข้อ 

  1. ช่วยให้เชื่อมต่อกับผู้คนได้ โดยการตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึกทั้งความสุข ความโกรธ ความทุกข์ เป็นการเล่าเรื่องราวที่เชื่อมให้ผู้คนเข้าถึงกัน 
  2. ช่วยให้เข้าใจภาษาหรือข้อความที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น อธิบายให้เข้าใจง่ายคือ การเล่าเรื่องราวช่วยให้ภาษาที่เป็นนามธรรมฟังแล้วดูจับต้องยากให้กลายเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายขึ้น ประกอบกับมีความน่าสนใจ เข้าใจในสินค้าหรือบริการตรงกับกลุ่มลูกค้ามากขึ้นด้วย 

ตัวอย่างของแบรนด์ที่ใช้การเล่าเรื่องราวทําให้สินค้าน่าสนใจมากขึ้น 

Airbnb: “Belong Anywhere”

  • Airbnb ได้กําหนดสโลแกน “Belong Anywhere” เพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับการเดินทางและการพักอาศัยที่ไม่เหมือนใคร ทําให้กลุ่มเป้าหมายรู้สึก “เชื่อมต่อกับโลก” และ “เป็นส่วนหนึ่งของที่ใดก็ได้” ซึ่งเป็นการสร้างปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ต่อผู้ใช้ทั่วโลก เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นเพื่อเป็นการสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นไปในตัวและสร้างประสบการณ์การเข้าพักที่ไม่เหมือนใคร เพราะไม่ Airbnb ไม่ใช่แค่ห้องพัก แต่เป็นการต้อนรับผู้เข้าพักสู่บ้านและชุมชนในย่านนั้นๆ ไปในตัวด้วย นอกจากจะสร้างสโลแกนที่ดึงดูด แถมยังสร้างสตอรี่แบรนด์สอดคล้องกับประเภทธุรกิจได้อย่างน่าสนใจได้อีกเช่นกัน 

Dove: “Real Beauty”

  • มีแคมเปญ “Real Beauty” ที่ให้การเน้นถึงความสวยงามที่แท้จริงของผู้หญิงทุกวัยและรูปร่าง ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ใกล้ชิดและเป็นกลางต่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นแคมเปญให้กําลังใจและส่งเสริมความเชื่อมั่นให้ผู้หญิงรู้สึกมั่นใจในตัวเองและได้รับการตอบรับทางสัมคมอย่างกว้างขวางและเชื่อมโยงกับความรู้สึกของผู้บริโภค

แล้ว Creative Storytelling ที่ดีคืออะไร และควรทําอย่างไร?

Storytelling เป็นหนึ่งในศิลปะ เพราะจําเป็นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) วิสัยทัศน์ ทักษะและการฝึกฝน ซึ่งนํามาใช้ในการเล่าเรื่องราวในเชิงธุรกิจและแบรนด์ได้ เพราะในเชิงธุรกิจจะประกอบด้วยตัวเลข สารที่ต้องการจะสื่อ จําเป็นต้องรวบรวมหมดไว้ในเรื่องเดียว ส่วนสําคัญในการช่วยให้แบรนด์จัดระเบียบข้อความทั้งหมดให้เป็นระเบียบขึ้น การเล่าเรื่องจึงเป็นสิ่งสําคัญ ดังนั้น Creative Storytelling เป็นการเล่าเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ที่เป็นรูปแบบหนึ่งของการเล่าเรื่องที่นอกเหนือจากข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ต่างๆ อาศัยการใช้เทคนิคเชิงจินตนาการและนวัตกรรมการถ่ายทอดข้อความหรือแนวคิดที่ดึงดูดความสนใจผู้ชมผู้อ่านและเข้าถึงอารมณ์ได้ 

การเล่าเรื่องอย่างสร้างสรรค์ จะช่วยให้การรับรู้และเข้าถึงแบรนด์ได้น่าสนใจมากขึ้น ควรเป็นเรื่องราวที่ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนที่เมื่อกําหนดได้แล้วจะสามารถนําไปต่อยอดการเล่าเรื่องราวได้เลย

  1. ศึกษากลุ่มเป้าหมาย: กําหนดคนฟังให้เป็น main หลักของเรื่องนี้ และผู้ฟังจะได้อะไรจากเรื่องนี้มากที่สุด จะรู้คําตอบของทั้งหมดนี้ได้ผ่านการทํา Target Audience research โดยการออกแบบ Customer Persona และศึกษา Customer Journey ของแบรนด์ให้เข้าใจเสียก่อน จะทําให้กําหนดผู้ฟังเรื่องราวของเราได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 
  2. กําหนด Key Message: เพราะเรื่องราวที่ดีจําเป็นต้องมีข้อความที่ทําให้คนเข้าใจภายใน 1 ประโยคและครอบคลุมเรื่องราวทั้งหมดในประโยคเดียว Key message ที่ดีกําหนดจํานวนคําไว้อยู่ที่ 6-10 คํา เพื่อแตกยอดออกเป็นเรื่องราวที่ให้ผู้อ่านหรือผู้ชมติดตามต่อ
  3. กําหนดสื่อที่จะใช้: รูปแบบที่สะท้อนเรื่องราวมีหลายแบบ ทั้งการอ่าน การฟัง หรือบางชิ้นใช้เป้น Interactive Story ที่ผู้ชมสามารถเข้าถึงแบรนด์ได้ง่าย

ลองใช้วิธีการเล่าเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ในแบรนด์หรือธุรกิจของทุกคนกันดูนะคะ

เรียนสอบถาม คอนเทนต์นี้ คุณชอบไหมคะ

ความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญกับเรา ขอบคุณนะคะ

Learn More

Recommended Topics

5 Content Marketing Trends 2024 เทรนด์ทําคอนเทนต์ฉบับปี 2024
3 วิธีใช้ Chat GPT ช่วยกําหนด SEO คีย์เวิร์ด