3 ข้อดีของการใช้ DATA ในการบริหารธุรกิจ

3 advantages of using data in business management

ชุดข้อมูล (DATA) สําคัญยังไงกับการทําการตลาด? 

เพราะการทําการตลาดในยุคนี้ เราจะใช้การวางแผนแบบเดิมๆ แทบไม่ได้แล้ว แบบเดิมๆที่ว่าคือ การวางไปตามช่วงวันที่มีเทศกาลสําคัญของประเพณีไทยและคิดค้นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย เพื่อดันให้เกิดยอดขายขึ้น ในความเป็นจริงแล้วกลยุทธ์การสื่อสารแบบนี้ยังพอสามารถทําได้ แต่หากทําแล้วเกิดอยากจะพัฒนาแผนการตลาดครั้งต่อไป จะวัดผลสิ่งที่ทําไปแล้วได้ยังไงเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

STEPS ขอแนะนําการใช้ DATA เข้ามาเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญในการวางแผนการตลาด 3 ข้อดีของการใช้ DATA ในการบริหารธุรกิจ ช่วยให้ Marketer ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพยังไงบ้าง 

 3 advantages of using data in business management

1.ช่วยให้กําหนดกลยุทธ์ได้อย่างแม่นยําขึ้น ด้วย Data ที่มีคุณภาพ 

  • การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว หรือ Data Analytics ช่วยให้ธุรกิจติดตามผลการดําเนินงานและประเมินผลจากแผนการตลาดต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นําผลของการติดตามการดําเนินงานมาปรับกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

2.ช่วยให้เข้าใจกลุ่มลูกค้ามากขึ้น ด้วยการใช้ข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relationship Data) 

  • เป็นการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย ทําให้ Marketer เข้าใจว่าลูกค้ามีความคิดเห็นยังไงกับแบรนด์หรือสินค้า การใช้การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า (Customer Data Analytics) โดยข้อมูลมีส่วนช่วยให้ธุรกิจเข้าใจลูกค้าได้อย่างละเอียดในเรื่องของความชอบ ความพึงพอใจ ความต้องการของลูกค้า ทําให้ผลักดันการผลิตสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด ที่สําคัญช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการผลิตสิ่งที่ไม่ได้เป็นที่นิยมในตลาดได้ ซึ่งข้อดีของการใช้ข้อมูลเชิงสัมพันธ์นี้สามารถต่อยอดเป็นการคิดกลยุทธ์สร้างความภักดีให้กับลูกค้าต่อได้อีก 

3.ช่วยในการประเมินผลแคมเปญ (Campaign Performance Evaluation) 

  • ใช้ข้อมูล (Data) ในการวิเคราะห์ผลของแคมเปญการตลาดที่ทําอยู่หรือแคมเปญที่จบไปแล้วได้ เช่น การวัดความสําเร็จของแคมเปญโฆษณา การวิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์หลังจากทําสื่อโฆษณาออกไป ทั้งหมดนี้เพื่อนําไปปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดในการจัดแคมเปญถัดไปให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

การใช้ข้อมูล (Data) ในการบริหารธุรกิจไม่เพียงแค่ช่วยในการปรับกลยุทธ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน แต่ยังช่วยทํานาย นําเสนอแนวโน้มของตลาดท่ีควรจะเป็นและกลยุทธ์การตลาดที่ดีที่ควรทําในอนาคตได้อีกด้วย ไปดูกันต่อว่าเทคนิคการใช้ Data มาบริหารธุรกิจทําได้ด้วยวิธีไหน และยังมีข้อดีที่ไม่น่าเชื่ออีกมากมาย ในคอร์ส Data Analytics for Marketing Management รอบสุดท้ายของปี 2023 รีบเรียนรู้เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่การทํา Strategy ในปี 2024 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://stepstraining.co/data-analytics-marketer

เรียนสอบถาม คอนเทนต์นี้ คุณชอบไหมคะ

ความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญกับเรา ขอบคุณนะคะ

Learn More

Recommended Topics

RFM Model มีประโยชน์ยังไงกับธุรกิจ
10 เหตุผลที่คุณควรทำ Inbound Marketing สุดยอดการทำการตลาดด้วยกฏแรงดึงดูด ตั้งแต่วันนี้ แบบ Step by Step