คอร์สเรียนดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและผู้ประกอบการ ที่จะทำให้คุณมีอาวุธพร้อมในการลุยตลาดบนโลกดิจิทัลอย่างแข็งแกร่ง

หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ออกแบบมาเพื่อนักการตลาด ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ บุคคลทั่วไป ที่ต้องการพัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ของการตลาดออนไลน์ Digital Marketing สามารถนำไปวางแผนพัฒนาธุรกิจของตนเองได้ สามารถนำไปใช้ได้จริง

เรียน 36 ชั่วโมง 6 สัปดาห์ ทุกๆ วันเสาร์ เรียนรู้จริง จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงถึง 6 ท่าน

หลักสูตรอบรม การตลาดออนไลน์ Digital Marketing สำหรับผู้บริหาร ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ เรียนรู้การวางกลยุทธ์ การทำการตลาดออนไลน์ อย่างถูกวิธี แข็งแกร่ง และยั่งยืน ช่วยประหยัดเวลาในการเรียนรู้จาก 2 ปี เหลือแค่เพียง 3 วัน!

เรียน 3 วัน กับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในสายงานการตลาดออนไลน์ Digital Marketing

หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญ การทำการตลาดบน Facebook สำหรับนักการตลาด ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป ที่ต้องการเรียนรู้การวางกลยุทธ์ พัฒนาทักษะ Facebook Marketing อย่างมีประสิทธิภาพ แข็งแกร่ง และยั่งยืน

เรียน 3 วัน กับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในสายงานคนทำการตลาดบน Facebook