#B2C

FACEBOOK MARKETPLACE !! ฟังก์ชันใหม่! สำหรับซื้อขายของบน FACEBOOK มาแล้ว !!

ในปีที่ผ่านมามีจำนวนคนใช้ Facebook เพื่อเชื่อมต่อในการซื้อขายการมากขึ้น ใน 1 เดือน มีคนมากกว่า 450 ล้านคน ที่เข้าชมการซื้อขายในกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มชุมชนเดียวกันจนไปถึงการซื้อขายรอบโลก